Sidor, C. G., Cuciurean, C., Vlad, R., & Popa, I. (2022). Influența poluării industriale din zona Tarnița asupra relației dintre factorii climatici și creșterea radială a arborilor de rășinoase. Bucovina Forestieră, 22(2), 129-135. https://doi.org/10.4316/bf.2022.017