Evaluarea și prognoza riscurilor biotice în pădurile din Ucraina

Autori

  • Valentyna Meshkova Institutul ucrainean de cercetare forestieră și ameliorarea pădurilor, str. Pushkinska 86, Harkov, 61024, Ucraina

DOI:

https://doi.org/10.4316/bf.2021.007

Cuvinte cheie:

Dăunători în plantații, insecte defoliatoare, insecte xilofage, vătămări, evaluare

Rezumat

În această lucrare se prezintă o serie de modalități privind evaluarea impactului dăunătorilor din plantațiile tinere (în plantațiile de pin silvestru cu vârsta până la 5-7 ani), a defoliatorilor, precum și a insectelor xilofage. În cazul plantațiilor tinere se prezintă o modalitate de a evalua efectul vătămării diferitelor organe ale puieților de pin silvestru asupra supraviețuirii (mortalității), a ratei de creștere și a calității tulpinii, având în vedere vătămările produse asupra acelor, mugurilor, tulpinii, ramurilor, coletului și rădăcinilor, prin analiza simptomelor directe și indirecte.

Vătămările produse de dăunători asupra aparatului foliar a arborilor sunt evaluate pe baza datelor privind densitatea populației critice și efective de dăunători, biomasa frunzișului din arbore și rata de hrănire a speciilor de insecte analizate. Biomasa frunzișului principalelor specii de arbori din arboretele artificiale sau naturale de pe teritoriul Ucrainei este folosită ca și reper pentru evaluarea stării de sănătate a arborelui. Astfel, densitatea populației larvelor necesară pentru a consuma 100% din frunzișul unui arbore sănătos este de 1,25, 2,5 și 6,25 ori mai mare pentru arborii de clasa 1, față de cei din clasele a 2-a, a 3-a și a 4-a. De asemenea sunt prezentate exemple privind evaluarea densității critice a populației de defoliatori și a riscului de defoliere pentru mai multe insecte polifage, atunci când se hrănesc pe stejar și frasin.

Evaluarea vătămărilor fiziologice, tehnice și generale produse de mai mult de 200 de insecte xilofage prezente pe rășinoase și foioase se face pe baza sistemului de notare și clasificare propus de Mozolevskaya. Astfel, aceiași specie de insectă poate fi nedăunătoare, slab, moderat sau foarte dăunătoare, pentru diferiți arbori gazdă aflați în diferite regiuni, în funcție de densitatea populației și de factorii suplimentari care slăbesc arborii analizați.

Descărcări

Datele despre descărcarea articolului nu sunt încă disponibile.

Vizualizări

Afișarea vizualizărilor va avea loc în curând ...

Referințe

Anonimous 1995. Sanitary rules in the forests of Ukraine. Derzhkomlisgosp Ukrayiny, Kyiv, 19 p. (in Ukrainian).

Austara O., Orlund A., Svendsrud A., Weidahl A., 1987. Growth loss and economic consequences following two-year defoliation of Pinus sylvestris by the pine sawfly Neodiprion sertifer in West-Norway. Scandinavian Journal of Forest Research, 2: 111-119. https://doi.org/10.1080/02827588709382450.

Bjorkman C., Niemela P., eds., 2015. Climate change and insect pests. CABI. 267 p. https://doi.org/10.1079/9781780643786.0000.

Forrest J. R. K., 2016. Complex responses of insect phenology to climate change. Current opinion in insect science, 17: 49-54. https://doi.org/10.1016/j.cois.2016.07.002.

Hentschel R., Möller K., Wenning A., Degenhardt A., Schröder J., 2018. Importance of ecological variables in explaining population dynamics of three important pine pest insects. Frontiers in Plant Science, 9, 1667. https://doi.org/10.3389/fpls.2018.01667.

Jaime L., Batllori E., Margalef-Marrase J., Navarro M. Á. P., Lloret, F., 2019. Scots pine (Pinus sylvestris L.) mortality is explained by the climatic suitability of both host tree and bark beetle populations. Forest Ecology and Management, 448: 119-129. https://doi.org/10.1016/j.foreco.2019.05.070.

Kosunen M., Kantola T., Starr M., Blomqvist M., Talvitie M., Lyytikäinen-Saarenmaa P., 2017. Influence of soil and topography on defoliation intensity during an extended outbreak of the common pine sawfly (Diprion pini L.). IForest. 10: 164-171. https://doi.org/10.3832/ifor2069-009.

Kukhta V. N., Blintsov A. I., Sazonov A. A., 2014. Bark beetles of Norway spruce and measures on regulation of their population. BGTU, Minsk, 238 p. (In Russian).

Kulman H.M., 1971. Effects of Insect Defoliation on Growth and Mortality of Trees. Annual Review of Entomology, 16: 289-324. https://doi.org/10.1146/annurev.en.16.010171.001445.

Lakyda P., Vasylyshyn R., Lashenko A., & Terentiev A., 2011. Standards of evaluation of components of aboveground trees biomass of trees of the main forest-forming species of Ukraine. ECO-inform, Kyiv, 186 p. (in Ukrainian).

Lieutier F., Day K. R., Battisti A., Gregoire J. C., Evans H. F. (Eds.), 2004. Bark and wood boring insects in living trees in Europe: a synthesis. Kluwer Acad. publishers, Dordrecht-Boston-London, 570 p. https://doi.org/10.1007/1-4020-2241-7.

Lindenmayer D. B., Burton P. J., Franklin J. F., 2012. Salvage logging and its ecological consequences. Island Press, 230 p.

Linnakoski R., De Beer Z. W., Rousi M., Niemelä P., Pappinen A., Wingfield M. J., 2008. Fungi, including Ophiostoma karelicum sp. nov., associated with Scolytus ratzeburgi infesting birch in Finland and Russia. Mycological Research, 112(12): 1475-1488. https://doi.org/10.1016/j.mycres.2008.06.007.

López-Villamor A., Carreño S., López-Goldar X., Suárez-Vidal E., Sampedro L., Nordlander G., Björklund N., Zas R., 2019. Risk of damage by the pine weevil Hylobius abietis in southern Europe: Effects of silvicultural and landscape factors. Forest Ecology and Management, 444, 290-298. https://doi.org/10.1016/j.foreco.2019.04.027.

Lyytikainen-Saarenmaa P., Tomppo E., 2002. Impact of sawfly defoliation on growth of Scots pine Pinus sylvestris (Pinaceae) and associated economic losses. Bulletin of Entomological Research, 92 (02): 137-140. https://doi.org/10.1079/BER2002154.

Meshkova V., 2006a. Foliage browsing insects risk assessment using forest inventory information. In U. Hoyer-Tomiczek (ed.). Proc. of the IUFRO Symposium WP7.03.10 Methodology of Forest Insect and Disease Survey in Central Europe, September 11-14, 2006. BWF, Gmunden-Austria, pp. 100-108.

Meshkova V., 2006b. Rating of forest plots preferences for foliage browsing insects. In T.Oszako a. S.Woodward (ed.). Possible limitation of decline phenomena in broadleaved stands, 2005. IBL, Warsaw, pp.125-134.

Meshkova V. L., 2013. Approaches to evaluation of injuriousness of foliage browsing insects. Ukrainian entomological journal, 1(6): 79-89.

Meshkova V., 2016. Evaluation of insect injuriousness in unclosed pine plantations. Ukrainian entomological journal, 1-2(11): 140-146 (in Ukrainian).

Meshkova V. L., 2017. Evaluation of harm (injuriousness) of stem insects in pine forest. Scientific Bulletin of UNFU, 27(8): 101-104. https://doi.org/10.15421/40270816.

Meshkova V. L., 2018. Achievements and problems of forest entomology in Ukraine. The Kharkov Entomol. Soc. Gaz., 26 (1): 119-129. http://entomology.kharkiv.ua/index.php/KhESG/article/view/12.

Meshkova V. L., 2019. Decline of pine forest in Ukraine with contribution from bark beetles: causes and trends. Proceedings of the St. Petersburg Forest Technical Academy, 228: 312-335 [In Russian]. https://doi.org/10.21266/2079-4304.2019.228.312-335

Meshkova V. L., Berezhnenko Zh. I., Kukina O. M., 2015. Critical population density of foliage browsing insects in pedunculate oak (Quercus robur) and European ash (Fraxinus excelsior) in the Left-bank Forest-Steppe. Proceedings of the Forest Academy of Sciences of Ukraine, 13 (1): 139-143.

Meshkova V., Davydenko K., 2011. Foliage browsing insects outbreaks in Ukraine before and after global warming. Delb, H., Pontuali, S. (eds.), Biotic Risks and Climate Change in Forests. Proceedings of theWorking Party 7.03.10 Methodology of Forest Insect and Disease Survey in Central Europe, 10th Workshop September 20th-23rd, 2010, Freiburg,Germany. BerichteFreiburger Forstliche Forschung, 89, FVA: 18-25.

Meshkova V. L., Kukina O. N., 2011. Injuriousness of xylobionts in the oak clear-cuts in the Left-Bank Ukraine. Proceedings of St. Petersburg Forestry Academy, 196: 238-245 (In Russian).

Meshkova V. L., Sokolova I.M., 2017. Stem pests of unclosed pine plantations in Siversky Donets river valley. Planeta-print, Kharkiv, 160 p.

Mozolevskaya E. G., 1974. Evaluation of stem pests injuriousness. Science papers of Moscow Forest & Technical Institute, 65: 124-132 (In Russian).

Sarvašová L., Kulfan J., Saniga M., Zúbrik M., & Zach P., 2020. Winter Geometrid Moths in Oak Forests: Is Monitoring a Single Species Reliable to Predict Defoliation Risk? Forests, 11(3), 288. https://doi.org/10.3390/f11030288.

Siitonen J., 2014. Ips acuminatus kills pines in southern Finland. Silva Fennica, 48(4), article id 1145. 7 p. https://doi.org/10.14214/sf.1145.

Six D. L., 2012. Ecological and evolutionary determinants of bark beetle - fungus symbioses. Insects, 3(1), 339-366. https://doi.org/10.3390/insects3010339.

Skrylnik Yu. Ye., 2013. Injuriousness of longhorn beetles (Coleoptera, Cerambycidae) in pine stands of the Left-bank Ukraine. The Bulletin of Kharkiv National Agrarian University (series "Entomology and Phytopathology"), 10: 148-159 (In Ukrainian).

Skrylnik Yu., Koshelyaeva Y., Meshkova V., 2019. Harmfulness of xylophagous insects for silver birch (Betula pendula Roth.) in the left-bank forest-steppe of Ukraine. Folia Forestalia Polonica, Series A - Forestry, 61 (3): 161-175. https://doi.org/10.2478/ffp-2019-0016.

Tymchenko H. A., Avramenko Y. D., Zavada N. M. et al., 1988. Reference book on forest protection from pests and diseases. Urozhay, Kyiv, 224 pp. (in Russian).

Publicat

2021-05-17

Cum cităm

Meshkova, V. (2021). Evaluarea și prognoza riscurilor biotice în pădurile din Ucraina. Bucovina Forestieră, 21(1), 83-92. https://doi.org/10.4316/bf.2021.007

Număr

Secțiune

Articole de sinteză