(1)
Sidor, C. G.; Cuciurean, C.; Vlad, R.; Popa, I. Influența poluării Industriale Din Zona Tarnița Asupra relației Dintre Factorii Climatici și creșterea Radială a Arborilor De rășinoase. Bucov. For. 2022, 22, 129-135.