Materiale document: primii ani ai Facultății de Silvicultură din Suceava

Autori

  • Sergiu Andrei Horodnic Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava, Facultatea de Silvicultură, str. Universității nr. 13, 720229, Suceava, România

DOI:

https://doi.org/10.4316/bf.2020.007

Rezumat

Rubrica „Restituiri” este dedicată aniversării celor 30 ani de învățământ silvic superior la Suceava și grupează trei dintre materialele–document ce sunt readuse atenției cititorilor cu scopul vădit de a le primeni amintirile unora sau de a oferi altora câteva pagini din istoria acestei instituții ce ar fi putut rămâne ascunse în rafturile prăfuite ale arhivei.

Pentru a înțelege cum a luat ființă Facultatea de Silvicultură din Suceava este nevoie de un exercițiu de imaginație pentru cei care nu au fost direct implicați, care necesită totuși niște repere de prezentare a contextului general al stării Universității „Ștefan cel Mare” în 1990. Astfel se justifică includerea unui prim material ce oferă informații privind cadrul existent la acea vreme, cu câteva referiri la istoricul Institutului de Învățământ Superior din Suceava, la numărul de studenți pe profiluri și forme de învățământ la momentul transformării în Universitate, la spațiile de învățământ și cadrele didactice existente, precum și, foarte interesant pentru facultatea noastră, o listă cu cadre didactice propuse a fi încadrate la specializarea „Silvicultură și Exploatare Forestieră”, cum s-a intenționat să se numească inițial.

Perioada de început, anevoioasă şi plină de provocări, a fost marcată de puternica personalitate a profesorului Ioan Milescu, cel care şi-a asumat responsabilitatea conducerii proaspăt înfiinţatei facultăţi în calitate de decan. Următoarele două documente reprezintă dovezi ale profesionalismului, tactului şi spiritului progresist care l-au caracterizat.

„Învăţământ silvic superior la Suceava” este, pe de o parte, o declaraţie de ataşament la valorile tradiţionale şi o expresie a misiunii asumate de promovare a unui învățământ modern, iar pe de altă parte un apel la dezvoltarea colaborării cu Facultatea de Silvicultură și Exploatări Forestiere din Brașov în „aceeași misiune nobilă, (…) susținându-se și completându-se în direcția aceluiași scop final”. „Am împărtășit și susținut opinia că existența mai multor școli de același profil și nivel între fruntariile țării are menirea de a stimula procesul de învățământ și de cercetare științifică”, spunea profesorul Ioan Milescu.

Profilul profesional al viitorului inginer forestier este tema lucrării „Formarea specialiștilor silvici pentru silvicultura secolului XXI” susţinută la Academia Română în martie 1992. Ideile expuse atunci sunt mai valabile ca oricând astăzi: formarea unor „specialiști integri, cu o largă orientare spre viitor”, „flexibilitatea procesului de învățământ”, pregătirea absolvenţilor complex şi multidisciplinar astfel încât aceştia „să gândească și să acționeze în mod independent, eliberați de stresul obligativității de a se încadra strict în norme sau diferite alte proceduri cu pretenții de generalizare”. Profesorul Ioan Milescu atenţiona cu acea ocazie asupra unui mare pericol: „aspectele unor atitudini sau politici conjuncturale, ca și tentativele de a considera pădurea capital electoral se dovedesc dezastruoase pentru viitorul silviculturii”. Vi se pare cunoscut?

Descărcări

Datele despre descărcarea articolului nu sunt încă disponibile.

Vizualizări

Afișarea vizualizărilor va avea loc în curând ...

Descărcări

Publicat

2020-09-15

Cum cităm

Horodnic, S. A. (2020). Materiale document: primii ani ai Facultății de Silvicultură din Suceava. Bucovina Forestieră, 20(1), 69-78. https://doi.org/10.4316/bf.2020.007

Număr

Secțiune

Restituiri