(1)
Coșofreț, C.; Bouriaud, O. SAFEClim - Evaluarea Integrată a evoluției Ofertei De Servicii Ecosistemice Ale pădurilor României Sub influența schimbărilor Climatice. Bucov. For. 2022, 22, 205-207.