Model statistic regional pentru estimarea diametrului de bază al molidului în funcție de diametrul cioatei la înălțimea de referință de 30 cm

Autori

  • Ionel Popa Institutul Național de Cercetare Dezvoltare în Silvicultură „Marin Drăcea”, Stațiunea Câmpulung Moldovenesc, 73bis, Calea Bucovinei, 725100 Câmpulung Moldovenesc, Romania
  • Andrei Popa Institutul Național de Cercetare – Dezvoltare în Silvicultură „Marin Drăcea”, Stațiunea Cercetare – Dezvoltare și Experimentare – Producție, Câmpulung Moldovenesc, Calea Bucovinei 73 bis, 725100 Câmpulung Moldovenesc, Romania
  • Arnold Horvath Ocolul Silvic de Regim Gheorgheni, Regime Forest District Gheorgheni, Kossuth Lajos 36, Gheorgheni, România
  • Istrate Ștețco Garda forestieră Cluj, Bulevardul Muncii 18, 400641, Cluj-Napoca, Romania
  • Attila Korpos Ocolul Silvic de Regim Gheorgheni, Kossuth Lajos 36, Gheorgheni, România

DOI:

https://doi.org/10.4316/bf.2021.016

Cuvinte cheie:

diametrul cioatei, diametrul de bază, model statistic, modelare varianță reziduală

Rezumat

În practica silvică adeseori se impune estimarea diametrului de bază și a volumului arborilor pornind de la diametrul cioatei rămase după extragere. Elaborarea de tabele dendrometrice locale privind derivarea diametrului de bază funcție de diametrul cioatei reprezintă o necesitate pentru administrația silvică. În prezentul studiu s-a calibrat un model regresiv local, de tip parabolic cu modelarea varianței reziduale, pentru obținerea diametrului de bază la molid funcție de diametrul cioate cu înălțimea de 30 cm,  reprezentativ pentru fondul forestier administrat de Ocolul silvic de regim Gheorgheni. Setul de date utilizat pentru estimarea parametrilor modelului statistic este format din 4050 de arbori din 111 arborete, cu caracteristici biometrice variate. Modelul statistic propus și volumele unitare diferențiate pe clase de producție permite o evaluarea mai corectă a pagubelor provenite din tăieri ilegale, având o fiabilitate ridicată în condițiile fondului forestier administrat de OSR Gheorgheni.

Descărcări

Datele despre descărcarea articolului nu sunt încă disponibile.

Vizualizări

Afișarea vizualizărilor va avea loc în curând ...

Referințe

Badea, O., Iacob, C., Silaghi, D., 2013. Procedee tehnice și metode practice pentru determinarea volumului arborilor în raport cu diametrul măsurat la cioată. Editura Silvica, București,. 100 p.

Cook, R.D., 1977. Detection of Influential Observation in Linear Regression. Technometrics 19: 15. https://doi.org/10.2307/1268249

Di Cosmo, L., Gasparini, P., 2020. Predicting diameter at breast height from stump measurements of removed trees to estimate cuttings, illegal loggings and natural disturbances. South-East Eur. For. 11: 1–9. https://doi.org/10.15177/seefor.20-08

Giurgiu, V., Decei, I., 1997. Biometria arborilor din România. Metode dendrometrice. Editura Snagov, București, 307p.

Giurgiu, V., Decei, I., Draghicui, D., 2004. Metode si tabele dendrometrice. editura Ceres, București, 575 p.

Kulla, L., Bosela, M., Murgas, V., Roessiger, J., Seben, V., 2017. Reconstructing past forest status using inventory and tree ring data to support uneven-aged forest management. Cent. Eur. For. J. 63: 203–211.

Leahu, I., 2005. O expresie matematică a curbei de contur a fusului a unui arbore la stabilirea diametrului de bază în funcție de diametrul și înălțimea cioatei. Rev. Pădurilor,120(4): 3–8.

MAPPM, 2000. Norme tehnice pentru evaluarea volumului de lemn destinat comercializării.

McDonald, B., 2002. A teaching note on Cook's distance - A Guideline. Res.Lett.Inf.Math.Sci 3:127-128.

Mehtatalo, L., Lappi, J., 2020. Biometry for forestry and environmental data: With examples in R. CRC Press. 411 p.

Milios, E., Kitikidou, K.G., Dalakouras, V., Pipinis, E., 2016. Diâmetro á altura do peito estimada a partir de tocos de quercus frainetto na região de evros no Nordeste da Grécia. Cerne 22: 337–344. https://doi.org/10.1590/01047760201622032193

Nicolescu, N.V., Stăncioiu, P.T., Petrițar, I.C., Vasilecu, M.M., 2004. O tabelă locală pentru stabilirea legăturii dintre diametrul de bază și diametrui cioatei la fag și brad, în zona Cristian - Brașov, Rev. Pădurilor, 119 (2): 15–18

Özçelík, R., Brooks, J.R., Diamantopoulou, M.J., Wiant, H. V., 2010. Estimating breast height diameter and volume from stump diameter for three economically important species in Turkey. Scand. J. For. Res. 25: 32–45. https://doi.org/10.1080/02827580903280053

Pompa-García, M., de los Santos-Posadas, H.M., Zepeda-Bautista, M.E., Corral-Rivas, J.J., 2011. A dendrometric model for estimation of the diameter at breast height from stump dimensions. Agrociencia 45: 379–387

Pond, N.C., Froese, R.E., 2014. Evaluating published approaches for modelling diameter at breast height from stump dimensions. Forestry 87: 683–696. https://doi.org/10.1093/forestry/cpu029

Sakici, O.E., Ünal, G., 2017. Stump Diameter and Diameter at Breast Height Relationships for Oriental Beech and Kazdağı Fir at Mixed Stands in Karabük. Kastamonu Üniversitesi Orman Fakültesi Derg. 17: 298–306. https://doi.org/10.17475/kastorman.298713

Descărcări

Publicat

2021-12-18

Cum cităm

Popa, I., Popa, A., Horvath, A., Ștețco, I., & Korpos, A. (2021). Model statistic regional pentru estimarea diametrului de bază al molidului în funcție de diametrul cioatei la înălțimea de referință de 30 cm. Bucovina Forestieră, 21(2), 157-164. https://doi.org/10.4316/bf.2021.016

Număr

Secțiune

Articole de cercetare