Recomandări pentru referenți

Share on Facebook0Email this to someonePrint this pageTweet about this on Twitter

_Referenti_Sistemul de revizuire folosit de Bucovina Forestieră este dublu orb (double blind): autorii și referenții sunt anonimi unii pentru alții.

 

Categoriile de lucrări care fac obiectul procesului de revizuire cu referenţi sunt:

(i) Articole de cercetare. Acestea conţin rezultatele unor cercetări proprii. Acestea trebuie să includă următoarele capitole: Introducere, Material și metodă, Rezultate, Discuții, Concluzii, Bibliografie, Rezumat și cuvinte cheie în limba engleză.

(ii) Sintezele, care prezintă o analiză ştiinţifică, critică şi exhaustivă a stadiului cunoştinţelor unui domeniu. Obligatoriu includ capitolele Introducere și Concluzii, restul conţinutului urmânda fi strcturat pe capitole, în raport cu tematica abordată.

Comentariile. Acestea prezintă probleme de actualitate de ordin tehnic, ştiinţific, strategic, politic, instituţional, legislativ dar după scop, conţinut și structură, nu se încadrează în categoriile (i-ii). Nu sunt impuse reguli de structurare, însă se recomandă existenţa unui paragraf introductiv în care să fie semnalat şi scopul /necesitatea problematicii abordate.

 

Evaluarea este înregistrată de către referenţi într-un formular standard, primit împreună cu manuscrisul. Aceştia vor analiza în mod clar manuscrisul și vor prezenta argumentat opinia finală în formular. În urma evaluării, un manuscris poate fi considerat: (1) acceptat spre publicare după schimbări minore, (2) acceptat spre publicare după schimbări majore și cu verificarea acestora de către referent sau (3) respins. În funcţie de cerinţele referenţilor, manuscrisul poate necesita mai multe revizuiri.

Referenţii sunt rugați să asigure confidențialitatea tuturor informațiilor referitoare la manuscris și la documentele de însoțire.

În cazul în care referentul suspectează un posibil conflict de interese în raport cu manuscrisul primit, trebuie să se abțină de la evaluare și să returneze manuscrisul.

Referenţii sunt încurajaţi să adopte un mod constructiv de efectuare a revizuirii manuscrisului.

Rezultatul unei evaluări este așteptat să fie returnat consiliului redacţional în termen de 4 săptămâni de la primirea manuscrisului.

 


Pentru mai multe detalii cu privire la efectuarea unei evaluări:

Bourne PE, Korngreen A (2006) Ten Simple Rules for Reviewers. PLoS Comput Biol 2(9): e110. doi:10.1371/journal.pcbi.0020110