Regenerarea naturală într-un șleau de luncă din Ocolul silvic București

Autori

  • Mugurel-Nicolae Ghinescu Universitatea „Transilvania” din Brașov, Facultatea de Silvicultură și Exploatări Forestiere, Sirul Beethoven, nr. 1, 500123 – Brașov, Romania https://orcid.org/0000-0002-7580-5802
  • Valeriu-Norocel Nicolescu Universitatea „Transilvania” din Brașov, Facultatea de Silvicultură și Exploatări Forestiere, Sirul Beethoven, nr. 1, 500123 – Brașov, Romania https://orcid.org/0000-0003-1861-9402
  • Petru-Tudor Stăncioiu Universitatea „Transilvania” din Brașov, Facultatea de Silvicultură și Exploatări Forestiere, Sirul Beethoven, nr. 1, 500123 – Brașov, Romania https://orcid.org/0000-0003-3293-7087

DOI:

https://doi.org/10.4316/bf.2022.002

Cuvinte cheie:

șleau de luncă, tăieri în ochiuri, regenerare naturală, compoziție, desime, dimensiuni

Rezumat

Lucrarea prezintă cele mai importante caracteristici ale regenerării naturale din sămânță într-un șleau de luncă din Ocolul silvic București (45°16’45,12” lat. N; 26°06’54,66” long. E, alt. 65 m). Arboretul a fost parcurs cu trei tăieri progresive în anii 2012, 2014 și 2016, iar ochiurile deschise în anul 2012 au fost integral regenerate. Cercetările s-au desfășurat în opt ochiuri, care au inclus câte două transecte pe direcțiile E-V și N-S, fiecare cu câte șase suprafețe de probă de câte 9 m2, situate la o distanță de 10 m între ele. În anul 2017, regenerarea naturală instalată a fost foarte bogată (de la 71.111 la 126.019 puieți la ha) în toate ochiurile, mult peste nivelul considerat „bun” prin normele tehnice în vigoare la vârsta respectivă, de 10-15.000 puieți la ha. Numărul de puieți de stejar pedunculat la hectar a variat de la 15.278 la 45.278. Compoziția arboretului este dominată de teiul argintiu, urmat de stejarul pedunculat și de carpen, iar ponderea stejarului în amestecuri a variat de la 12% la 43%. După cinci sezoane de creștere, diametrul mediu la colet al puieților, la nivel de ochi, a variat de la 9,6 mm la 11,8 mm. Stejarul a prezentat diametre medii la colet de la 7,1 mm la 9,9 mm. Înălțimea puieților, la nivel de ochi, a variat de la 62 la 83 cm, în timp ce la stejar aceasta a fost de 61-93 cm. În general, atât diametrul la colet, cât și înălțimea puieților au crescut de la est la vest și de la nord spre sud.

Întrucât puieții de stejar și din alte specii de bază au atins deja (la doar cinci ani de la începerea tăierilor de regenerare) dimensiuni mult peste cele recomandate de normele tehnice silvice pentru aplicarea tăierilor de racordare, rezultă că perioada de regenerare poate fi mai scurtă decât cea prevăzută în amenajament.

Descărcări

Datele despre descărcarea articolului nu sunt încă disponibile.

Vizualizări

Afișarea vizualizărilor va avea loc în curând ...

Referințe

Achimescu C., Nițescu C., Popescu V., 1980. Tehnica culturilor silvice. Aplicarea tratamentelor. Editura Ceres, București, 311 p.

Anonymous 1949. Partea a II-a. Regenerarea naturală. În: Îndrumări tehnice în Silvicultură, Ministerul Silviculturii, Bucureşti, pp. 73-98.

Anonymous 1953. Amenajamentul M.U.F. Comana, U.P. VIII Jilava

Anonymous 1963. Amenajamentul U.P. VII Jilava, Ocolul silvic București

Anonymous 1972. Amenajamentul U.P. VII Jilava, Ocolul silvic București

Anonymous 1983. Amenajamentul U.P. II Comana, Ocolul silvic Comana

Anonymous 1990. Amenajamentul U.P. V Jilava, Ocolul silvic București

Anonymous 2000. Amenajamentul U.P. V Jilava, Ocolul silvic București

Anonymous 2010. Amenajamentul U.P. V Jilava, Ocolul silvic București

Anonymous 2020. Amenajamentul U.P. V Jilava, Ocolul silvic București

Badea M., 1968. Criterii de marcare a arborilor. Editura Agrosilvică, Bucureşti, 136 p.

Breţcanu N., Vlad I., Rădulescu A., Diaconu A., Oprişiu M., 1953. Silvicultura generală. Editura Agro-Silvică de Stat, Bucureşti, 232 p.

Chiriţă C.D., Popescu M. Şt., 1933. Contribuţii la problema regenerării naturale a gorunului în România. Institutul de Arte Grafice E. Marvan, Bucureşti, 125 p.

Ciumac Gh., 1967. Contribuţii la studiul regenerării naturale a gorunetelor, goruneto-stejăretelor şi a şleaurilor de deal. Centrul de documentare tehnică pentru economia forestieră, Bucureşti, 115 p.

Constantinescu N., 1973. Regenerarea arboretelor. Ediția a II-a. Editura Ceres, București, 667 p.

Doniță N., Purcelean Șt., 1975. Pădurile de şleau din România şi gospodărirea lor. Editura Ceres, București, 183 p.

Doniță N., Popescu A., Paucă-Comănescu M., Mihăilescu S., Biriș I.-A., 2005. Habitatele din România. Editura Tehnică Silvică, București, 496 p.

Fick S.E., Hijmans R.J., 2017. WorldClim 2: New 1-km Spatial Resolution Climate Surfaces for Global Land Areas. International Journal of Climatology, 37, 4302-4315. https://doi.org/10.1002/joc.5086

Florescu I.I. 1991. Tratamente silviculturale. Editura Ceres, București, 270 p.

Haralamb At., 1967. Cultura speciilor forestiere. Ediția a III-a. Editura Agro-Silvică, București, 755 p.

MAPPM 2000a. Norme tehnice privind efectuarea controlului anual al regenerărilor 7. Ministerul Apelor, Pădurilor și Protecției Mediului, București, 17 p + anexe.

MAPPM 2000b. Norme tehnice privind alegerea și aplicarea tratamentelor 3. Ministerul Apelor, Pădurilor și Protecției Mediului, București, 78 p.

MS 1986. Norme tehnice pentru alegerea și aplicarea tratamentelor 3. Ministerul Silviculturii, București, 89 p.

MS 1988. Norme tehnice pentru alegerea și aplicarea tratamentelor 3. Ministerul Silviculturii, București, 98 p.

Negulescu E.G., 1959. Regime şi tratamente. În: Negulescu E.G., Ciumac Gh. Silvicultura. Editura Agro-Silvică de Stat, Bucureşti, pp. 598-773.

Negulescu E.G., 1966. Regime şi tratamente. În: Negulescu E.G., Damian I. Dendrologia, cultura şi protecţia pădurilor. Vol. II. Editura didactică şi pedagogică, Bucureşti, pp. 218-354.

Negulescu E.G., 1973. Regime şi tratamente. În: Negulescu E.G., Stănescu V., Florescu I.I., Tîrziu D. Silvicultura. Fundamente teoretice şi aplicative vol. 2. Editura Ceres, Bucureşti, pp. 165-328.

Nicolescu, V.-N., Ghinescu, M.N., Mihăilescu, Gh., 2021. Surprinzătoarea simplitate a tratamentelor adecvate stejăretelor pure și amestecurilor cu stejar - studiu bibliografic. Bucovina forestieră, 21(2), 183-197. https://doi.org/10.4316/bf.2021.018

Pașcovschi S., 1967. Succesiunea speciilor forestiere. Editura Agro-Silvică, București, 318 p.

Pașcovschi S, Leandru V., 1958. Tipuri de pădure din Republica Populară Romînă. Editura Agro-Silvică de Stat, București, 458 p.

Purcelean Șt., 1981. Metodele de regenerare aplicate în prezent în pădurile din România. În: Chiriță C. (red. coord.) Pădurile României. Editura Academiei Republicii Socialiste România, București, pp. 334-339.

Rădulescu A., Vlad I., 1955. Regime şi tratamente. În: Manualul Inginerului Forestier 80 - Cultura pădurilor şi Bazele naturalistice, Editura Tehnică, Bucureşti, pp. 471-511.

Vlad I., 1946-1947. Observaţii privitoare la regenerarea stejarului în pădurile de şleau. În: Analele Institutului de Cercetări şi Experimentaţie Forestieră, seria I, vol. 11. În: Ion Vlad Opere alese (sub redacția V. Giurgiu), Regenerarea arboretelor, 2007. Editura Academiei Române, Bucureşti, pp. 94-120.

Vlad I., 1954. Privire asupra specificului şi condiţiilor de aplicare a tratamentelor tăierilor succesive şi progresive. În: Revista pădurilor, 9, din: Ion Vlad Opere alese (sub redacția V. Giurgiu), Regenerarea arboretelor, 2007. Editura Academiei Române, Bucureşti, pp. 129-138.

Descărcări

Fișiere adiționale

Publicat

2022-07-29

Cum cităm

Ghinescu, M.-N. ., Nicolescu, V.-N., & Stăncioiu, P.-T. (2022). Regenerarea naturală într-un șleau de luncă din Ocolul silvic București. Bucovina Forestieră, 22(1), 7-20. https://doi.org/10.4316/bf.2022.002

Număr

Secțiune

Articole de cercetare

Cele mai citite articole ale aceluiași autor(i)