Evoluția arboretelor retrocedate în baza Legii 18/1991 și estimarea rentei economice asociate, în condiții alternative de gestionare

Autori

  • Ramona Scriban Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava, Facultatea de Silvicultură, str. Universității nr. 13, 720229, Suceava, România
  • Liviu Nichiforel Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava, Facultatea de Silvicultură, str. Universității nr. 13, 720229, Suceava, România
  • Ionuț Barnoaiea Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava, Facultatea de Silvicultură, str. Universității nr. 13, 720229, Suceava, România

DOI:

https://doi.org/10.4316/bf.2016.004%20

Rezumat

În curând

Descărcări

Datele despre descărcarea articolului nu sunt încă disponibile.

Referințe

Abrudan I.V., 2012. A decade of non-state administration of forests in Romania: achievements and challenges. International Forestry Review 14(3): 275-284. DOI:

1505/146554812802646684

Anonymous, 1990. Amenajament silvic al fondului forestier proprietate publică și privată a Ocolului Silvic Vama.

Barbir C. F., 2012. Forest's role in the sustainable development of rural communities with reference to particular situations in the area administrated by Podu Iloaiei Forest District, Iaşi County, Romania. Journal of Horticulture, Forestry and Biotechnology 16(2): 279-286.

Barbu C., Nichiforel L., Scriban R., Barnoaiea I., Cenușă R., 2015. Modificarea gradului de exercitare a funcțiilor ecoprotective: o analiză comparativă în păduri de stat și private. Bucovina Forestieră 15(2): 139-153.

Boon T.E., Meilby H., 2004. Relations between owner characteristics and forest ownership objectives. In:Baumgartner D.M. (ed.). Proceedings of human dimensions of family, farm and community forestry international symposium. Pullman, WA, Washington State University, pp. 75-79.

Boon T.E., Meilby, H., 2007. Describing management attitudes to guide forest policy implementation. Small Scale Forestry 6(1): 79-92. DOI: 10.1007/s11842-007- 9006-2

https://doi.org/10.1007/s11842-007-9006-2

Bouriaud L., Schmithüsen F., 2005. Allocation of property rights on forests through ownership reform and forest policies in Central and Eastern European countries.Schweizerische Zeitschrift fur Forstwesen 156(8): 297-305. DOI: 10.3188/szf.2005.0297

https://doi.org/10.3188/szf.2005.0297

Bouriaud L., 2007. Property rights characteristics relevant for innovation and enterprise development in smallscale forestry. Small-scale Forestry 6(4): 359-372. DOI: 10.1007/s11842-007-9027-x

Bouriaud L., Nichiforel L., Weiss G., Bajaktari A., Curovic M., Dobsinska Z., Glavonjic P., Jarský V., Sarvasova Z., Teder M., Zalite Z., 2013. Governance of private forests in Eastern and Central Europe: An analysis of forest harvesting and management rights. Annals of Forest Research 56:199-215.

Buchanan M.J., 1980. Rent seeking and profit seeking.In: Buchanan J.M., Tollison R.D., Tullock G. (eds.), Toward a theory of rent seeking society. Texas A&M University press, College Station Texas, pp. 3-15.

Curtea de Conturi, 2012. Sinteza Raportului de audit privind "Situația patrimonială a fondului forestier din România în perioada 1990-2012. Web: http://www.curteadeconturi.ro/sites/ccr/RO/Publicatii/Documente%20 publice/Rapoarte_de_audit/Economie/economie7.pdf.Accesat: 05.2016.

Curtea de Conturi, 2014. Raport de audit al performanței modului de administrare a fondului forestier național în perioada 2010 - 2013. Web: http://www.curteadeconturi.ro/Publicatii/Sinteza_FF.pdf. Accesat: 05.2016.

Coșofreț C., Barnoaiea I., Nichiforel L., 2013. Utilizarea imaginilor Landsat pentru identificarea și cartarea perturbărilor din Nordul Carpaților Orientali. Conferința de Geografie GEOCONCEPT, Ediția a II-a. Suceava, 22-24 Noiembrie 2013.

Drăgoi M., 2008. Economie și management forestier. Editura Universității Suceava, 365 p.

Greenpeace, 2012. Tăierile ilegale de arbori în pădurile din România în perioada 2009-2011. Web: http:// www.greenpeace. org/romania/ro/campanii/paduri/Activitati/Evolutia-suprafetelor-forestiere-dinRomania-2000-2011/. Accesat: 06.2016.

Giurgiu V., 2010. Consideraţii asupra stării pădurilor României - partea I : Declinul suprafeţei pădurilor şi marginalizarea împăduririlor. Revista pădurilor. Web: http://www.revistapadurilor.ro/(83). Accesat: 06.2016.

Hall R. J., 2003. The roles of aerial photographs in forestry remote sensing image analysis. In Remote sensing of forest environments. Springer US, pp. 47-75. DOI: 10.1007/978-1-4615-0306-4_3

Haapanen R., Tuominen S., 2008. Data combination and feature selection for multi-source forest inventory. Photogrammetric Engineering and Remote Sensing 74(7):869-880. DOI: 10.14358/PERS.74.7.869

Hogl K., Pregernig M., Weiß G., 2005. What is new about new forest owners? A typology of private forest owners in Austria. Small-scale forest economics, management and policy 4(3): 325-342. https://doi.org/10.1007/s11842-005-0020-y

Hotelling H., 1931. The Economics of exhaustible resources. Journal of Political Economy 39(2): 137-175. DOI: 10.1086/254195

I.C.A.S., 2008. Harta digitală privind riscul la doborâturi produse de vânt. Web: http://www.icasbv.ro/?page_ id=572&lang=en. Accesat: 06.2016.

Ingemarsson F., Lindhagen A., Eriksson L. 2006. A typology of small-scale private forest owners in Sweden. Scandinavian Journal of Forest Research 21: 249-259. DOI: 10.1080/02827580600662256

Karppinen H., Berghäll S., 2015. Forest owners' stand improvement decisions: Applying the theory of planned behavior. Forest Policy and Economics 50: 275-284. DOI: 10.1016/j.forpol.2014.09.009

Lawrence A., Szabo A., 2005. Forest Restitution in Romania: Challening the value system of foresters and farmers. European Forests in Ethical Discourse, Berlin, pp. 10.

Lähdesmäki M., Matilainen A., 2014. Born to be a forest owner? An empirical study of the aspects of psychological ownership in the context of inherited forests in Finland. Scandinavian Journal of Forest Research 29(2): 101-110. DOI: 10.1080/02827581.2013.869348

Legea 46, 2008. Codul Silvic. Publicat în Monitorul Oficial la data de 19.03.2008. Web: http://www.cdep.ro/ pls/legis/legis_pck.frame. Accesat: 06.2016.

Mantescu L., Vasile M., 2009. Property reforms in rural Romania and community-based forests. Sociologie Românească 02: 95-113.

Marcean M., 2002. Pădurile Sucevei şi calamităţile din perioada 1945-2002. Bucovina Forestieră 10(1-2): 59-73.

Matilainen A., Živojinović I., Nedeljković J., Scriban R.,2015. Traditional or not? Analysis of forest owner interviews from 10 European countries. Concepts, methods and findings, in forest ownership research in Europe, pp. 45-52.

Milescu I., 1997. În legătură cu proprietatea asupra pădurilor. Bucovina Forestieră 5(1-2): 10-15.

Milescu I., 2002. Economie forestieră. Grup editorial Crai Nou, Mușatinii, Bucovina Viitoare, Suceava, 292 p.

Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor, 2015. Răspuns la interpelarea adresata de doamna deputat Varga Lucia Ana cu numărul 2375B/2015. Web: http://www.cdep. ro/interpel/2015/r2375B.pdf. Accesat: 06.2016.

Nichiforel G., 1997. Regimul silvic între teorie și realitate. Bucovina Forestieră 5(1-2): 10 - 15.

Nichiforel G., 2005. Stadiul aplicării legilor retrocedării privitoare la păduri. Bucovina Forestieră 13(1-2): 23- 43.

Nichiforel L., 2010. Assessing patterns of forest owner's behaviours in the implementation of multi-functional forest management principles in Romanian small-scale forestry, Annals of Forest Research 53: 71-80.

Nichiforel L, 2011. Cercetări privind fundamentarea prețului lemnului în diferite condiții de procesare și industrializare. Universitatea Ștefan cel Mare Suceava. Teză de doctorat, pp. 5-178.

Nichiforel L., Schanz H, 2011. Property rights distribution and entrepreneurial rent-seeking in Romanian forestry: a perspective of private forest owners. European Journal of Forest Research 130: 369-381. DOI: 10.1007/ s10342-009-0337-8

Tollison D.R., 1982. Rent seeking: a survey. Kyklos 35(4): 575-601. DOI: 10.1111/j.1467-6435.1982.tb00174.x

Vorobeț V., 1997. Unele consideraţii cu privire la aplicarea Legii nr. 18/1991 în silvicultură raportate la prevederile Codului Silvic. Bucovina Forestieră 5(1-2): 10-15.

Descărcări

Publicat

2016-07-26

Cum cităm

Scriban, R., Nichiforel, L., & Barnoaiea, I. (2016). Evoluția arboretelor retrocedate în baza Legii 18/1991 și estimarea rentei economice asociate, în condiții alternative de gestionare. Bucovina Forestieră, 16(1), 43-58. https://doi.org/10.4316/bf.2016.004

Număr

Secțiune

Articole de cercetare

Cele mai citite articole ale aceluiași autor(i)