Contribuţii la studiul vegetaţiei forestiere din rezervaţia naturală Pădurea Roşoşa, județul Suceava

Autori

  • Cezar Valentin Tomescu Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava, Facultatea de Silvicultură, str. Universității nr. 13, 720229, Suceava, România
  • Irina Irimia Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi, Facultatea de Biologie, Blvd. Carol I 20A, 700506, Iaşi, Romania

DOI:

https://doi.org/10.4316/bf.2020.014

Cuvinte cheie:

rezervația naturală Pădurea Roșoșa, asociații vegetale forestiere, bioforme, elemente floristice, indici ecologici

Rezumat

Acest studiu prezintă diversitatea floristică a vegetației forestieră identificată în rezervația naturală Pădurea Roșoșa. Fitocenozele identificate au fost încadrate în 3 asociații vegetale: Leucanthemo waldsteinii-Fagetum (Soó 1964) Täuber 1987, Hieracio transsylvanici-Piceetum Pawlowski et Br.-Bl. 1939, Hieracio transsylvanici-Abietetum (Borhidi 1971) Coldea 1991. Acestea aparțin la două categorii de habitate de interes comunitar Natura 2000: 91V0 – Păduri dacice de fag (Symphyto-Fagion) și 9410 - Păduri acidofile de molid (Picea) din etajul montan până în cel alpin (Vaccinio-Piceetea). Analiza comparativă a asociațiilor vegetale identificate ne relevă faptul că spectrele bioformelor, elementelor floristice și a indicilor ecologici au un grad de similaritate foarte ridicat.

Descărcări

Datele despre descărcarea articolului nu sunt încă disponibile.

Vizualizări

Afișarea vizualizărilor va avea loc în curând ...

Referințe

Chifu T., 2014. Vaccinio-Piceetea. În: Chifu T. (ed.). Diversitatea fitosociologică a vegetației României. Vol. III. Vegetația pădurilor și tufișurilor. Ed. Institutul European, Iași, pp. 462-510.

Chifu T., Irimia I., 2014. Querco-Fagetea. În: Chifu T. (ed.). Diversitatea fitosociologică a vegetației României. Vol. III. Vegetația pădurilor și tufișurilor. Ed. Institutul European, Iași, pp. 126-276.

Chifu T., Mânzu C., Irimia I., 2010. Preocupări pentru conservarea şi protecţia plantelor din România. Academica, 233-234(3-4):52-57.

Chifu T., Mânzu C., Zamfirescu O., 2006. Flora & vegetația Moldovei (România). II. Vegetația. Iași. Ed. Univ. “Alexandru Ioan Cuza”, Iași pp. 416-474, 511-519.

Ciocârlan V., 2009. Flora ilustrată a României. Pteridophyta et Spermatophyta. București. Ed. Ceres, 1141 p.

Coldea Gh. 1991. Prodrome des associations végétales des Carpates du sud-est (Carpates Roumaines). Docum. Phytosoc., Camerino, XIII:317-539.

Cristea V., Gafta D., Pedrotti F., 2004. Fitosociologie. Ed. Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca, 394 p.

Doniță N., 2020. Despre procesul de formare a ecosistemului forestier. Bucov. For., 20(1):89-91. https://doi.org/10.4316/bf.2020.010.

Ellenberg H., Weber H. E., Düll R., Wirth V., Paulisen D., 1992. Indicator values of plants in Central Europe. Gottingen: Scripta Geobotanica, 18:7-97.

Euro+Med, 2006-2020. Euro+Med PlantBase - the information resource for Euro-Mediterranean plant diversity. Published on the Internet http://ww2.bgbm.org/EuroPlusMed/ (accesat pe 9 Octombrie 2020).

Gafta D., Mountford J.O., 2008. Manual de interpretare a habitatelor Natura 2000 din România. Ed. Risoprint, Cluj-Napoca, pp. 64, 80-81.

Mânzu C., Chifu T., 2001. Contributions á l’étude de la végétation forestiére du bassin de Moldoviţa (département de Suceava). Rev. Roum. Biol.–Biol. végét., 46(2):131-148.

Mânzu C., Chifu T., 2003. Contribuții la studiul vegetației forestiere din Bazinul râului Moldovița (Jud. Suceava). An. Univ. „Ştefan cel Mare” Suceava, Secţ. Silvicultură, Ser. nouă, 2:29-32.

Mânzu C., Şurubaru B., Chifu T., 2007. The Hieracio transsylvanici – Abietetum (Borhidi 1971) Coldea 1991 association from the „Obcinele Bucovinei” territory. Rom. J. Biol.–Plant Biol., 51-52(2006 – 2007):77-97.

Mititelu D., Chifu T., Pascal P., 1989. Flora și vegetația județului Suceava. Anuar. Muz. Jud. Suceava, X:93-120.

Sârbu I., Ștefan N., Oprea A., 2013. Plante vasculare din România: determinator ilustrat de teren. Ed. Victor B Victor, București, 1320 p.

Teodosiu M., 2014. Evaluarea naturalității și a structurii arboretelor în rezervațiile Pădurea Voievodeasa și Codrul Secular Loben din Obcinele Bucovinei. Bucov. For., 14(2):173-184.

Tomescu C.V., 2016. Biodiversitatea florei și vegetației ecosistemelor naturale din Bazinul râului Suceava. Ed. Casa Cărții de Știință, Cluj-Napoca, 604 p.

Descărcări

Publicat

2020-12-31

Cum cităm

Tomescu, C. V., & Irimia, I. (2020). Contribuţii la studiul vegetaţiei forestiere din rezervaţia naturală Pădurea Roşoşa, județul Suceava. Bucovina Forestieră, 20(2), 105-118. https://doi.org/10.4316/bf.2020.014

Număr

Secțiune

Articole de cercetare