Blujdea, V., & Marin, G. (2018). Obligații asumate și contribuția sectorului forestier la îndeplinirea țintelor de reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră ale României. Bucovina Forestieră, 18(1), 23-34. https://doi.org/10.4316/bf.2018.003