Contracte pentru protejarea biodiversității în scheme de plăți bazate pe rezultat : experiență acumulată, beneficii percepute și principale obstacole în extinderea implementării în România

Autori

  • Cerasela Teodorescu Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava, Facultatea de Silvicultură, str. Universității nr. 13, 720229, Suceava, România
  • Cosmin Coșofreț Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava, Facultatea de Silvicultură, str. Universității nr. 13, 720229, Suceava, România
  • Elena Gabriela Baciu Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava, Facultatea de Silvicultură, str. Universității nr. 13, 720229, Suceava, România
  • Edith Debrenti Universitatea Crestina PARTIUM Oradea, Facultatea de Științe Economice
  • Richard Rimoli Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava, Facultatea de Silvicultură, str. Universității nr. 13, 720229, Suceava, România
  • Ramona Scriban Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava, Facultatea de Silvicultură, str. Universității nr. 13, 720229, Suceava, România
  • Valentina Adriana Sbera Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava, Facultatea de Silvicultură, str. Universității nr. 13, 720229, Suceava, România
  • Laura Bouriaud Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava, Facultatea de Silvicultură, str. Universității nr. 13, 720229, Suceava, România

DOI:

https://doi.org/10.4316/bf.2023.004

Cuvinte cheie:

plăți bazate pe rezultat, agromediu, biodiversitate, fermieri

Rezumat

Schemele de plăți bazate pe rezultat sunt așa numitele scheme de agro-mediu în care fermierii și administratorii de terenuri sunt plătiți pentru a permite sau pentru a spori prezența pe terenul lor a unor specii de păsări, fluturi sau flori cu o importanță deosebită din punctul de vedere al biodiversității, fermierul primind o plată corespunzătoare rezultatului dorit de autoritatea de mediu. Articolul realizează o analiză a modului de implementare a acestui tip de scheme la nivel european și național. Pentru descrierea schemelor la nivel european, s-a realizat o analiză a contractelor de plăți bazate pe rezultat existente în bazele de date internaționale.

În România, Fundația ADEPT a implementat o schemă pilot de plăți pentru biodiversitate bazate pe rezultat a cărui scop a fost recompensarea gospodăririi practice a terenurilor.

În urma analizei contractelor de plăți bazate pe rezultat la nivel european și național, obiectivul comun al acestora a fost protejarea biodiversității. Fermierii români au menționat că necurățarea pășunilor duce la pierderea biodiversității. Aceștia consideră că acest tip de schemă necesită mai puțin efort, timp și cost de producție însă veniturile sunt mai scăzute decât schemele clasice.

Ca urmare, un indicator important de funcționare al acestei scheme constă în libertatea de decizie a proprietarului privind măsurile necesar a fi aplicate pentru atingerea rezultatului dorit. Pentru a se implementa plăți pentru servicii ecosistemice și biodiversitate la scară mare, este necesar a se trece de două obstacole principale: lipsa speciilor indicatoare și oponența autorităților. Condiția de bază a aplicării schemelor de plăți bazate pe rezultat este ca sistemul legislativ să permită asumarea voluntară de către proprietari a unor obiective de conservare.

Descărcări

Datele despre descărcarea articolului nu sunt încă disponibile.

Vizualizări

Afișarea vizualizărilor va avea loc în curând ...

Referințe

Alexandrov APIA, 2017 - Ghid informativ pentru solicitanții de plăți directe și ajutoare naționale tranzitorii în sectorul vegetal. Web: http://www.apia.org.ro/files/pages_files/Ghid_pentru_solicitan%C5%A3ii_de_pl%C4%83%C5%A3i_directe_si_ANT_site_APIA.pdf. Accesat: 2.06.2022

APIA, 2019 - Măsuri de mediu şi climă finanţate prin PNDR 2014-2020. Web: https://apia.org.ro/directia-masuri-de-sprijin-i-iasc/masuri-delegate-din-pndr/masuri-de-mediu-si-clima-finantate-prin-pndr-2014-2020/. Accesat: 4.6.2022.

Bartkowski, B., Droste N., Ließ M., Sidemo-Holm W., Weller U., Brady M.V. 2021. Payments by Modelled Results: A Novel Design for Agri-Environmental Schemes. Land Use Policy 102: 105230.

Bazzan, G., Daugbjerg, C., Tosun, J., 2023. Attaining policy integration through the integration of new policy instruments: The case of the Farm to Fork Strategy. Applied Economic Perspectives and Policy, 45(2), 803-818.

Burton, R. J., Schwarz, G., 2013. Result-oriented agri-environmental schemes in Europe and their potential for promoting behavioural change. Land Use Policy, 30(1), 628-641. https://doi.org/10.1016/j.landusepol.2012.05.002

Proiect CONSOLE, 2019. CONtract Solutions for Effective and lasting delivery of agri-environmental-climate public goods by EU agriculture and forestry. Web: https://console-project.eu/. Accesat: 10.05.2022

Cullen P., Dupraz P., Moran J., Murphy P., O'Flaherty R., O'Donoghue C., O'Shea R., Ryan M. 2018. Agri-Environment Scheme Design: Past Lessons and Future Suggestions. EuroChoices 17(3): 26–30.

Curtea de conturi europeană, 2011 - Raportul special nr. 7/2011. Este sprijinul pentru agromediu bine conceput și bine gestionat?, 2011. Web: https://www.eca.europa.eu/Lists/News/NEWS1109_19/NEWS1109_19_RO.PDF. Accesat: 13.10.2022.

de Sainte Marie, C., 2014. Rethinking agri-environmental schemes. A result-oriented approach to the management of species-rich grasslands in France. Journal of Environmental Planning and Management, 57(5), 704-719. https://doi.org/10.1080/09640568.2013.763772

Engel S., Pagiola S., Wunder S. 2008. Designing Payments for Environmental Services in Theory and Practice: An Overview of the Issues. Ecological Economics 65(4): 663–74.

Ekroos J., Olsson O., Rundlöf M., Wätzold F., Smith H. G., 2014. Optimizing agri-environment schemes for biodiversity, ecosystem services or both?. Biological conservation, 172, 65-71. https://doi.org/10.1016/j.biocon.2014.02.013

Fundația ADEPT, 2016. Plăți inovatoare bazate pe rezultate. Web: https://fundatia-adept.org/ro/plati-inovatoare-bazate-pe-rezultate/. Accesat: 12.05.2022

Herzon I., Birge T., Allen B., Povellato A., Vanni F., Hart K., et al. 2018. Time to look for evidence: Results-based approach to biodiversity conservation on farmland in Europe. Land use policy, 71, 347-354.

Hodge S., Pepper H., 1998. The prevention of mammal damage to trees in woodland. Great Britain, Forestry Commission.

Lescourret F., Magda D., Richard G., Adam-Blondon A. F., Bardy M., Baudry J., et al. 2015. A social–ecological approach to managing multiple agro-ecosystem services. Current Opinion in Environmental Sustainability, 14, 68-75. https://doi.org/10.1016/j.cosust.2015.04.001

Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale Web: http://www.apia.org.ro/files/pages_files/Ghid_M13.pdf. Accesat: 11.05.2022

Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale. Web: http://www.apia.org.ro/files/pages_files/Ghid_M10.pdf. Accesat: 11.05.2022

Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale. Web: http://www.apia.org.ro/files/pages_files/Ghid_M11.pdf. Accesat: 11.05.2022

Moran J., Byrne D., Carlier J., Dunford B., Finn J., Huallacháin D., Sullivan C.A. 2021. Management of high nature value farmland in the Republic of Ireland: 25 years evolving toward locally adapted results-orientated solutions and payments. Ecology and Society 26(1):20. https://doi.org/10.5751/ES-12180-260120

Pe'er G., Bonn A., Bruelheide H., Dieker P., Eisenhauer N., Feindt P.H., Hagedorn G., et al. 2020. Action Needed for the EU Common Agricultural Policy to Address Sustainability Challenges. People and Nature 2(2): 305–16.

PE (Parlamentul European). Strategia UE privind biodiversitatea pentru 2030. Web: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/HTML/?uri=CELEX:52020DC0380&from=EN. Accesat: 14.12.2022.

PNDR (2014a). Ghid Informativ pentru beneficiarii Măsurii 10 - agro-mediu şi climă din PROGRAMUL NAŢIONAL DE DEZVOLTARE RURALĂ 2014 – 2020. Web: http://www.apia.org.ro/files/pages_files/Ghid_M10.pdf. Accesat: 05.2022.

Plan National Stategic, 2023 - https://apia.org.ro/planul-national-strategic-2023-2027-pns-al-romaniei/ Accesat: 8.02.2023.

PNDR (2014b). Măsuri de mediu și climă. Web: http://www.apia.org.ro/ro/schema-de-ajutor-de-stat-servicii-de-silvomediu-servicii-climatice-si-conservarea-padurilor-aferenta-masurii-15-servicii-de-silvomediu-servicii-climatice-si-conservarea-padurilor-submasura-15-1-plati-pentru-angajamente-de-silvomediu. Accesat: 8.05.2022.

Proiect RBP, 2019. Result Based Payments Network. Web: https://www.rbpnetwork.eu/. Accesat: 18.05.2022

ÖPUL- Austrian Agri-Environmental Programme, 2013 - Result-Based Nature Conservation Plan, 2013-2020. Web: https://www.rbpnetwork.eu/media/fachbericht_en_final_klein.pdf. Accesat: 12.07.2022

Ruiz-Mirazo J., Robles A.B., González-Rebollar, J.L. 2011. Two-year evaluation of fuelbreaks grazed by livestock in the wildfire prevention program in Andalusia (Spain). Agriculture, Ecosystems & Environment, 141(1-2), 13-22.

Russi D., Margue H., Oppermann R., Keenleyside C., 2016. Result-based agri-environment measures: Market-based instruments, incentives or rewards? The case of Baden-Württemberg. Land Use Policy, 54, 69-77. https://doi.org/10.1016/j.landusepol.2016.01.012

Schomers S., Matzdorf B., 2013. Payments for ecosystem services: A review and comparison of developing and industrialized countries. Ecosystem services, 6, 16-30.

Schöttker O., Hütt C., Jauker F., Witt J., Bareth G., Wätzold F. 2022. Monitoring costs of result-based payments for biodiversity conservation: Will UAV-based remote sensing be the game-changer?.

Wezel A., Zipfer M., Aubry C., Barataud F., Heißenhuber, A. 2016. Result-oriented approaches to the management of drinking water catchments in agricultural landscapes. Journal of Environmental Planning and Management, 59(2), 183-202.

Zhang W., Ricketts T. H., Kremen C., Carney K., Swinton S. M., 2007. Ecosystem services and dis-services to agriculture. Ecological economics, 64(2), 253-260. https://doi.org/10.1016/j.ecolecon.2007.02.024

Websites

Agenția de Plăți și Intervenții pentru Agricultură. Web: https://apia.org.ro/. Accesat: 11.05.2022

Descărcări

Publicat

2023-08-08

Cum cităm

Teodorescu, C., Coșofreț, C., Baciu, E. G., Debrenti, E., Rimoli, R., Scriban, R., Sbera, V. A., & Bouriaud, L. (2023). Contracte pentru protejarea biodiversității în scheme de plăți bazate pe rezultat : experiență acumulată, beneficii percepute și principale obstacole în extinderea implementării în România. Bucovina Forestieră, 23(1), 31-45. https://doi.org/10.4316/bf.2023.004

Număr

Secțiune

Articole de cercetare

Cele mai citite articole ale aceluiași autor(i)

1 2 > >>