Analiza comparativă a modalităților de valorificare a lemnului la nivelul B.E. Tomnatic

Autori

  • Andrei Popa Institutul Național de Cercetare Dezvoltare în Silvicultură „Marin Drăcea”, Stațiunea Câmpulung Moldovenesc, 73bis, Calea Bucovinei, 725100 Câmpulung Moldovenesc, Romania
  • Cosmin Cuciurean Institutul Național de Cercetare Dezvoltare în Silvicultură „Marin Drăcea”, Stațiunea Câmpulung Moldovenesc, 73bis, Calea Bucovinei, 725100 Câmpulung Moldovenesc, Romania

DOI:

https://doi.org/10.4316/bf.2021.014

Cuvinte cheie:

valorificarea masei lemnoase, eficiența vânzării lemnului, lemn pe picior, lemn fasonat

Rezumat

Studiul oferă o analiză comparativă a modalităților de valorificare a lemnului din perioada 2018-2019, la nivelul B.E Tomnatic. Comercializarea masei lemnoase provenite din fondul forestier proprietate publică se poate realiza atât ca lemn pe picior, cât și ca lemn fasonat la drum auto. Studiul oferă o imagine asupra modalităților de valorificare a masei lemnoase, prin care se identifică cea mai eficientă modalitate din punct de vedere economic, de valorificare a lemnului, ținând cont de caracteristicile partizilor (tipul de produs, distanța de colectare, volum). Analiza s-a realizat pentru un volum de 49.684 m3, respectiv 120 de partizi. În raport cu modalitatea de valorificare, 65 de partizi (20.623 m3) au fost valorificate prin vânzarea lemnului pe picior, iar 55 de partizi (29,061 m3) prin vânzarea lemnului fasonat la drum auto. Analiza comparativă a celor două modalități de valorificare s-a realizat prin intermediul coeficienților de creștere a prețului. În cazul produselor accidentale I rata de creștere a prețului de vânzare față de prețul APV este mai scăzută în cazul valorificării lemnului fasonat la drum auto (23%) comparativ cu lemnul valorificat pe picior (28%). Rata de creștere a prețului de vânzare față de prețul APV, în cazul produselor secundare și accidentale II, este semnificativ mai mare în cazul valorificării lemnului fasonat la drum auto (76%, respectiv 93%) față de lemnul vândut pe picior (16%, respectiv 11%). În cazul produselor principale nu a fost posibilă o comparație a eficienței celor două modalități de valorificare a lemnului, deoarece aceste produse s-au valorificat preponderent ca lemn pe picior, dar rata de creștere a prețului de vânzare față de prețul de APV a fost de 58%.

Descărcări

Datele despre descărcarea articolului nu sunt încă disponibile.

Vizualizări

Afișarea vizualizărilor va avea loc în curând ...

Referințe

Drăgoi M., 2003. Repere metodologice pentru stabilirea sortimentului țel optim. Analele Universității ,,Ștefan Cel Mare” Suceava, Nr.1/2003 pp 33-44.

Nichiforel L., 2011. Cercetări privind fundamentarea preţului lemnului în diferite condiţii de procesare şi comercializare; Teză de doctorat. Universitatea „Ștefan cel Mare” Suceava.

Nichiforel L. și Turcu A., 2015. Evaluarea eficienţei economice a comercializării masei lemnoase prin contracte pe termen lung , cu o aplicaţie la fag. Bucovina Forestieră, 15(1), pp. 7–18.

Popescu N. L., 2008. Aspecte teoretice și metodologice ale sistemului de indicatori de evidență, analiză și previziune în silvicultură și economia forestieră. Anuarul Institutului de Istorie „George Barițiu” din Cluj-Napoca, Seria HUMANISTICA 7.7 (2008): pp. 281-306.

R Core Team, 2019. A Language and Environment for Statistical Computing. R Foundation for Statistical Computing. Vienna, Austria 497 2019, p https://www.R--project.org.

RNP – Romsilva, 2020. Raport Final privind modul de îndeplinire a Programului de activitate al Regiei Naționale a Pădurilor – Romsilva, pe anul 2019.

Scriban R., Nichiforel L., Barnoaiea I., 2016. Evoluția arboretelor retrocedate în baza Legii 18/1991 și estimarea rentei economice asociate, în condiții alternative de gestionare. https://doi.org/10.4316/bf.2016.004

Descărcări

Publicat

2021-11-11

Cum cităm

Popa, A., & Cuciurean, C. (2021). Analiza comparativă a modalităților de valorificare a lemnului la nivelul B.E. Tomnatic . Bucovina Forestieră, 21(2), 147-156. https://doi.org/10.4316/bf.2021.014

Număr

Secțiune

Articole de cercetare