Blujdea, V. și Marin, G. (2018) „Obligații asumate și contribuția sectorului forestier la îndeplinirea țintelor de reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră ale României”, Bucovina Forestieră, 18(1), pp. 23-34. doi: 10.4316/bf.2018.003.