Coșofreț, C., Palaghianu, C. și Bouriaud, L. (2021) „Analiza influenței disturbanțelor asupra diversității speciilor forestiere din Ocolul silvic Râșca folosind modelul LandClim”, Bucovina Forestieră, 21(1), pp. 19-32. doi: 10.4316/bf.2021.003.