Testarea unei metodologii suport pentru adoptarea deciziilor privind alegerea unei metode de evaluare a serviciilor ecosistemice forestiere dintr-un parc natural

Autori

  • Elena Gabriela Baciu Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava, Facultatea de Silvicultură, str. Universității nr. 13, 720229, Suceava, România

DOI:

https://doi.org/10.4316/bf.2022.016

Cuvinte cheie:

servicii ecosistemice, metode de evaluare monetare și non-monetare, valoare economică totală, brainstorming, analiza multi-criterială

Rezumat

Lucrarea prezintă o propunere de metododologie de evaluare a valorii totale a serviciilor oferite de un ecosistem forestier dintr-un parc natural, elaborată prin aplicarea unor metode diverse de cercetare și evaluare, respectiv: desk research, brainstorming și analiza multicriterială. Pentru realizarea cercetării au fost selectate cinci metode de evaluare a valorii serviciilor oferite de ecosisteme: Metoda prețurilor umbră, Metoda funcției productive, Metoda prețurilor hedoniste, Metoda costurilor de călătorie și Metoda stabilirii preferinţelor. Ulterior, a fost organizată o sesiune de ”brainstorming” la care au participat 13 specialiști și cercetători în silvicultură, ccare au enunțat propriile idei referitoare la caracteristicile pe care ar trebui să le îndeplinească metodele de evaluare a serviciilor ecosistemice furnizate de Parcul Natural Bucegi. Au fost reținute 8 idei/criterii referitoare la caracteristicile pe care ar trebui să le îndeplinească metodele: Să permită cuantificarea Valorii Economice Totale a serviciilor ecosistemice prin metode monetare și non-monetare; Să fie specifice serviciilor ecosistemice evaluate; Să se bazeze pe seturi de date disponibile/existente; Să fie realizată cu consultarea factorilor interesaţi, să raspundă cerințelor/nevoilor autorităților centrale/locale și altor factori interesați, să furnizeze informații pentru luarea unor decizii privind buna funcționare a parcului în contextul schimbărilor climatice; Să aibă grad de obiectivitate ridicat; Să fie uşor/ieftin de aplicat; Să fie replicabile; Durata de elaborare/testare să fie rezonabilă.

În urma aplicării analizei multicriteriale, a rezultat că cele mai importante două criterii care trebuie avute în vedere sunt: Să fie realizată cu consultarea factorilor interesaţi, să raspundă cerințelor/nevoilor autorităților centrale/locale și altor factori interesați, să furnizeze informații pentru luarea unor decizii privind buna funcționare a parcului în contextul schimbărilor climatice, și Să fie specifică serviciilor ecosistemice evaluate. Prelucările ulterioare de date au evidențiat că Metoda 5 – Stabilirea preferințelor, este cea mai adecvată să fie aplicată pentru evaluarea serviciilor oferite de ecosistemele forestiere în Parcul Natural Bucegi.

Descărcări

Datele despre descărcarea articolului nu sunt încă disponibile.

Vizualizări

Afișarea vizualizărilor va avea loc în curând ...

Referințe

Adamescu M., Cazacu C., Arhire G., Niţu F., Țoc S., Negrei C., Marin E., 2016. Ghid metodologic pentru evaluarea rapidă a serviciilor ecosistemice în ariile protejate din România. Proiect „Evaluarea serviciilor ecosistemice ale ariilor protejate în România – ValueEcoServ”, Centrul Naţional pentru Dezvoltare Durabilă, grant Program EEA RO02 – „Biodiversitate și servicii ale ecosistemelor”, pp 19-24.

Andrici A, Duduman G, Nichiforel L., 2017. Impactul modului de gospodărire a pădurilor private asupra structurii fondului de producție și a valorii economice actuale: un studiu de caz în nord-estul României. Bucovina Forestieră 17(2), pp: 131-1484.

Arrow K.J. 1950. A Difficulty in the Concept of Social Welfare. Journal of Political Economy, Volume 58, Number 4, pp: 328–346. doi:10.1086/256963.

Bann C., Popa B. 2012. An assesment of the Contribution of Ecosystems in Protected Areas to Sector Growth and human Well Being in Romania, United Nations development Programme, 122 p.

Barfod, M. B., Leleur, S. (Eds.) 2014. Multi-criteria decision analysis for use in transport decision making. (2 ed.) DTU Transport. https://backend.orbit.dtu.dk/ws/portalfiles/portal/104276012/DTU_Transport_Compendium_Part_2_MCDA_.pdf.

Barnoaiea I., Bouriaud L., Drăgoi M., Enescu M., Hălălișan A. F., Indreica A., Nichiforel L., Păcurar V., Popa B., Baban G., 2021. Rezultate sintetice finale ale procesului de consultare publică privind opțiunile strategice pentru dezvoltarea politicii forestiere D08/01.02.2021.

Baruah J., Paulus P., 2014. How Time Affects Performance in Brainstorming: An Examination of Productivity in Groups Conference: Annual International Conference on Cognitive and Behavioral Psychology (CBP 2014). DOI:10.5176/2251-1865_CBP14.36.

Barton D.N., Jacobs S., Dunford R.W., Kelemen E., 2017. Integrated assesment and valuation of ecosystem services. Guidelines and experiences, pp:260-289 https://doi.org/10.13140/RG.2.2.15429.35043.

Belmontes J.A., López-Pintor A ., Rodríguez M. A., Gómez-Sal A., 1997. On the Usefulness of Ecosystem Services Evaluations. Pirineos, 149-150, pp.145-152.

Bobancu Ș., Dumitrașcu R.E., 2019. Creativitate și inventică. Curs. Școala Doctorală Interdisciplinară. Universitatea Transilvania, Brașov.

Cambridge Dictionary. Disponibil la: https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/desk-research.

Danea G.G., Nichiforel L., Scriban R.E, 2017. Using the contingent valuation method in the planning of urban forests: an application for the Dendrologic Park Șipote . Bucov. For. 17(2), pp. 149-16 .

Dick J., Al-Assaf A., Andrews Ch., Díaz-Delgado R., Groner E., Halada Ľ., Izakovičová Z., Kertész M., Khoury F., Krašić D. , Krauze K., Matteucci G., Melecis V., Mirtl M., Orenstein D.E., Preda E., Santos-Reis M., Smith R.I., Vadineanu A., Veselić S., Vihervaara P, 2014. Ecosystem services: a rapid assessment method tested at 35 sites of the LTER-Europe network. In: Ekológia (Bratislava), Vol. 33, No. 3, pp. 217–231.

Drăgoi M., Toza, V., 2019. Did forestland restitution facilitate institutional amnesia? Some evidence from Romanian forest policy. Land, 8(6), 99, https://doi.org/10.3390/land8060099.

Dumitras, D. E., Dragoi S., 2006. "Estimation of the recreation values of some Romanian parks by travel cost method." Buletinul Universității de Științe Agricole și Medicină Veterinară Cluj-Napoca. Seria Horticultură 6, pp. 177-180.

Dunford R., Harrison P., Smith A., Dick J., Barton D. N., Martin-Lopez B., Kelemen E., Jacob S., Saarikoski H., Turkelboom F., Verheyden W., Hauck J., Antunes P., Aszalós R., Badea O., Baró F., Berry P., Carvalho L., Conte G., Czúcz B., Garcia Blanco G., Howard D., Giuca R., Gomez-Baggethun E., Grizzetti B., Izakovicova Z., Kopperoinen L., Langemeyer J., Luque S., Lapola D.M., Martinez-Pastur G., Mukhopadhyay R., Roy S.B., Niemelä J., Norton L., Ochieng J., Odee D., Palomo I., Pinho P., Priess J., Rusch G., Saarela S.-R., Santos R., Tjalling van der Wal J., Vadineanu A., Vári Á., Woods H., Yli-Pelkonen V, 2018. Integrating methods for ecosystem service assessment: Experiences from real world situations, Ecosystem Services, Volume 29, Part C, Pages 499-514, ISSN 2212-0416, https://doi.org/10.1016/j.ecoser.2017.10.014.

Duță L., 2018. Tehnici de decizie și analiză de risc. Curs. Universitatea VALAHIA Târgoviște. http://ac.upg-ploiesti.ro/master/tdar.pdf.

Duță L.2018,a Metode Multicriteriale de asistare a deciziilor. Metoda Electre. Laborator 7. Universitatea VALAHIA Târgoviște.

Gordon J., 2022. Generating Ideas through Brainstorming – Explained. How Entrepreneurs Come Up WIth Ideas. The Business Professor. https://thebusinessprofessor.com/en_US/business-management-amp-operations-strategy-entrepreneurship-amp-innovation/generating-ideas-through-brainstorming.

Hotelling, H., 1949. Letter, In: An Economic Study of the Monetary Evaluation of Recreation in the National Parks, Washington, DC: National Park Service.

Janhäll S., 2015. Review on urban vegetation and particle air pollution –deposition and dispersion. Atmospheric Environment, 105 pp: 130-137. https://doi.org/10.1016/j.atmosenv.2015.01.052.

Kangas, A., Laukkanen, S., & Kangas, J., 2006. Social choice theory and its applications in sustainable forest management-a review. Forest Policy and Economics, 9(1), pp. 77–92. https://doi.org/10.1016/j.forpol.2005.02.004.

Kim G., 2016. Assessing urban forest structure, ecosystem services, and economic benefits on Vacant Land. Sustainability, 8: 679. https://doi.org/10.3390/su8070679.

King D.M., Mazzotta M.J., Markowitz K.J., 2000. Ecosystem Valuation. Methods: Section 6, https://www.ecosystemvaluation.org/contingent_valuation.htm#advantage, website developed and written by the mentioned people, funded by US Department of Agriculture, Natural Resources Conservation Service, and National Oceanographic and Atmospheric Administration.

Kornatowska B., Sienkiewicz J. 2018. Forest ecosystem services – assessment methods. Folia Forestalia Polonica, Series A – Forestry, 2018, Vol. 60 (4), 248–260 Institute of Environmental Protection, DOI: https://doi.org/10.2478/ffp-2018-0026.

Millenium Ecosystem Assesment, 2005. Ecosystems and Human Well-being Synthesys. Disponibil la https://www.millenniumassessment.org/en/index.html.

Munier, N. (2016). A New Approach to the Rank Reversal Phenomenon in MCDM with the SIMUS Method. Multiple Criteria Decision Making, 11(1983), pp.137–152. https://doi.org/10.22367/mcdm.2016.11.09.

Myrick F.A., Herriges J.A., Kling C.L., 2014 The measurement of environmental and Resouces Values – Theory and Metods. Pp. 310-419.

Nichiforel L, Baban A, Bouriaud L, Blujdea V, Covrig I, Dragoi M, Melu R, Nicolaescu D, Popa B, Scriban R.E, Sfîrlogea S, Stanciu E, Stanciu G, Orban A, Vlad R, 2019. Viziune și principii de dezvoltare a politicii forestiere din România 2020-2030. Bucovina Forestieră 19(2): 173-181. DOI: 10.4316/bf.2019.022.

Nichiforel, L., Orban, A., Stanciu, G., Stanciu, E., Sfîrlogea, S., Scriban, R.-E., Popa, B., Nicolaescu, D., Melu, R., Drăgoi, M., Covrig, I., Blujdea, V., Bouriaud, L., Baban, A., & Vlad, R. (2019). Viziune și principii de dezvoltare a politicii forestiere din România 2020-2030. Bucovina Forestieră, 19(2), 173-181. https://doi.org/10.4316/bf.2019.022.

Popa, B., Coman, C., Borz, S. A., Nita, D. M., Codreanu, C., Ignea, G., Marinescu, V., Ioras, F., & Ionescu, O. (2013). Total Economic Value of Natural Capital - A Case Study of Piatra Craiului National Park. Notulae Botanicae Horti Agrobotanici Cluj-Napoca, 41(2), 608–612. https://doi.org/10.15835/nbha4129338.

Palaghianu C., Nichiforel L., 2016. Între percepții și precepte în dialogul despre pădurile României. Bucovina Forestieră, 16(1), pp. 3-8.

Putman V. L., Paulus P. B., 2009 Brainstorming, Brainstorming Rules and Decision Making. Journal of Creative Behavior, Volume 43, Issue1, 2009, pp. 29-40, https://doi.org/10.1002/j.2162-6057.2009.tb01304.x.

Rudolf de Groot, Luke Brander, Sandervander Ploeg, Robert Costanza, Florence Bernard, Leon Braat, Mike Christie, Neville Crossman, Andrea Ghermandi, LarsHein, Salman Hussain, Pushpam Kumar, Alistair McVittie, Rosimeiry Portela, Luis C. Rodriguez, Patrickten Brinkm, Pieter van Beukering, 2012. Global estimates of the value of ecosystems and their services in monetary units. In: Ecosystem Services 1 pp. 50–61.

PMIPNB, 2018. Planul de Management Integrat al Parcului National Bucegi și al Sitului Natura 2000 ROSCI0013. Disponibil la https://www.millenniumassessment.org/en/index.html.

Saaty T.L., 1980. The Analytic Hierarchy Process, McGraw-Hill International, New York, NY.

Saaty T.L., 2005. Theory and Applications of the Analytic Network Process, Pittsburgh, PA: RWS Publications.

Segura, M., Ray, D., & Maroto, C., 2014. Decision support systems for forest management: A comparative analysis and assessment. In Computers and Electronics in Agriculture. https://doi.org/10.1016/j.compag.2013.12.005.

Stăncioiu P. T., Abrudan I.V., Dutca I., 2010, The Natura 2000 Ecological Network and Forests in Romania: Implications on Management and Administration. International Forestry Review 12(1): pp 106-113.

Tower E., Pursell G., 1986 On Shadow Pricing, The world bank , Washington DC, 22-25 p.

Văcăroiu I., 2020 Brainstorming care chiar aduce rezultate: 3 metode eficiente ca să ajungi rapid la soluții. https://www.wearehr.ro/brainstorming-rezultate/.

Verma P., Raghubanshi A. S. 2018 Urban sustainability indicators: challenges and opportunities. Ecological Indicators, 93: 282-291. DOI: 10.1016/j.ecolind.2018.05.007.

Descărcări

Publicat

2022-12-31

Cum cităm

Baciu, E. G. (2022). Testarea unei metodologii suport pentru adoptarea deciziilor privind alegerea unei metode de evaluare a serviciilor ecosistemice forestiere dintr-un parc natural. Bucovina Forestieră, 22(2), 117-128. https://doi.org/10.4316/bf.2022.016

Număr

Secțiune

Articole de cercetare

Cele mai citite articole ale aceluiași autor(i)