Coșofreț, Cosmin, Ciprian Palaghianu, și Laura Bouriaud. 2021. „Analiza influenței disturbanțelor Asupra diversității Speciilor Forestiere Din Ocolul Silvic Râșca Folosind Modelul LandClim”. Bucovina Forestieră 21 (1):19-32. https://doi.org/10.4316/bf.2021.003.