Etica publicării

Share on Facebook0Email this to someonePrint this pageTweet about this on Twitter

_Etica_ „(…) rezultatele publicate devin sursă de cunoaştere, sursă a dezvoltării individuale şi împlinire a aspiraţiilor bazate pe principiul recunoaşterii meritelor profesionale, motor al dezvoltării sociale şi societale, patrimoniu al umanităţii: iată de ce este atît de important ca publicarea ştiinţifică să fie corectă, etica, în afara oricăror abateri dintre care aş aminti doar fabricarea, falsificarea rezultatelor sau plagiatul şi care ar putea reduce pînă la negare valoarea rezultatelor ori descoperirilor enunţate sau să deterioreze imagini personale ori cariere ştiinţifice sau academice clădite cu atîtea renunţări şi tot mai multă dificultate. Întrucît publicarea ştiinţifică este un mijloc al progresului, etica sa constituie o obligaţie asumată de cel care doreşte să îşi manifeste pe această cale prezenţa şi să prezinte comunităţii ştiinţifice rezultatele muncii şi preocupărilor sale: după cum etic se va desfăşura cercetarea tot astfel, etic, se vor publica rezultatele. Lucrarea prezentă aduce un instrument de lucru pe masa oricărui cercetător şi reapelează nevoia de moralitate din societatea noastră.”

(Sorin Hostiuc şi George Cristian Curca, 2012. Etica publicării ştiinţifice. Mic îndreptar pentru ştiintele biomedicale. Editura Casa Cărţii de Ştiinţă)


BUCOVINA FORESTIERĂ aderă la- şi respectă principiile cu privire la etica publicării științifice. În vederea identificării posibilelor erori de conduită se utilizează un protocol clar, pe care fiecare manuscris trebuie să-l urmeze de la transmiterea în redacție până la publicare, similar celor utilizate la nivel internațional.

Manuscrisele transmise spre publicare trebuie să fie însoțite de o scrisoare de înaintare standard în care se face referire la principalele norme de etică a publicării şi care trebuie semnată de autor(i). Acesta (aceştia) trebuie să confirme pe proprie răspundere faptul că lucrarea nu se abate de la principiile etice de bază. Înaintea începerii procesului de revizuire, toate manuscrisele sunt scanate electronic pentru a fi identificată posibila prezență a plagiatului.

Principalele abateri de la etică sunt: frauda de cercetare, plagiatul, calitatea improprie de autor, trasmiterea aceluiași manuscris la mai multe publicații, conflictul de interese.

Frauda de cercetare se referă la fabricarea (prezentarea rezultatelor unor experienţe care nu au avut loc, inventarea datelor) sau falsificarea datelor (prezentarea manipulată a rezultatelor unor experienţe) prezentate într-o lucrare ştiinţifică.

Plagiatul poate lua forme multiple, cele mai frecvente fiind preluarea de idei din lucrări publicate fără a indica sursa (plagiatul propriu-zis) sau publicarea redundantă (autoplagiatul, în care se utilizează părţi din lucrări proprii deja publicate).

Contribuţie improprie a autorilor la manuscris. Calitatea de autor se dobândește în urma contribuției efective la realizarea manuscrisului. Unele reviste ştiinţifice solicită şi prezintă în clar în articole contribuţia individuală a fiecărui autor la diferitele tipuri de activități necesare realizării acestuia.

Calitatea de autor presupune:

  • „Contribuţie substanţială la conceperea şi planificarea lucrărilor sau la culegerea, analiza sau interpretarea datelor de lucru ŞI
  • Elaborarea lucrării sau revizuirea ei pentru un conţinut intelectual important ŞI
  • Aprobarea finală a versiunii ce urmează a fi publicată ŞI
  • Acordul de a fi responsabil pentru toate aspectele legate de munca şi asigurarea că la întrebările referitoare la acuratețea sau integritatea, orice parte a lucrării sunt investigate și rezolvate în mod corespunzător”.

Preluat din International Comitee of Medical Journal Editors: Uniform Requirements for Manuscripts Submitted to Biomedical Journals: Writing and Editing for Biomedical Publication. 

Transmiterea multiplă/concomitentă la mai multe reviste a aceluiaşi manuscris. Este o practică neetică în raport cu lumea publicistică științifică, deoarece predispune la plagiat prin publicarea dublă, dar și abuzează de timpul acordat autorilor/lucrării de către redactori şi referenţi, care se bazează în general pe voluntariat.

Revista își rezervă dreptul de a respinge o lucrare pentru orice prezență a unei abateri de la normele de etică.

Lista de verificare înainte de transmiterea manuscrisului

  • respectă pe deplin principiile etice
  • manuscrisul este structurat (pe capitole) în conformitate cu secțiunea care urmează să fie publicat (pentru ca articole de cercetare, comentarii …) și îndeplinește prezentarea (DTP), specificate în instrucțiunile pentru autori
  • manuscrisul este însoțit de o scrisoare de înaintare, completată și aprobată de autor (sau de către toți autorii, dacă este cazul)

Pentru informații mai detaliate cu privire la plagiat și alte norme de etică în publicarea științifică, vă recomandăm:

Roig, M. 2011. Avoiding plagiarism, self-plagiarism, and other questionable writing practices: A guide to ethical writing. Website or PDF version.