[1]
C. Coșofreț, C. Palaghianu, și L. Bouriaud, „Analiza influenței disturbanțelor asupra diversității speciilor forestiere din Ocolul silvic Râșca folosind modelul LandClim”, Bucov. For., vol. 21, nr. 1, pp. 19-32, mai 2021.