Starea de sănătate a pădurilor din Bucovina în perioada 1955-1991

Autori

  • Adam Simionescu București

Cuvinte cheie:

Bucovina, Starea de sănătate a pădurilor

Rezumat

Pădurile Bucovinei sunt formate din specii valoroase și rezistente, în special din rășinoase (78,3 %).
Într-o perioadă de aproape 40 de ani, aceste păduri au fost afectate de dăunători în proporție de 12,5 % în suprafață, dar lucrările de combatere a dăunătorilor au fost efectuate doar în proporție de 3 - 4 % din întreaga suprafață forestieră.
Printre factorii biotici, care au predominat (52,5 %), insectele au reprezentat 43 %, ciupercile 2,5% și mamamiferele rozătoare 7%.
Printre factorii abiotici (47,5 %), daunele produse de vânt și zăpadă au fost 46,9%.
Atacurile asupra suprafețelor mai mari au fost produse de Orchestes fagi L. (33,7%) în ultima perioadă a implicat întreaga suprafață de fag, Scolitidae la speciile rășinoase (32,2%) și Hylobius abietis L. (10% în plantațiile de molid).
Lucrările de combatere a dăunătorilor au avut, în cele mai multe cazuri, un caracter preventiv. Combaterea chimică a dăunătorilor  pe suprafețe mai mari (20 mii ha) a fost făcută în primăvara anului 1958 împotriva insectei Lymatria monacha L. în pădurea de molid aparținând Ocolului Silvic Broșteni și pe suprafețe mai reduse la Ocolului Silvic Vatra Dornei. Începând cu 1980, gândacul de scoarță de molid, Ips typagraphus, a fost controlat cu capcane de feromoni.
Apreciem că starea de sănătate a pădurilor din Bucovina este satisfăcătoare. Măsurile de control aplicate au fost incluse în lupta integrată împotriva dăunătorilor din păduri.

Descărcări

Datele despre descărcarea articolului nu sunt încă disponibile.

Descărcări

Publicat

2022-08-09

Cum cităm

Simionescu, A. (2022). Starea de sănătate a pădurilor din Bucovina în perioada 1955-1991. Bucovina Forestieră, 2(1-2), 18-32. Preluat în din https://bucovina-forestiera.ro/index.php/bf/article/view/66

Număr

Secțiune

Comentarii