Abordarea serviciilor ecosistemice în certificarea forestieră FSC: studiu de caz pentru pădurile cu valoare ridicată de conservare din ocoale silvice de regim

Autori

  • Ramona-Elena Scriban Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava, Facultatea de Silvicultură, str. Universității nr. 13, 720229, Suceava, România
  • Liviu Nichiforel Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava, Facultatea de Silvicultură, str. Universității nr. 13, 720229, Suceava, România

DOI:

https://doi.org/10.4316/bf.2021.004

Cuvinte cheie:

certificare forestieră, servicii ecosistemice, amenajament silvic, păduri cu valoare ridicată de conservare, consultare publică

Rezumat

Articolul prezintă o analiză a importanței procesului de certificare forestieră în identificarea și gestionarea serviciilor ecosistemice furnizate de Pădurile cu Valoare Ridicată de Conservare (PVRC). Datele au fost colectate din 13 rapoarte PVRC disponibile publicului larg care acoperă o suprafață totală de pădure de 117.507 ha. Procesul de identificare a PVRC a presupus cartarea a 28.882 ha de pădure care furnizează valori de conservare. Analiza datelor calitative ale rapoartelor s-a axat pe sursele de date folosite în procesul de identificare a PVRC, grupate în cinci categorii: (i) amenajamente silvice; (ii) planuri de management ale ariilor naturale protejate; (iii) alte surse de date disponibile; (iv) consultări publice cu factorii interesați și (v) implicarea personalului silvic. Rezultate au arătat că 80% din zonele identificate ca PVRC provin din informațiile obținute din amenajamentele silvice. Acestea fac referire la serviciile ecosistemice de reglare (protecția apelor, eroziunea solului și calitatea aerului) și la pădurile încadrate în zona de protecție strictă a ariilor naturale protejate. Procesul de identificare PVRC ajută la armonizarea între planurile de management Natura 2000 și amenajamentele silvice, în special, prin cartarea prezenței speciilor rare și amenințate și a habitatelor. O valoare adăugată de procesul PVRC este identificarea serviciilor culturale prin consultări publice cu factorii interesați și implicarea personalului de teren. Serviciile adiționale identificate în procesul de certificare oferă exemple pentru măsuri financiare prin care statul ar putea să recompenseze proprietarii de păduri pentru furnizarea de servicii ecosistemice peste limita cerută legal de amenajamente. În concluzie, analiza subliniază faptul ca amenajarea pădurilor oferă un cadru riguros de identificare a serviciilor ecosistemice forestiere, certificarea forestieră adăugând însă cerințe suplimentare de gestionare și de monitorizare a gradului de furnizarea a serviciilor ecosistemice.

Descărcări

Datele despre descărcarea articolului nu sunt încă disponibile.

Vizualizări

Afișarea vizualizărilor va avea loc în curând ...

Referințe

Anonymous, 2018. Ordinul nr. 766/2018 pentru aprobarea Normelor tehnice privind elaborarea amenajamentelor silvice, modificarea prevederilor acestora și schimbarea categoriei de folosință a terenurilor din fondul forestier și a Metodologiei privind aprobarea depășirii posibilității/posibilității anuale în vederea recoltării produselor accidentale I. Ministerul Apelor și Pădurilor. Publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 730, 23 August 2018.

Anonymous, 2012. Ordinul nr. 3397/2012 privind stabilirea criteriilor și indicatorilor de identificare a pădurilor virgine și cvasivirgine în România. Publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 668, 24 septembrie 2012.

Anonymous, 2011. Legea nr. 49/2011 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice. Publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 262, 13 Aprilie 2011.

Anonymous, 2007. Ordonanța de Urgență nr. 57/2007 privind regimul ariilor natural protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice – Guvernul României. Publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr.442, 29 Iunie 2007.

Anonymous, 2000. Legea nr. 5/2000 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului național - Secțiunea a III-a - zone protejate. Publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 152, 12 Aprilie 2000.

Anonymous, 1954. Hotărâre nr. 114/1954 privind zonarea funcțională a pădurilor din republica Populară Română. Publicat în Monitorul Oficial nr. 8 din 30 Ianuarie 1954.

Biriș I.A., Veen P., 2005. Inventory and strategy for sustainable management and protection of virgin forests in Romania PIN-MATRA/2001/018. ICAS and KNNV. Extended English summary.

Buliga B., Nichiforel L., 2019. Voluntary forest certification vs. stringent legal frameworks: Romania as a case study. Journal of cleaner production, 207, pp.329-342. https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2018.10.021

CIMEC 2017. Institutul Național al Patrimoniului. Serverul cartografic pentru Patrimoniul Cultural Național. https://map.cimec.ro/Mapserver/?strat=localitati&cod=2845 (accesat 3 Mai 2021)

Dragoi M., Cîrnu M., 2016. Plata serviciilor ecosistemice: context legal si metode consacrate de evaluare, cu aplicatie la paduri. Bucovina Forestiera, 16(1), p.95. DOI: 10.4316/bf.2016.008

Drăgoi M., 2004. Amenajarea pădurilor. Editura Universităţii din Suceava, 257p.

Duduman G., 2019. Scurt istoric al amenajării pădurilor din România. Bucov.For: 19(2): 139-158. https://doi.org/10.4316/bf.2019.019

European Commission 1992. Council Directive 92/43/EEC on the conservation of natural habitats and of wild fauna and flora. Published in Official Journal of the European Commission, L. 206.

European Commission 1979. Directive 2009/147/EC on the conservation of wild birds. Published in Official Journal of the European Commission, L. 20.

FSC, 2021. Baza de date internațională FSC. www.info.fsc.org (accesat 3 Mai 2021)

FSC, 2019. National Forest Stewardship Standard of Romania. FSC-STD-ROU-01-2017. https://fsc.org/en/document-centre/documents/resource/275 (accesat 18 Mai 2021).

FSC, 2018. Ecosystem Services Procedure: Impact Demonstration and Market Tools. FSC-PRO-30-006 V1-0 EN. Bonn. https://fsc.org/en/document-centre/documents/resource/316 (accesat 18 Mai 2021)

Greenpeace, 2017. Situația pădurilor virgine din România. https://www.greenpeace.org/romania/raport/1235/harta-padurilor-virgine-potentiale-si-studiul-situatia-padurilor-virgine-din-romania/ (accesat 3 Mai 2021)

Halalisan A.F., Abrudan I.V. Popa B., 2018. Forest Management Certification in Romania: Motivations and Perceptions. Forests, 9(7), p.425. https://doi.org/10.3390/f9070425

Halalisan A.F.; Marinchescu M., 2015. Forest Certification in Romania: The View of the Experts. In Proceedings of the Biennial International Symposium Forest and Sustainable Development; Abrudan, I.V., Borz, A.S., Curtu, A.L., Drosos, V.C., Ignea, G., Indreica, A., Ionescu, O., Ioras, F., Pacurar, V.D., Peltz, D., et al., Eds.; Transilvania University Press: Brasov, Romania; pp. 104–109.

Hălălişan A.F., Marinchescu M. Abrudan, I.V., 2012. The evolution of forest certification: A short review. Bulletin of the Transilvania University of Braşov, Series II, Vol, 5(54).

Ioras F., Abrudan I.V., Dautbasic M., Avdibegovic M., Gurean D., Ratnasingam J., 2009. Conservation gains through HCVF assessments in Bosnia-Herzegovina and Romania. Biodiversity and conservation, 18(13), pp.3395-3406. DOI: 10.1007/s10531-009-9649-8

Jennings S., Jarvie J., 2003. A sourcebook for landscape analysis of high conservation value forests. Work funded by the World Wildlife Found organization.

MMAP 2015. Harta zonelor de risc privind recoltarea ilegală a lemnului. http://certificareforestiera.ro/pag/harta_risc_cont.php (accesat 3 Mai 2021)

Millennium Ecosystem Assessment, 2005. Ecosystems and Human Well-being: Synthesis. Island Press, Washington, DC. https://www.millenniumassessment.org/documents/document.356.aspx.pdf (accesat 12 Aprilie 2021)

Nichiforel L., Duduman G., Scriban R.E., Popa B., Barnoaiea I., Drăgoi M., 2021. Forest ecosystem services in Romania: Orchestrating regulatory and voluntary planning documents. Ecosystem Services, 49, p.101276. https://doi.org/10.1016/j.ecoser.2021.101276

Nichiforel, L., Deuffic, P., Thorsen, B.J., Weiss, G., Hujala, T., Keary, K., Lawrence, A., Avdibegović, M., Dobšinská, Z., Feliciano, D., Górriz-Mifsud, E., Hoogstra-Klein, M., Hrib, M., Jarský, V., Jodłowski, K., Lukmine, D., Malovrh, Š.P., Nedeljković, J., Nonić, D., Ostoić, S.K., Pukall, K., Rondeux, J., Samara, T., Sarvašová, Z., Scriban, R.E., Šilingienė, R., Sinko, M., Stojanovska, M., Stojanovski, V., Stoyanov, T., Teder, M., Vennesland, B., Wilhelmsson, E., Wilkes-Allemann, J., Živojinović, I., Bouriaud, L., 2020. Two decades of forest-related legislation changes in European countries analysed from a property rights perspective. Forest Policy and Economics, 115, p.102146. https://doi.org/10.1016/j.forpol.2020.102146

Nichiforel L., Hujala T., 2019. Policy instruments and legislation to govern forest ownership. Who owns our forests, pp.86-100.

PEFC, 2021. Baza de date internațională PEFC. https://www.pefc.org/find-certified (accesat 18 Mai 2021)

Popa B., Nichiforel L., Barnoaiea I., Bouriaud L., Drăgoi M., Enescu C.M., Halalisan A.F., Indreica A., Pacurar V., Baban G., Sfîrlogea S., Scriban R.E., 2021. Rezultate sintetice ale procesului de consultare publică privind opțiunile strategice pentru dezvoltarea politicii forestiere. Raport tehnic. DOI: 10.13140/RG.2.2.30067.25120

Popa B., Pache R.G., 2016. The concept of ecosystem services-the solution to support the regulation efforts of the forestry sector in Romania. Revista Pădurilor, 131(3/4), pp.41-53.

Sarvašová, Z., Ali, T., Đorđević, I., Lukmine, D., Quiroga, S., Suárez, C., Hrib, M., Rondeux, J., Mantzanas, K.T. and Franz, K., 2019. Natura 2000 payments for private forest owners in Rural Development Programmes 2007–2013-a comparative view. Forest policy and economics, 99, pp.123-135. https://doi.org/10.1016/j.forpol.2017.08.019

Sotirov M., 2017. Natura 2000 and forests: Assessing the state of implementation and effectiveness. What science can tell us, 7.

Stanciu E., Mihul M., Dinicu G., 2005. High conservation value forests toolkit. A practical guide for Romania. WWF-DCP, Bucharest.

Vlad R.G., Bucur C., Turtică M., 2013. Ghid practic pentru identificarea și managementul pădurilor cu valoare ridicată de conservare. Brașov: Green steps, 106 p. http://awsassets.panda.org/downloads/Ghid-pvrc-web.pdf (accesat 17 Aprilie 2021)

TEEB 2010. The economics of ecosystems and biodiversity: mainstreaming the economics of nature: A synthesis of the approach, conclusions and recommendations of TEEB., 36. Malta: UNEP

Descărcări

Publicat

2021-05-30

Cum cităm

Scriban, R.-E., & Nichiforel, L. (2021). Abordarea serviciilor ecosistemice în certificarea forestieră FSC: studiu de caz pentru pădurile cu valoare ridicată de conservare din ocoale silvice de regim. Bucovina Forestieră, 21(1), 33-56. https://doi.org/10.4316/bf.2021.004

Număr

Secțiune

Articole de cercetare

Cele mai citite articole ale aceluiași autor(i)

1 2 > >>