ForCrops: Estimarea producției supraterane de biomasă lemnoasă din culturile forestiere cu creşteri rapide, prin scanare laser terestră

Autori

DOI:

https://doi.org/10.4316/bf.2021.024

Cuvinte cheie:

TLS, ForCrops

Rezumat

ForCrops - Evaluarea directa a productivității de biomasa din culturile forestiere cu ciclul scurt de producţie (SRF) cu scanerul laser terestru (TLS), este un proiect finanțat de  Unitatea Executiva pentru Finanțarea Învățământului Superior, a Cercetării, Dezvoltării și Inovării (UEFISCDI) prin programul 1 – Dezvoltarea sistemului național de cercetare-dezvoltare, subprogramul 1.1. – Resurse umane (Proiect de cercetare postdoctorală). Scopul principal al acestui proiect este de a estima biomasei lemnoase pe părți componente de arbore cu ajutorul tehnologiei TLS în vederea calibrării unor ecuații alometrice în condițiile colinare din NE României. Se urmărește în acest sens dezvoltarea unui protocol de scanare complet pentru aceste culturi, crescând precizia de estimare a biomasei, scăzând efortul și timpul de lucru în teren, cât și oferirea către industriei a unui instrument pragmatic.

Descărcări

Datele despre descărcarea articolului nu sunt încă disponibile.

Vizualizări

Afișarea vizualizărilor va avea loc în curând ...

Referințe

Aebiom, 2017. European Bioenergy Outlook. European Biomass Association, EU Raport, 264 p.

Apostol B., Chivulescu S., Ciceu A., Petrila M., Pascu I.S., Apostol E.N., Leca S., Lorent A., Tanase M., Badea O., 2018. Data collection methods for forest inventory: a comparison between an integrated conventional equipment and terrestrial laser scanning. Annals of Forest Research, 61(2) : 189–202. https://doi.org/10.15287/afr.2018.1189

Bouriaud L., Duduman M.L., Dănilă I.C., Olenici N., Biriș I.A., Ciornei I., Barnoaiea I., Măciucă A., Savin A., Grosu L., Mutu M., Nichiforel L., Bouriaud O., Dănilă G., Avăcăriței D., Roibu C., 2015. How to evaluate the sustainability of short-term cultures for biomass production? An application from NE Romania. Agric. For., 61(4) : 7-22. https://doi.org/10.17707/AgricultForest.61.4.01

Chaturvedi A.N., 1998. Plantations as a source of industrial raw material for wood-based industry. În: Damodaran et al. (ed.), Proceedings of National Seminar on Processing and Utilization of Plantation Timber and Bamboo, Bangalore, India, pp. 13–19.

Christersson L., 2006. Plant physiological aspects of woody biomass production for energy purposes. În: Short Rotation Forestry for Industrial and Rural Development. Proceedings of the IUFRO-ISTS-UHF International Conference on World Perspective on Short Rotation Forestry for Industrial and Rural Development, Nauni, Solan, India, 7-13 September 2003. Westville Publishing House, pp. 1–7.

Coșofreț C., Barnoaiea I., Scriban R.E., Dănilă I.C., Duduman M.L., Bouriaud O., 2018. Utilizarea scanerului laser terestru în măsurătorile forestiere: cerințe metodologice și precauții necesare la aplicarea în practică. Bucovina forestieră, 18(2) : 137–153. doi.org/10.4316/bf.2018.014

Coşofreţ C., Dănilă I.C., 2014. Sustenabilitatea culturilor cu specii forestiere cu ciclu scurt de producţie pe terenuri din afara fondului forestier: proiectul STRoMA. Bucovina Forestieră, 14(2) : 252-254.

Cosofret V.C., Ciurla C., Coslovschi M.V., Bouriaud L., 2016. Percepții ale proprietarilor cu privire la conversia terenurilor agricole în plantatii de plop cu ciclu scurt de productie. Bucovina For. 16(1) : 59-71. https://doi.org/10.4316/bf.2016.005.

Dai X., 2021. Novel Methods for Estimating Above Ground Biomass. 2021. PhD Thesis. University of New Brunswick. 135 p.

Dănilă I.C., Barnoaiea I., Cosofreț C., Bouriaud O., 2021. Terrestrial laser scanner used in short rotation poplar crops for biomass estimation. Case of study in NE part of Romania (methodology aspects). În: Duduman et al. (ed.), Integrated Management of Environmental Resources Conference, 29 octombrie 2021, Romania. Editura Universității Ștefan cel Mare, Suceava, pp. 110.

Dănilă I.C., 2021. Direct Assessment of Biomass Productivity in Short Rotation Forestry (SRF) with the Terrestrial Laser Scanner (TLS). Case of Study in NE Part of Romania (Preliminary Results). Environ. Sci. Proc. 3(1) : 93. https://doi.org/10.3390/IECF2020-08485.

Dănilă I.C., 2019. Cercetări biometrice privind productivitatea clonelor de plop hibrid în culturi cu ciclu scurt de producție din Nord-Estul României. Editura Universității ” Ștefan cel Mare” Suceava, p. 225.

Dănilă I.C., Avăcăriței D., Nuțu A., Savin A., Duduman M.L., Bouriaud O., Bouriaud L., 2016. Productivitatea clonelor de plop hibrid instalate în culturi intensive în nord-estul României. Bucovina Forestieră. 16(1) : 73-85. https://doi.org/10.4316/bf.2016.006.

Dănilă I.C., Avăcăriţei D., Savin A., Roibu C.C., Bouriaud O., Duduman M.L., Bouriaud L., 2015. Dinamica şi caracteristicile creşterii a şase clone de plop hibrid pe parcursul unui ciclu de producţie într-o plantație comparativă din Depresiunea Rădăuţi. Bucovina For. 15(1) : 1–12.

Dickmann D.I., 2001. An overview of the genus Populus. Poplar Cult. North Am. Part A(1), NRC Research Press, Ottawa, pp. 1-42.

Dickmann D.I., Kuzovkina J., 2008. Poplars and willows of the world, with emphasis on silviculturally important species. În: Isebrands J.G. și Richardson J. (ed.), Poplars and willows: Trees for society and the environment, CABI, p. 634.

El Kasmioui O., Ceulemans R., 2012. Financial analysis of the cultivation of poplar and willow for bioenergy. Biomass and Bioenergy, 43 : 52–64. https://doi.org/10.1016/j.biombioe.2012.04.006

Fan G., Dong Y., Chen D., Chen F., 2020. New Method for Forest Resource Data Collection Based on Smartphone Fusion with Multiple Sensors. Mob. Inf. Syst, 2020, p. 11. https://doi.org/10.1155/2020/5736978

FAO, 2021. Food and Agriculture Organization of the United Nations (Country progress reports). International Poplar Commission (IPC), Rome, p. 110. www.fao.org/forestry/ipc/en.

IPC, 2012. Publications listed in country progress reports. FAO, Viale delle Terme di Caracalla, 00153 Rome, Italy, p. 86.

Lindegaard K.N., Adams P.W.R., Holley M., Lamley A., Henriksson A., Larsson S., von Engelbrechten H., Esteban Lopez G., Pisarek M., 2016. Short rotation plantations policy history in Europe: lessons from the past and recommendations for the future. Food energy Secur, 5 : 125–152. https://doi.org/10.1002/fes3.86.

MEF, 2010. Programul național de împădurire (National Afforestation Programme). Minist. Environ. Romania. http://www.mmediu.ro/paduri/informatii/17.11.2010_ (accesat la data 15.06.2018).

Næsset E., Gobakken T., Bollandsås O.M., Gregoire T.G., Nelson R., Ståhl G., 2013. Comparison of precision of biomass estimates in regional field sample surveys and airborne LiDAR-assisted surveys in Hedmark County, Norway. Remote Sens. Environ, 130 : 108–120. https://doi.org/10.1016/j.rse.2012.11.010.

Oberthür S., Ott H.E., 1999. The Kyoto Protocol: international climate policy for the 21st century. Springer Science & Business Media, p. 59. https://doi.org/10.1007/978-3-662-03925-0_5.

Pascu I.S., Dobre A.C., Zamfira V., Apostol E., Leca Ș, Pitar D., Apostol B., Chivulescu Ș., Ciceu A., Duro J.G., 2020. Phenological analysis through the use of multitemporal TLS observations. Silvic. Cinegetică, 46, p. 8. https://doi.org/10.6084/m9.figshare.13567031.v1

Sandu I., Pescaru V.I., Poiana I., 2008. Clima Romaniei. Ed. Acad. Rom. Bucharest, 368 p.

Savin A., Avăcăriţei D., Dănilă I.C., Duduman M.L., Rotaru-Buzdugan C., 2019. Studiu privind impactul culturilor de plopi hibrizi asupra proprietăților solului. Bucovina For. 19 : 19–29. https://doi.org/10.4316/bf.2019.003.

Savin A., Trifan O., Covatariu S., Ciurlă C., Bouriaud L., 2014. Influenţa profunzimii solurilor aluviale asupra biodiversităţii subterane şi a unor caracteristici biometrice în culturi de clone de plopi hibrizi: rezultate preliminare. Bucovina For, 14(1) : 60–67.

Stelian R., 1968. Cercetări privind culturile de plopi și salcie din zona dig-mal. Centrul de documentare tehnică pentru Economia Forestieră, p. 144.

STRoMA, 2012. Sustainability of short rotation production crops with forestry on land outside the forest. Proj. STRoMA PNII-PT-PC. http://www.silvic.usv.ro/stroma/index_en.php

Tănasă I., 2011. Clima Podisului Sucevei–fenomene de risc, implicatii asupra dezvoltarii durabile. Teza de doctorat, Universitatea ,,Stefan cel Mare”, Suceava, p. 72.

Werner C., Haas E., Grote R., Gauder M., Graeff‐Hönninger S., Claupein W., Butterbach‐Bahl K., 2012. Biomass production potential from Populus short rotation systems in Romania. GCB Bioenergy 4: 642–653. https://doi.org/10.1111/j.1757-1707.2012.01180.x.

Descărcări

Publicat

2021-12-31

Cum cităm

Dănilă, I. (2021). ForCrops: Estimarea producției supraterane de biomasă lemnoasă din culturile forestiere cu creşteri rapide, prin scanare laser terestră. Bucovina Forestieră, 21(2), 245-248. https://doi.org/10.4316/bf.2021.024

Număr

Secțiune

Informaţii