Sidor, Cristian Gheorghe, Cosmin Cuciurean, Radu Vlad, și Ionel Popa. 2022. „Influența poluării Industriale Din Zona Tarnița Asupra relației Dintre Factorii Climatici și creșterea Radială a Arborilor De rășinoase”. Bucovina Forestieră 22 (2):129-35. https://doi.org/10.4316/bf.2022.017.