Contribuţii la studiul vegetaţiei forestiere din rezervaţia naturală Pădurea Roşoşa, județul Suceava

Autori

  • Cezar Valentin Tomescu Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava, Facultatea de Silvicultură, str. Universității nr. 13, 720229, Suceava, România
  • Irina Irimia Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi, Facultatea de Biologie, Blvd. Carol I 20A, 700506, Iaşi, Romania

Cuvinte cheie:

rezervația naturală Pădurea Roșoșa, asociații vegetale forestiere, bioforme, elemente floristice, indici ecologici

Rezumat

Acest studiu prezintă diversitatea floristică a vegetației forestieră identificată în rezervația naturală Pădurea Roșoșa. Fitocenozele identificate au fost încadrate în 3 asociații vegetale: Leucanthemo waldsteinii-Fagetum (Soó 1964) Täuber 1987, Hieracio transsylvanici-Piceetum Pawlowski et Br.-Bl. 1939, Hieracio transsylvanici-Abietetum (Borhidi 1971) Coldea 1991. Acestea aparțin la două categorii de habitate de interes comunitar Natura 2000: 91V0 – Păduri dacice de fag (Symphyto-Fagion) și 9410 - Păduri acidofile de molid (Picea) din etajul montan până în cel alpin (Vaccinio-Piceetea). Analiza comparativă a asociațiilor vegetale identificate ne relevă faptul că spectrele bioformelor, elementelor floristice și a indicilor ecologici au un grad de similaritate foarte ridicat.

Descărcări

Datele despre descărcarea articolului nu sunt încă disponibile.

Referințe

Chifu T., 2014. Vaccinio-Piceetea. În: Chifu T. (ed.). Diversitatea fitosociologică a vegetației României. Vol. III. Vegetația pădurilor și tufișurilor. Ed. Institutul European, Iași, pp. 462-510.

Chifu T., Irimia I., 2014. Querco-Fagetea. În: Chifu T. (ed.). Diversitatea fitosociologică a vegetației României. Vol. III. Vegetația pădurilor și tufișurilor. Ed. Institutul European, Iași, pp. 126-276.

Chifu T., Mânzu C., Irimia I., 2010. Preocupări pentru conservarea şi protecţia plantelor din România. Academica, 233-234(3-4):52-57.

Chifu T., Mânzu C., Zamfirescu O., 2006. Flora & vegetația Moldovei (România). II. Vegetația. Iași. Ed. Univ. “Alexandru Ioan Cuza”, Iași pp. 416-474, 511-519.

Ciocârlan V., 2009. Flora ilustrată a României. Pteridophyta et Spermatophyta. București. Ed. Ceres, 1141 p.

Coldea Gh. 1991. Prodrome des associations végétales des Carpates du sud-est (Carpates Roumaines). Docum. Phytosoc., Camerino, XIII:317-539.

Cristea V., Gafta D., Pedrotti F., 2004. Fitosociologie. Ed. Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca, 394 p.

Doniță N., 2020. Despre procesul de formare a ecosistemului forestier. Bucov. For., 20(1):89-91. https://doi.org/10.4316/bf.2020.010.

Ellenberg H., Weber H. E., Düll R., Wirth V., Paulisen D., 1992. Indicator values of plants in Central Europe. Gottingen: Scripta Geobotanica, 18:7-97.

Euro+Med, 2006-2020. Euro+Med PlantBase - the information resource for Euro-Mediterranean plant diversity. Published on the Internet http://ww2.bgbm.org/EuroPlusMed/ (accesat pe 9 Octombrie 2020).

Gafta D., Mountford J.O., 2008. Manual de interpretare a habitatelor Natura 2000 din România. Ed. Risoprint, Cluj-Napoca, pp. 64, 80-81.

Mânzu C., Chifu T., 2001. Contributions á l’étude de la végétation forestiére du bassin de Moldoviţa (département de Suceava). Rev. Roum. Biol.–Biol. végét., 46(2):131-148.

Mânzu C., Chifu T., 2003. Contribuții la studiul vegetației forestiere din Bazinul râului Moldovița (Jud. Suceava). An. Univ. „Ştefan cel Mare” Suceava, Secţ. Silvicultură, Ser. nouă, 2:29-32.

Mânzu C., Şurubaru B., Chifu T., 2007. The Hieracio transsylvanici – Abietetum (Borhidi 1971) Coldea 1991 association from the „Obcinele Bucovinei” territory. Rom. J. Biol.–Plant Biol., 51-52(2006 – 2007):77-97.

Mititelu D., Chifu T., Pascal P., 1989. Flora și vegetația județului Suceava. Anuar. Muz. Jud. Suceava, X:93-120.

Sârbu I., Ștefan N., Oprea A., 2013. Plante vasculare din România: determinator ilustrat de teren. Ed. Victor B Victor, București, 1320 p.

Teodosiu M., 2014. Evaluarea naturalității și a structurii arboretelor în rezervațiile Pădurea Voievodeasa și Codrul Secular Loben din Obcinele Bucovinei. Bucov. For., 14(2):173-184.

Tomescu C.V., 2016. Biodiversitatea florei și vegetației ecosistemelor naturale din Bazinul râului Suceava. Ed. Casa Cărții de Știință, Cluj-Napoca, 604 p.

Descărcări

Publicat

2020-12-31

Cum cităm

Tomescu, C. V., & Irimia, I. (2020). Contribuţii la studiul vegetaţiei forestiere din rezervaţia naturală Pădurea Roşoşa, județul Suceava. Bucovina Forestieră, 20(2). Preluat în din http://bucovina-forestiera.ro/index.php/bf/article/view/227

Număr

Secțiune

Articole de cercetare