Coșofreț, C. și Bouriaud, O. (2022) „SAFEClim - Evaluarea integrată a evoluției ofertei de servicii ecosistemice ale pădurilor României sub influența schimbărilor climatice”, Bucovina Forestieră, 22(2), pp. 205-207. doi: 10.4316/bf.2022.023.