(1)
Barbu, I.; Barbu, V. Molidul (Picea Abies L. Karst) în Literatura ştiinţifică românească (1890-1990). Bucov. For. 2022, 2, 46-52.