Activități Forestiere Ilegale și Părți Interesate. Două concepte utile pentru reconstrucția unei politici publice de contracarare a fenomenului „tăierilor ilegale”

Autori

  • Cristian Bălăcescu Universitatea „Transilvania” din Brașov, Facultatea de Silvicultură și Exploatări Forestiere, Sirul Beethoven, nr. 1, 500123 – Brașov, Romania

DOI:

https://doi.org/10.4316/bf.2020.005

Cuvinte cheie:

tăieri ilegale, politici publice, program forestier, analiză documentară, analiză de conținut, analiza stakeholderilor

Rezumat

Concentrată pe fenomenul exploatărilor ilegale de pădure din România, cercetarea actuală se ancorează în disciplina politicilor publice, dorind să intervină în procesul de re-definire a problemei.  Ambele obiective ale studiului sunt legate de această etapă a ciclului: A. identificarea activităților forestiere ilegale (conținutul problemei) și B. identificarea și verificarea părților interesate ambele elemente fiind specifice României. Ca metodologii au fost utilizate analiza documentară, analiza conținutului și tehnica interviului (pentru A) și tehnica „snow-ball” aplicată unui eșantion media on-line (pentru B). Pentru etapa de analiză a stakeholderilor a fost propus un model nou, „Tipologia Rolului Propus în Proiect” (TRPP) care permite celui care formulează politica publică să apropie rolurile stakeholderilor de cele mai importante caracteristici ale acestora: puterea și interesele, aspect esențial în cadrul fazei de implementare a măsurilor.  În secundar au fost notate anumite limite ale PNCTIA, considerată prima (și singura) propunere de politici publice dezvoltată de autoritatea forestieră centrală.

Descărcări

Datele despre descărcarea articolului nu sunt încă disponibile.

Vizualizări

Afișarea vizualizărilor va avea loc în curând ...

Referințe

Alexander I., Robertson S. 2004. Understanding Project Sociology by Modeling Stakeholders. în IEEE Software, vol. 21 no. 1, pp. 23-27, disponibil la adresa https://ieeexplore.ieee.org/document/1259199, accesat la 03.02.2019. https://doi.org/10.1109/MS.2004.1259199

Barbu, I., 1999. Sustainable Development of Forestry in Romania. În: Verolme, H.J.H., Moussa, J., (ed.). Addressing the Underlying Causes of Deforestation and Forest Degradation - Case Studies, Analysis and Policy Recommendations. Biodiversity Action Network, Washington, DC, USA. pp.83.

Bardach, E., 2009. Analiza politică. Calea celor 8 trepte, manual practic, Parlamentul României, București, 130 pg.

Bălăcescu, C., Negruțiu, F., 2019. Tăierile ilegale de păduri. Despre înscrierea problemei în agenda instituțională, Revista de Silvicultură și Cinegetică nr. 44, editura Silvică, pp. 90-97.

Blaser J. et. all. 2005. Forest Law Enforcement and Governance in East Europe and Northen Asia [Raport] ENA FLEG: Reference paper / MCPFE. - St. Petersburg - Bern - Washington : MCPFE ENA- FLEGT, pg. 7-68.

Bondar, F., Iorga E., 2009. Metode şi tehnici de elaborare, monitorizare şi evaluare a politicilor publice, Ghid practic destinat consilierilor/experţilor din cabinetele parlamentare, Institutul de Politici Publice, 34 pg.

Bouriaud, L., 2001. Sustainable forest management: with or without privately owned forests? A Romanian case survey. În: Niskanen, A. and Väyrynen, J. (eds.) Economic sustainability of small-scale forestry, EFI Proceedings, No. 36, pp. 143-159,

Bouriaud, L., Niskanen, A. 2003. Illegal logging in the context of the sound use of wood. In Seminar Proceedings Advanced, unedited version, Strategies for the sound use of wood pp. 358-370. disponibil la adresa http://www.unece.org/fileadmin/DAM/timber/docs/sem-1/papers/pre-proceedings.pdf

Bouriaud, L., 2005. Causes of illegal logging in Central and Eastern Europe, în Small-scale Forest Economics, Management and Policy vol. 4, pp. 269-291 https://doi.org/10.1007/s11842-005-0017-6

Bouriaud L., Marzano M. 2014. Conservation, extraction and corruption: Is sustainable forest management possible in Romania? In: Gilberthrope E., Hilson G. (ed.), Natural Resource Extraction and Indigenous Livelihoods, Development Challenges in Era of Globalization. Ashgate, pp. 221-240

Brack, D., Hayman, G., 2001. Intergovernmental actions on illegal logging: options for intergovernmental action to help combat illegal logging and illegal trade in timber and forest products. The Royal Institute of International Affairs, 28 p., disponibil la: https://www.chathamhouse.org/sites/default/files/public/Research/Energy,%20Environment

%20and%20Development/intergovernmental_actions_on_illegal_logging_march_01.pdf, accesat la 20.01.2016.

Chelcea, S., 2007, Metodologia cercetării sociologice, Metode cantitative și calitative. Ediția a 3-a. Editura Economică, Bucureşti, 751pg.

Callister, D.J., 1999. Corrupt and illegal activities in the forest sector - Current Understandings and Implications for the World Bank. Background Paper for the 2002 Forest Strategy, pp. 7-11. disponibil la: http://siteresources.worldbank.org/EXTFORESTS/Resources/985784-1217874560960/Callister.pdf, accesat la 11.01.2016

Contreras-Hermosilla, A., 1997. The "Cut and Run" Course of Corruption in the Forestry Sector The "Cut-and-Run" Course of Corruption in the Forestry Sector, Journal of Forestry, Volume 95, Issue 12, pp. 33-36.

Contreras-Hermosilla, A. 2002 Law Compliance in the Forestry Sector: An Overview. World Bank Institute, pp 8-11. disponibil la http://documents.worldbank.org/curated/en/232581468763471728/pdf/286170Law0Forestry0WBI0WP.pdf , accesat la 20.01. 2016

Dorondel Șt. 2009. "They Should Be Killed": Forest Restitution, Ethnic Groups, and Patronage in Post-Socialist Romania [Secțiune de carte]. The Rights and Wrongs of Land Restitution: "Restoring What Was Ours", autorul cărții Fay D. și James D., Abingdon: Routledge-Cavendish, pp.

Dorondel, Șt. 2016. Disrupted landscapes: state, peasants and the politics of land in postsocialist Romania. Berghahn Books, Oxford, New York (234 pagini), http://www.berghahnbooks.com/title.php?rowtag=DorondelDisrupted https://doi.org/10.2307/j.ctvgs0brw

Drăgoi, M. et al., 2011. Improving communication among stakeholders through ex-post transactional analysis - case study on Romanian forestry, Forest Policy and Economics 13 (2011) pp. 16-23. https://doi.org/10.1016/j.forpol.2010.08.007

Drăgoi, M., 2019. Războiul cifrelor lasă în urmă oameni căzuți la datorie. Ce (ne) facem?, Bucovina Forestieră 19(2), 2019, disponibil la http://www.bucovina-forestiera.ro/article/01_editorial/ accesat la 30.01.2020 https://doi.org/10.4316/bf.2019.015

Dunn, N. W., 2010. Analiza politicilor publice. O introducere, editura Polirom, Iași, 507 pg.

Garofalo, R. 1914. Criminology, The American Institute of criminal law and criminology, ed. Little, Brown and Company, Boston, 478 pg.

Grimble, R., Wellard, K., 1997, Stakeholder methodologies in natural resource management. A review of principles, contexts, experiences and opportunities, Agricultural Systems Journal 55 (2) pp. 173-193. https://doi.org/10.1016/S0308-521X(97)00006-1

Hoare, A., 2015. Tackling Illegal Logging and the Related Trade - What Progress and Where Next? Chatham House Report, The Royal Institute of International Affairs, London, 13+64 pg.

Karoly M. et al. 2011, Analiza politicilor publice şi evaluarea programelor în administraţia publică - suport de curs, Universitatea Babeş-Bolyai Cluj-Napoca, 91 pg.

Mircea Miclea, 1999. Psihologie cognitivă, ed. Polirom, Iași, 342 pg.

Mitchell R. K., Bradley R. A., Donna J. W., 1997. Toward a Theory of Stakeholder Identification and Salience: Defining the Principle of Who and What Really CountsThe Academy of Management Review, Vol. 22, No. 4, pp. 853-886. https://doi.org/10.5465/amr.1997.9711022105

Nichiforel R., 2011. Stakeholder analysis of the Romanian forest sector, The Annals of The Ştefan cel Mare University of Suceava. Fascicle of The Faculty of Economics and Public Administration Vol. 11, No. 1(13), pp.114-125.

Oancea, I. 1998. Probleme de criminologie. Editura All Educational, București, 201 pg.

Ottitsch, A. et al., 2004. Study on the issues of illegal logging and related trade of timber and other forest products issues in Europe. Final report, European Forest Institute, p.67, disponibil la: http://www.foresteurope.org/docs/other_meetings/2005/il/Study_on_the_issues_in_Europe.pdf , accesat la 14.01.2016.

Patton, C.V., Sawicki, D.S., 1993, Basic Methods of Policy Analysis and Planning, 2nd edition, New Jersey: Prentice Hall, 482 pg.

Profiroiu M.C., Iorga E., 2009. Manual de politici publice, Institutul de Politici Publice, București, Editura Economică, 128 pg.

Reed, M. S., Graves A., Dandy N., Posthumus H., Hubacek K., Morris J., Christina P., Quinn C. H., Stringer L. C., 2009. Who's in and why? A typology of stakeholder analysis methods for natural resource management. Journal of Environmental Management 90, pp. 1933-1949 https://doi.org/10.1016/j.jenvman.2009.01.001

Roeder T. 2002 (1968). Managing project stakeholders. Building a foundation to achieve project goals. New Jersey: John Wiley & Sons, Inc., Hoboken, 2nd, pg. 43-44, 72.

Rosenbaum, K., 2002. Illegal Actions and the Forest Sector: A Legal Perspective. În: Proceedings Reforming Government Policies And The Fight Against Forest Crime, Expert Meeting, Rome, 14-16 January 2002, pp.91-117, disponibil la: http://www.fao.org/3/a-y4182e.PDF, accesat la 21.03.2016

Rosander, M.N., 2008. Illegal Logging, Current Issues and Opportunities for Sida/SENSA Engagement in Southeast Asia, RECOFTC & Sida, pp.7-8. disponibil la: http://www.ucl.ac.uk/cserge/Illegal_Logging.pdf accesat la 09.01.2016.

Simon J., 1993, The Idea Brokers: The Impact of Think - tanks on Britsh Governement - Public Administration 71, 492 pg. https://doi.org/10.1111/j.1467-9299.1993.tb00988.x

Schmeer K. , 2001. Stakeholder Analysis Guidelines. Section 2. În Policy Toolkit for Strengthening Health Sector, 48 pg., disponibil la: https://www.researchgate.net/publication/265021546_Stakeholder_Analysis_Guidelines, accesat la 06.02.2019

van Kempen, P. P., Hesselink, F., 2013. Tool: Analyze your stakeholders, disponibil la http://www.frogleaps.org/tools/Tool_Analyze_stakeholders.pdf accesat la 04.11.2014

Verolme, H.J.H., Moussa, J., 1999. Addressing the Underlying Causes of Deforestation and Forest Degradation - Case Studies, Analysis and Policy Recommendations. Biodiversity Action Network, Washington, DC, USA. 141p. disponibil la: https://www.academia.edu/35179649/Addressing_the_Underlying_Causes_of_Deforestation_and_Forest_Degradation _Case_Studies_Analysis_and_Policy_Recommendations, accesat la 11.06.2017

Tacconi, L. et al., 2003. National and International Policies to Control Illegal Forest Activities. Bogor, Center for International Forestry Research, 68 pg.

Tacconi, L. et al., 2007. Illegal logging: law enforcement, livelihoods and the timber trade. The Earthscan Forestry Library, London, Sterling, VA, 301 pg.

Tacconi, L. et al., 2016. Defining Illegal Forest Activities and Illegal Logging. In Illegal Logging an Related Timber Trade - Dimension, Drivers, Impacts and Responses. IUFRO, World Series Volume 35, Chapter 2, pp. 23-35.

Weimer, D.L., Vining, A.R., 1992. Analiza politicilor publice. Concepte și practică, Editura Arc, Chișinău, 598 p.

***Acte normative: Hotărârea de Guvern nr. 775 din 14 iulie 2005 pentru aprobarea Regulamentului privind procedurile de elaborare, monitorizare și evaluare a politicilor publice la nivel central. Text în vigoare începând cu data de 1 februarie 2008. Text actualizat în baza actelor normative modificatoare, publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, până la 23 octombrie 2007.

*** Ministerul Apelor și Pădurilor (MAP), 2017. Strategia forestieră națională 2018-2027, București, disponibilă la adresa http://www.mmediu.ro/app/webroot/uploads/files/2017-10-27_Strategia_forestiera_2017.pdf , accesat la 28.02.2019.

*** Ministerul Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale (MAPDR), 2007: Planul Național de Combatere a Tăierilor Ilegale de Arbori, disponibil la adresa https://ro.scribd.com/document/55831311/Plan-National-Combatere-Taieri-Ilegale, accesat la 05.02.2020.

*** Curtea de Conturi, 2013. Raportul de audit sumar privind "Situația patrimonială a pădurilor din România, 1990-2012", disponibil la adresa: http://www.curteadeconturi.ro/Publicatii/economie7.pdf, accesat la 12.03.2015.

*** Curtea de Conturi din România, 2014. Rezumatul raportului de audit privind performanța gestionării fondului forestier național pentru perioada 2010-2013, disponibil la adresa: http://www.curteadeconturi.ro/Publicatii/Sinteza_FF.pdf , accesat la 15.04.2015.

***Federația pentru Apărarea Pădurilor, 2011, Comunicat disponibil la adresa: www.federatiaaparareapadurilor.ro/uploads/.../nr_41_din_11.05.2011.doc, accesat la 22.06.2019

***Nostra Silva, 2015. Proiect: "Mapping of representative stakeholder groups and organizations from Romania", disponibil la https://www.nostrasilva.ro/proiecte/mapping-of-representative-stakeholder-groups-and-organizations-from-romania/ ,accesat la 18.11.2018.

Descărcări

Publicat

2020-08-05

Cum cităm

Bălăcescu, C. (2020). Activități Forestiere Ilegale și Părți Interesate. Două concepte utile pentru reconstrucția unei politici publice de contracarare a fenomenului „tăierilor ilegale”. Bucovina Forestieră, 20(1), 41-60. https://doi.org/10.4316/bf.2020.005

Număr

Secțiune

Note de cercetare