Coșofreț, C., Palaghianu, C., & Bouriaud, L. (2021). Analiza influenței disturbanțelor asupra diversității speciilor forestiere din Ocolul silvic Râșca folosind modelul LandClim. Bucovina Forestieră, 21(1), 19-32. https://doi.org/10.4316/bf.2021.003