[1]
C. G. Sidor, C. Cuciurean, R. Vlad, și I. Popa, „Influența poluării industriale din zona Tarnița asupra relației dintre factorii climatici și creșterea radială a arborilor de rășinoase”, Bucov. For., vol. 22, nr. 2, pp. 129-135, dec. 2022.