Sidor, C. G., Cuciurean, C., Vlad, R. și Popa, I. (2022) „Influența poluării industriale din zona Tarnița asupra relației dintre factorii climatici și creșterea radială a arborilor de rășinoase”, Bucovina Forestieră, 22(2), pp. 129-135. doi: 10.4316/bf.2022.017.