Procedeu de estimare a efectului de atenuare a viiturilor de către lucrările de corectare a torenților construite pe rețeaua hidrografică torențială

Autori

  • Ioan Ciornei Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava, Facultatea de Silvicultură, str. Universității nr. 13, 720229, Suceava, România

DOI:

https://doi.org/10.4316/bf.2023.013

Cuvinte cheie:

lucrări de corectare a torenților, efectul hidrologic, debite maxime de viitură

Rezumat

Pentru controlul și stingerea torenților, lucrările de amenajare a rețelei hidrografice sunt considerate necesare și cu multiple efecte tehnice (hidrologice și antierozionale), ecologice, economice și sociale, greu de evaluat din cauza dificultăților intampinate la cuantificarea beneficiilor și a pagubelor.

Pentru a putea exprima efectul hidrologic al lucrărilor de pe rețeaua hidrografică trebuie utilizate mijloace care să poată evidenția efectul lucrărilor asupra propagării undei de viitură pe sectorul de albie pe care acestea sunt amplasate. Efectele hidrologice ale lucrărilor se reflectă în hidrograful de viitură, iar pentru a evalua aceste efecte, trebuie să se compare debitele maxime înainte și după amenajarea albiilor.

Studiile hidrologice necesare pentru determinarea debitelor maxime de viitura și diversitatea factorilor cauzali din bazinele aferente secțiunilor de calcul au condus la obținerea parametrilor necesari pe baza modelului numeric ala terenului, a harților amenajistice in format GIS și a unor softuri specifice pentru prelucrarea, stocarea și interpretarea bazelor de date GIS.

Lucrarea propune un procedeu prin care efectul hidrologic al lucrărilor executate pe reteaua hidrografică, se poate determina prin raportarea diferențelor de debit ∆Q (calculat înainte și după executarea lucrărilor) la debitul maxim Q anterior intervenției în bazin;  în acest fel se obține coeficientul eficacității sau eficientei hidrologice al lucrărilor de corectare a torenţilor.

Procedeul propus permite sa se identifice  efectul lucrărilor asupra debitului lichid maxim de viitură pornind de la  formula rațională, cu ajutorul căreia se poate estima rata de scădere a debitului, după ce albia s-a amenajat cu lucrări, în funcție de scăderea vitezei pe sectorul amenajat.

Descărcări

Datele despre descărcarea articolului nu sunt încă disponibile.

Vizualizări

Afișarea vizualizărilor va avea loc în curând ...

Referințe

Chow V.T., Maidment D., Mays L., 1988. Applied Hydrology. McGraw-Hill Book Company: New York, 588 p.

Ciornei I., 2014. Cercetări cu privire la efectele lucrărilor de corectare a torenţilor în bazinul hidrografic Suha Bucovineană. Teză de doctorat, Universitatea “Ştefan Cel Mare” din Suceava, 240 p.

Clinciu I., Lazar N., 1997. Efectele lucrarilor de amenajare a bazinelor hidrografice torentiale. Revista de Silvicultura a Sud-Estului Transilvaniei, 2(2): 23-25.

Clinciu I., Lazăr N., 1999. Bazele amenajării torenților. Editura Lux Libris: Brașov, 208 p.

Gaspar R., 1974. Cercetări privind eficiența hidrologică a lucrărilor de corectarea a torenților. Teză de doctorat, Universitatea Transilvania din Brașov.

Gașpar R., Munteanu S.A., Costin A., 1979. Cu privire la metodologia de determinare a eficienței hidrologice și antierozionale a lucrărilor de amenajare a bazinelor hidrografice torențiale. Buletinul Informativ al Academiei de Științe Agricole și Silvice, 8: 97-102.

Gregersen H.M., Brooks K.N., Dixon J.A. și Hamilton L.S., 1989. Guide pour l' evaluation economique des project d'amenagement des bassins versant. Rome.

Grudnicki F. și Ciornei I., 1997. Contribuții la evaluarea efectelor lucrărilor de amenajare a bazinelor hidrograafice torențiale. Analele Universităţii ”Ştefan cel Mare” Suceava - Secţiunea Silvicultură, Vol, III, 33-40.

Grudnicki F. și Ciornei I., 2009. Bazinele hidrografice torențiale. In Cursuri on-line http://www.silvic.usv.ro/cursuri/ct_2.pdf, Universitatea ”Ștefan cel Mare”, Suceava, 77 p.

Holub M., Fuchs S., 2008. Benefits of local structural protection to mitigate torrent-related hazards. WIT Transactions on Information and Communication Technologies, 39: 401-411.

Liu J., Nakatani K., Mizuyama T., 2012. Effect assessment of debris flow mitigation works based on numerical simulation by using Kanako 2D. Landslides, 1-13.

Lucas-Borja M.E., Piton G., Yu Y., Castillo C. și Zema D.A., 2021. Check dams worldwide: Objectives, functions, effectiveness and undesired effects. Catena, 204, 105390.

Lupascu F.S., Clinciu I., 2009. Unele rezultate ale cercetărilor privind efectele lucrărilor de amenajare a reţelei hidrografice torenţiale din bazinul superior al Someşului Mic. Revista pădurilor, Anul 124(2): 3-9.

Munteanu S.A., 1993. Amenajarea bazinelor hidrografice torenţiale prin lucrări silvice şi hidrotehnice: Amenajarea reţelei hidrografice torenţiale şi efectele lucrărilor de amenajare a bazinelor hidrografice torenţiale. Editura Academiei Române, 311p.

Pandi G., 1992. Published Analiza energetică a genezei și transportului de aluviuni în suspensie în bazinele hidrografice. Stațiunea de cercetări ”Stejarul”: 226-231.

Piton G., Recking A., 2017. Effects of check dams on bed-load transport and steep-slope stream morphodynamics. Geomorphology, 291: 94-105.

Todosijević M., Kostadinov S., 2006. Effects of Transversal Structures in the Torrents of the River Drina Catchment.

Tomoioagă G., 1972. Efectul lucrărilor hidrotehnice executate în vederea corectării torentului Valea-Mare. Revista pădurilor, 87(11): 545-549.

Tudose N., Clinciu I., 2010. Research Concerning the Effect of the Torrential Hydrographic Network Management Works in the Upper Watershed Carcinov River Bulletin of the Transilvania University of Brasov, Series II: Forestry Wood Industry Agricultural Food Engineering, 3(52): 107-114.

Descărcări

Publicat

2023-12-31

Cum cităm

Ciornei, I. (2023). Procedeu de estimare a efectului de atenuare a viiturilor de către lucrările de corectare a torenților construite pe rețeaua hidrografică torențială. Bucovina Forestieră, 23(2), 129-136. https://doi.org/10.4316/bf.2023.013

Număr

Secțiune

Note de cercetare