Impactul modului de gospodărire a pădurilor private asupra structurii fondului de producție și a valorii economice actuale: un studiu de caz în nord-estul României

Autori

  • Andreia Andrici Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava, Facultatea de Silvicultură, str. Universității nr. 13, 720229, Suceava, România
  • Gabriel Duduman Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava, Facultatea de Silvicultură, str. Universității nr. 13, 720229, Suceava, România
  • Liviu Nichiforel Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava, Facultatea de Silvicultură, str. Universității nr. 13, 720229, Suceava, România

DOI:

https://doi.org/10.4316/bf.2017.016

Rezumat

În curând

Descărcări

Datele despre descărcarea articolului nu sunt încă disponibile.

Vizualizări

Afișarea vizualizărilor va avea loc în curând ...

Referințe

Anonymous 1991. Amenajament U.P. II Dolhești, O.S. Dolhasca, 389 p.

Anonymous 2000a. Norme tehnice pentru îngrijirea și conducerea arboretelor - 2. Ministerul Apelor, Pădurilor și Protecției Mediului, București, 176 p.

Anonymous 2000b. Norme tehnice privind alegerea și aplicarea tratamentelor – 3. Ministerul Apelor, Pădurilor și Protecției Mediului, București, 88p.

Anonymous 2000c. Norme tehnice pentru amenajarea pădurilor – 5. Ministerul Apelor, Pădurilor și Protecției Mediului, București, 170 p.

Anonymous 2011. Amenajament U.P. II Dolhești, O.S. Dolhasca, 320 p.

Anonymous 2013. Sinteza Raportului de audit privind „Situația patrimonială a fondului forestier din România în perioada 1990-2012. Web: http://www.curteadeconturi. ro/sites/ccr/RO/Publicatii/Documente%20publice/Ra148

Bucov. For. 17(2): 131-148, 2017 Articole de cercetare poarte_de_audit/Economie/economie7.pdf. Accesat: 11.2017

Barbu C., Nichiforel L., Scriban R., Barnoaiea I., Cenușă R., 2015. Modificarea gradului de exercitare a funcțiilor ecoprotective: o analiză comparativă în păduri de stat și private. Bucovina Forestieră 15(2): 139-153.

Bouriaud L., 2001. Sustainable forest management: with or without privately owned forests? A Romanian case survey. Economic Sustainability of Small-Scale Forestry, EFI Proceedings 36: 143- 159.

Bouriaud L., 2005. Causes of illegal logging in Central and Eastern Europe. Small Scale Forest Economics, Management and Policy 4(3): 269-291.

Bouriaud L., Nichiforel L., Weiss G., Bajraktari A., Curovic M., Dobrinska Z., Zalite Z., 2013. Governance of private forests in Eastern and Central Europe: An analysis of forest harvesting and management rights. Annals of Forest Research 56(1): 3.

Cotos A., Duduman G., 2017. Vârste ale exploatabilității tehnice pentru principalele specii forestiere din România. Bucovina forestieră 17(2): 151-169.

Dorondel S., 2009. They should be killed: forest restitution, ethnic groups, and patronage in postsocialist Romania. In: Fay D., James D. (Eds.). The Rights and Wrongs of Land Restitution. Routledge-Cavandish, New York: 43-66.

Drăgoi M., 2016. Joining or not joining non-industrial private forests into a single management unit: A case-study shaped as an Analytic Network Process. Forest Policy

and Economics. DOI: 10.1016/j.forpol.2016.10.001.

Drăgoi M., 2004. Amenajarea pădurilor. Editura Universității din Suceava, 258 p.

ESRI, 2011. ArcGIS Desktop: Release 10. Redlands, CA: Environmental Systems Research Institute.

ENRD (European Network for Rural Development), 2015. Output Indicators: realised 2007-2013. Measure 226: Restoring forestry potential and introducing prevention actions, 3 p. Web: https://enrd.ec.europa.eu/sites/enrd/ files/mo.226_2015_0.pdf. Accesat: 09.10.2017

Giurgiu V., Drăghiciu D., 2004. Modele matematico-auxologice şi tabele de producţie pentru arborete. Editura Ceres, Bucureşti, 607 p.

Griffiths P., Kuemmerle T., Kennedy R.E., Abrudan I.V., Knorn J., Hostert P., 2012. Using annual time-series of Landsat images to assess the effects of forest restitution in post-socialist Romania. Remote Sensing of Environment 118: 199-214. DOI: 10.1016/j.rse.2011.11.006

Knorn J., Kuemmerle T., Radeloff V.C., Szabo A., Mîndrescu M., Keeton W.S., Abrudan I.V., Griffiths P., Gancz V., Hostert P., 2012. Forest restitution and protected area effectiveness in post socialist Romania. Biological Conservation 146(1): 204-212. DOI: 10.1016/j.biocon.2011.12.020

Kuemmerle T., Kozak J., Radeloff V.C., Hostert P., 2009. Differences in forest disturbance among land ownership types in Poland during and after socialism. Journal of Land Use Science 4: 73-83. DOI:10.1080/17474230802645857

Leahu I., 2001. Amenajarea pădurilor. Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 616 p.

Milescu I., 1997. În legătură cu proprietatea asupra pădurilor. Bucovina Forestieră 5(1-2): 10-15.

Millenium Ecosystem Assessment, 2005. Ecosystems and human well-being: wetlands and water. World resources institute, DC: Island Press, 80 p.

Ministerul Educației și Cercetării, 2014. Analiza cost-beneficiu pentru proiectele de investiții realizate din fonduri publice. Indicatori, categorii de obiective de investiții, exemple de calcul. Raport faza II, București. Web: http://www.mdrap.ro/userfiles/Raport%20_faza2.pdf. Accesat:11.2017

Mohorea A.R., Butnaru V., 2016. Încotro, paduri ale României?/ Where, Romania’s forests? Proceedings of Scientific Conference “New Challenges related to EU`s Internal Security” (5th ed.), held by Doctoral Schools from Alexandru Ioan Cuza Police Academy, Bucharest, Romania.

Nichiforel G., 2005. Stadiul aplicării legilor retrocedării privitoare la păduri. Bucovina Forestieră 13(1-2): 23-43.

Nichiforel L., Bouriaud L., Drăgoi M., Dorondel S., Măntescu L., Terpe H., 2015. Forest land ownership change in Romania. In: COST Action FP1201 FACESMAP Country Report. European Forest Institute Central-East and South-East European Regional Office, Vienna, 49 p.

Nicolescu V.-N., Carvalho J., Hochbichler E., Bruckman V., Piqué-Nicolau M.,Hernea C., Viana H., Štochlová P., Ertekin M., Tijardovic M., Dubravac T., Vandekerkhove K., Kofman P.D., Rossney D., Unrau A., 2017. Silvicultural guidelines for European coppice forests. COST Action FP1301 Reports. Freiburg, Germany: Albert Ludwig University of Freiburg, 32 p.

RNP (Regia Națională a Pădurilor – ROMSILVA), 2015.Licitații masă lemn pe picior. Web: http://licitatii.rosilva.ro/picior/capp.php. Accesat: 11.2015

Rucăreanu N., 1967. Amenajarea pădurilor – ediția a II-a. Editura Agro-Silvică, București, 453 p.

Schmithüsen F., Hirsch F., 2010. Private Forest Ownership in Europe. Geneva Timber and Forest Discussion. Papers nr. 26, Forestry and Timber Section, Geneva, Switzerland. United Nations, Geneva, 120 p.

Scriban R., Nichiforel L., Barnoaiea I., 2016. Evoluția arboretelor retrocedate în baza Legii 18/1991 și estimarea rentei economice asociate, în condiții alternative de gestionare. Bucovina Forestieră 16(1): 43–58. DOI:10.4316/bf.2016.004

Scriban R.E., Nichiforel L., Bouriaud L.G., Barnoaiea I., Coșofreț V.C., Barbu C.O., 2017. Governance of the forest restitution process in Romania: An application of the DPSIR model. Forest Policy and Economics. DOI: 10.1016/j.forpol.2017.10.018.

Živojinović I., Weiss G., Lidestav G., Feliciano D., Hujala T., Dobšinská Z., Lawrence A., Nybakk E., Quiroga S., Schraml U., 2015. Forest Land ownership change in Europe. In: COST Action FP1201 FACESMAP Country Reports, Joint Volume. EFICEEC-EFISEE Research Report. University of Natural Resources and Life Sciences, Vienna, Austria, 693 p.

Descărcări

Publicat

2017-12-29

Cum cităm

Andrici, A., Duduman, G., & Nichiforel, L. (2017). Impactul modului de gospodărire a pădurilor private asupra structurii fondului de producție și a valorii economice actuale: un studiu de caz în nord-estul României. Bucovina Forestieră, 17(2), 131-148. https://doi.org/10.4316/bf.2017.016

Număr

Secțiune

Articole de cercetare

Cele mai citite articole ale aceluiași autor(i)