Aspecte privind aplicarea pesticidelor în silvicultura din România

Autori

  • Constantin Ciornei Institutul Național de Cercetare Dezvoltare în Silvicultură „Marin Drăcea”, Stațiunea Bacău, Bulevardul Ștefan cel Mare 28, 607605, Bacău Romania
  • Bogdan-Ionuț Pleșca Institutul Național de Cercetare Dezvoltare în Silvicultură „Marin Drăcea”, Bulevardul Eroilor 128, 077190 Voluntari, Romania
  • Daniela Lupaștean Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava, Facultatea de Silvicultură, str. Universității nr. 13, 720229, Suceava, România

DOI:

https://doi.org/10.4316/bf.2023.015

Cuvinte cheie:

pesticide, dăunători forestieri, organoclorurat, organofosforic, selectiv, chimic, biologic

Rezumat

Pesticidele sunt produse de natură chimică sau biologică, utilizate în controlul populațiilor de organisme dăunătoare de orgine animală sau vegetală. Au cunoscut o largă utilizare în agricultură, unde au fost folosite din cele mai vechi timpuri. În silvicultura din România au fost promovate mai ales după naționalizarea pădurilor, atât silvicultorii cât și conducerea țării fiind preocupați de obținerea unor producții cât mai ridicate de masă lemnoasă. Cele mai utilizate au fost și rămân în continuare insecticidele. Acestea au fost folosite în mod deodebit în controlul populațiilor de insecte defoliatoare a pădurilor de stejar (Lymantria dispar, Tortrix viridana, specii de geometride). Se disting trei perioade importante în aplicarea insecticidelor, acestea fiind strâns legate de substanța activă ce a stat la baza obținerii, cât și de eficiența economică a utilizării lor. În prima perioadă (1954-1985) au fost utilizate produse organoclorurate, total neselective și persistente, pe bază de DDT și HCH, inițial în doze deosebit de mari (30-40 kg/ha), cu efecte nefavorabile majore asupra mediului, faunei și sănătății umane. S-a impus derularea unor lucrări de cercetare, care să conducă la eliminarea acestor neajunsuri, reușindu-se reducerea considerabilă a normelor de consum ale acestor categorii de insecticide  la doar un 1kg/ha. Utilizarea îndelungată a produselor organoclorurate a condus însă la apariția fenomenului de rezistență încă de la începutul anilor 1960, manifestat de către un număr important de specii. S-a procedat la utilizarea unor altfel de insecticide, de asemenea neselective, precum produsele organofosforice și piretroizii de sinteză (1986-1990). Nici aplicarea acestor categorii de insecticide nu a fost benefică din punct de vedere ecologic, majoritatea studiilor indicând concentrații ridicate ale acestor produse în sol și în lanțurile trofice din ecosistemele forestiere. O etapă nouă (după anul 1990), legat de folosirea insecticidelor în combaterea dăunătorilor forestieri, a constituit-o cea a utilizării pesticidelor selective, chimice și biologice, aplicate în doze extrem de reduse și cu impact minimal asupra entomofaunei utile, mediului și sănătății omului. În prezent ne aflăm într-o perioadă de tranziție, certificarea FSC a pădurilor fiind deosebit de limitativă în folosirea pesticidelor în controlul organismelor dăunătoare.

Descărcări

Datele despre descărcarea articolului nu sunt încă disponibile.

Vizualizări

Afișarea vizualizărilor va avea loc în curând ...

Referințe

Andrei A.-M., Ciornei C., Fătu C., Dinu M.M., Lupăştean D., Cardaş G., 2015. Protecţia biologică a culturilor forestiere cu bioinsecticide fungice entomopatogene. Editura Alpha MDN, Bucureşti, 164 p.

Anonymus, 2019. 5 lucruri mai puțin știute despre pesticide. https://www.aiprom.ro/articole/5-lucruri-mai-putin-stiute-despre-pesticide (Accesat data 15.10.2023).

Anonymus, 2023. Cockchafer. https://en.wikipedia.org/wiki/Cockchafer (Accesat data 7.11.2023)

Arsenescu M., 1961. Aplicarea stropirilor fine din avion în combaterea insectei Cacoecia murinana Hb. Revista pădurilor 76(4): 246-251.

Arsenescu M., Frațian A., Iliescu Ghe., Popescu T., Simionescu A., 1966. Starea fitosanitară a pădurilor și culturilor forestiere din R.S.R. în perioada 1954-1964. Editura Agro-Silvică, București, 202 p.

Baicu T., 1979. Îndrumător pentru folosirea pesticidelor. Editura Ceres, București, 716 p.

Cardaș, G., 2012. Cercetări privind biologia, ecologia și managementul integrat al populaţiilor de Aproceros leucopoda (Hymenoptera, Argidae) în păduri de foioase cu ulm în compoziţie”. Teză de doctorat, Universitatea Ştefan cel Mare, Suceava, Romania, 233 p.

Carson R., 1962. Silent Spring. Houghton Mifflin, Boston, 368 p.

Ciornei C., Mihalache Gh., Frațian Al., 1994. Research concerning the integrated control of forest defoliators in the oak stands in Romania. 3-rd Meeting of EPRS / IOBC, Warszawa, pp. 219-232.

Ciornei C., 2007. Utilizarea preparatelor virale în combaterea biologică a defoliatorului Lymantria dispar L. (Lepidoptera: Lymantriidae) din păduri de cvercinee. Al XXIII Simpozion Naţional de Istorie şi Retrologie Agrară “Satul Românesc în Context European“, Bacău, 23-25 august 2007. Editura Magic Print, Onești, pp. 107-110.

Ciornei C., 2007. Asistență tehnică privind utilizarea preparatelor virale în combaterea principalelor insecte defoliatoare la foioase. Referat științific final, tema 5.31/2007. Manuscris ICAS București, 41 p.

Ciornei C., Rang C., Nețoiu C., Voicu R., 2010. Relationships between defoliating insects and predators in some Romanian oak forests. ICE 2008 (XXIII International Congress of Entomology, 6-12 July 2008), Durban. South Africa. Abstract, pp. 736.

Ciornei C., Andrei A.-M., Lupăştean D., 2011. Integrated control of Melolontha melolontha L. in Romanian forest nurseries. Insect pathogens and entomopathogenic nematodes. IOBC/WPRS Bulletin 66: 225-228.

Ciornei, C., Lupăștean D., Andrei A.-M., Voicu R., 2013. Aspects of forest protection following the process of forest management certification according to FSC standards. Studii şi Cercetări Ştiinţifice, Biologie, Seria biologie animală 22(2): 23-27.

Daia M., 2003. Realizări și perspective ale protecției pădurilor în România. Revista Pădurilor 118(3): 1-9.

Dragomir N., Ceacăreanu I., 1961. Experimentări de combatere a omizilor de Hyponomeuta sp. cu insecticidul indigen Detox-25. Revista Pădurilor 76(1): 46-49

Ene M., 1951. Combaterea insectei Lymantria dispar L. Revista pădurilor 66(2): 6-9.

Fătu A.-C., Dinu M.M., Andrei A.-M., Ciornei C., 2017. Efficacy of biological product BIOMELCON (Beauveria brongniartii) during the second year of application in forest nurseries of Moldova. Romanian Journal of Plant Protection 10: 18-22.

Fătu A.-C., Cardaș G., Ciornei C., Andrei A.-M., 2021. Experimental field application of Beauveria bassiana (Bals.) Vuill. for control of the invasive sawfly Aproceros leucopoda Takeuki, 1939 (Hymenoptera: Argidae) in Romania. Acta Zoologica Bulgarica 72 (4): 661-666.

Flint M.L., van der Bosch R., 1981. Introduction to Integrated Pest Management. Plenum Press, New York, 240 p.

Frațian Al., 1968. Organizarea și eficiența lucrărilor de combatere aviochimică a insectelor defoliatoare. Intitutul central de documentare tehnică, 76 p.

Frațian Al., 1973. - Influența defolierilor produse de insecte asupra productivității pădurilor. Editura Ceres, București, 198 p.

Frațian Al., 1982. Decis, înlocuitorul actual al D.D.T.-ului. Revista Pădurilor 97(1): 17-20.

Frațian Al., 1985. Dinamica populațiilor de insecte defoliatoare în arborete de cvercinee tratate chimic, microbiologic și netratate din Câmpia Română și consecințele atacurilor asupra viabilittății și productivității acestora. I.C.A.S. Seria a II-a. Centrul de material didactic și propagandă agricolă, București, 62 p.

Frațian A., 2013. Lymantria monacha L. Atenţie! oricând poate să ameninţe pădurile de molid din România. Revista de Silvicultură și Cinegetică 32: 117-121.

Hălălișan A.F., 2015. Evoluția certificării forestiere în România. Revista Pădurilor 130(1-2): 64-69.

Hance T., Cambier V., Ciornei C., Ciucă L., 2003. Relationships between soil fauna and Apethymus filiformis outbreaks in Romania. Analele I.C.A.S. 46: 39-48.

Handley J., 2019. Pesticides - A brief history and analysis. Pitchcare Magazine 83. https://www. pitchcare.com/news-media/pesticides-a-brief-history-and-analysis.html (Accesat data.10.10.2023 )

Lemes P.G., Zanuncio J.C., Jacovine L.A., Wilcken C.F., Lawson S.A., 2021. Forest stewardship council and responsible wood certification in the integrated pest management in Australian forest plantations. Forest Policy and Economics 131 (2021) 102541. https://doi.org/10.1016/j.forpol.2021.102541

Lemes P.G., Zanuncio J.C., Serrão J.E., Lawson S.A., 2017. Forest Stewardship Council (FSC) pesticide policy and integrated pest management in certified tropical plantations. Environmental Science and Pollution Research 24(2): 1283-1295.

Lupăștean D., 2008. Damage, control and management of bark beetles in Romanian spruce stands. IUFRO Working Party 7.03.10. Proceedings of the Workshop 2006, Gmunden, Austria, pp. 17-23.

Metcalf R.L., 1980. Changing role of insecticides in crop protection. Anual Review of Entomology 25: 210-256.

Mihalache Gh., Rădoi D.I., 1961. Folosirea insecticidelor sistemice în combaterea dăunătorilor. Experimentări de combatere a dăunătorului Saperda populnea L. Revista Pădurilor 76(7): 437-441.

Mihalache Gh., Pârvescu D., 1980. Microorganismele în combaterea biologică a dăunătorilor forestieri. Editura Ceres, București, 270 p.

Mihalache Gh., Ciornei C., 1992. Realizări şi perspective în protecţia biologică şi integrată a pădurilor din România. În: Ecologia şi protecţia mediului înconjurator în Republica Moldova. Editura Știința, Chişinău, pp. 220-224.

Ministerul Mediului, 2008-2020. Raport privind starea pădurilor României pentru anul.... Rapoarte anuale pentru perioada 2008-2020 (https://www.mmediu.ro/categorie/starea-padurilor/209) Nițescu C., Simionescu A., Vlădescu D., Vlăduleasa A., 1992. Starea fitosanitară a pădurilor și culturilor forestiere din România în perioada 1976-1985. Editura Inter-Media, București, 310 p.

Pașcovici V., Simionescu, A., Podariu M., Pentiuc V., 1968. Cercetări privind furnicile de pădure din România și folosirea lor în combaterea dăunătorilor forestieri. Studii și Cercetări ICS 26: 207-235.

Pașcovici, V.D., Mihalache, Gh., Frațian, Al., Nițescu, C., Simionescu, A., 1984. Experimentări de combatere a defoliatorilor Lymantria dispar, Tortrix viridana, Geometridae sp.. Studii și cercetări I.C.A.S., seria I, 38: 139-160.

Rang C., Ciornei C., 1991. Observaţii asupra corelaţiilor dintre procentul de ocupare a scorburilor artificiale de către păsări şi dinamica gradaţiilor populaţiei de Tortrix viridana în pădurea Icoana, în colinele Tutovei. Studii şi Comunicări Știinţifice, Universitatea Bacău, 1991, 57- 62.

Rang C., Ciornei C., Ciucă L., 2003. Evaluarea comunităţilor de animale cu impact asupra defoliatorilor din unele arborete de foioase din Podişul Central Moldovenesc. Studii şi Comunicări Complexul Muzeal de Ştiinţele Naturii " Ion Borcea " Bacău, 2003, 232-243.

Rădulescu Th., 1951. Combaterea dăunătorilor pădurilor cu ajutorul avionelor. Lucrări în pădurea Snagov. Revista pădurilor 66(7): 4-7.

Sandhu, S. S., Sharma, A. K., Beniwal, V., Goel, G., Batra, P., Kumar, A., Jaglan, S., Sharma, A. K., Malhotra, S., 2012. Myco-biocontrol of insect pests: factors involved, mechanism, and regulation. Journal of Pathogens,1–10.

Scutăreanu P., Frațian Al., 1984. Scheme de combatere integrată a principalilor defoliatori ai arboretelor de foioase. Centrul de material didactic și propagandă agricolă, București, 78 p.

Simionescu A., Dissescu G., Ștefănescu M., Ceianu I., Arsenescu M., Petrescu M., Popescu T., Ene M., Savu D., Dumitrescu E., Rădoi D., 1971. Dăunătorii pădurilor – cunoaștere, prevenire, combatere. Editura Ceres, București, 520 p.

Simionescu A., Ștefănescu M., 1986. Considerații asupra stării fitosanitare în perioada 1980-1985. Revista Pădurilor 101(1): 24-30.

Simionescu A., (coordonator), 1992. Starea fitosanitară a pădurilor și culturilor forestiere din România în perioada 1976-1985. Editura Inter-Media, București, 309p.

Simionescu A., 1993. Starea de sănătate a pădurilor din Bucovina în perioada 1955-1991. Bucovina Forestieră 1(1-2): 18-32.

Simionescu A., 1994. Abordarea conceptului de combatere integrată în asigurarea stării de sănătate a pădurilor. Bucovina Forestieră, 2(2): 54-60.

Simionescu A. (coordonator), 2000. Protecția pădurilor. Editura Mușatinii, Suceava, 867 p.

Simionescu A. (coordonator), 2001. Starea de sănătate a pădurilor din România în intervalul 1986-2000. Editura Mușatinii, Suceava, 940 p.

Strikland, E.H., 1945. Could the widespread of DDT be a disaster? Entomological News. 56 (4): 85 – 88.

Ștefan M., 1961. Experimentări de combatere pe cale chimică a Ipidae-lor ulmului. Revista pădurilor 76(1): 43-46.

Ștefănescu M., Nițescu C., Simionescu A., Iliescu Ghe., 1980. Starea fitosanitară a pădurilor și culturilor forestiere din R.S.R. în perioada 1965-1975. Editura Ceres, București, 528 p.

Tomescu R., Neţoiu C., 2006. Control of the broad leave’s mains defoliators in Romania in 2005. In Proceedings of IUFRO Working Party 7.03. 10 Workshop on “Methodology of Forest Insect and Disease Survey in Central Europe”,(CD), Federal Research & Training Centre for Forests, Natural Hayards & Landscape, Gmunden–Austria, pp. 263-270.

Tomescu R., Nețoiu C., 2013. Principalele specii de insecte vătămătoare și evoluția infestărilor în culturile silvice și arboretele de foioase. Prezentare power point, Ședință de avizare lucrări protecția pădurilor, oct. 2013

Vlădescu D,. 2009. PROTECŢIA PĂDURILOR. Probleme pentru întâlnirile profesionale zonale, Octombrie - Noiembrie 2009.

Voinescu Gh., 1963. Despre combaterea insectei Hylobius abietis L. Revista Pădurilor 78(4): 233-235.

RNP. 2021-2023 Raport privind starea pădurilor administrate de RNP. Regia Națională a Pădurilor, București.

Wigglesworth, W.B., 1945. DDT and the Balance of Nature. The Atlantic Monthly 176 (12): 107 – 113.

Descărcări

Publicat

2023-12-31

Cum cităm

Ciornei, C., Pleșca, B.-I., & Lupaștean, D. (2023). Aspecte privind aplicarea pesticidelor în silvicultura din România. Bucovina Forestieră, 23(2), 151-167. https://doi.org/10.4316/bf.2023.015

Număr

Secțiune

Articole de sinteză