Agenda forestieră europeană și internațională în timpul Președinției României la Consiliul Uniunii Europene

Autori

  • Ionel Popa Institutul Național de Cercetare Dezvoltare în Silvicultură „Marin Drăcea”, Stațiunea Câmpulung Moldovenesc, 73bis, Calea Bucovinei, 725100 Câmpulung Moldovenesc, Romania
  • Iulia Natalia Ivășchescu Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor, Direcția Generală Păduri, Calea Plevnei 46-48, București, România

DOI:

https://doi.org/10.4316/bf.2019.021

Cuvinte cheie:

Consiliul Uniunii Europene, UNFF, Strategia forestieră

Rezumat

Agenda forestieră europeană și internațională în timpul Președinției României la Consiliului Uniunii Europene a inclus trei teme majore: Strategia europeană a pădurilor, Forumul Națiunilor Unite pentru Păduri - UNFF14 și Procesul Forest Europe cu referire la negocierile privind Acordul legal obligatoriu privind pădurile din Europa. Concluziile Consiliului privind Comunicare Comisiei Europene referitoare la progresul în implementarea strategiei forestiere a UE apreciază progresele înregistrate în punerea în aplicare a strategiei forestiere europene, subliniind câteva direcții în care acțiunea trebuie accelerată atât la nivel european și la nivel național. Pentru perioada 2019-2020, sunt necesare eforturi suplimentare în utilizarea deplină a instrumentelor financiare furnizate de UE, pentru a consolida inițiativele Statele membre care promovează integrarea conservării naturii în gestionarea durabilă a pădurilor și sporirea comunicării și a conștientizării valorii și importanței pădurilor și a gestionării durabilă a acestora. Noul cadru strategic pentru păduri trebuie să continue să sprijine schimbul de bune practici și să îmbunătățească comunicarea privind importanța pădurilor pentru implementarea Agendei 2030 pentru dezvoltarea durabilă, coroborată cu o finanțare adecvată.

Al doilea punct de pe agenda forestieră internațională în timpul președinției române la Consiliului UE a fost Forumul Națiunilor Unite pentru Păduri - UNFF14. Dezbaterile tehnice din forum au evidențiat rolul esențial al pădurilor în abordarea provocări globale urgente determinată de schimbările climatice, subliniind nevoia urgentă de acțiuni viitoare. Diferite acțiuni privind schimbările climatice legate de păduri, cum ar fi reducerea defrișărilor și degradarea pădurilor, promovarea tehnicilor durabile de gestionare a pădurilor care vizează maximizarea stocării carbonului, promovarea inițiativelor de împădurire și reîmpădurire, trebuie să fie adaptate la specificul local. UE și statele sale membre sprijină reluarea și finalizarea negocierilor referitoare la un acord juridic obligatoriu privind pădurile din Europa cât mai curând posibil în contextul transferului negocierilor în cadrul CEE-ONU cu sprijinul FAO.

Descărcări

Datele despre descărcarea articolului nu sunt încă disponibile.

Vizualizări

Afișarea vizualizărilor va avea loc în curând ...

Descărcări

Publicat

2019-12-30

Cum cităm

Popa, I., & Ivășchescu, I. N. (2019). Agenda forestieră europeană și internațională în timpul Președinției României la Consiliul Uniunii Europene. Bucovina Forestieră, 19(2), 169-172. https://doi.org/10.4316/bf.2019.021

Număr

Secțiune

Comentarii