Sidor, Cristian Gheorghe, Cosmin Cuciurean, Radu Vlad, și Ionel Popa. „Influența poluării Industriale Din Zona Tarnița Asupra relației Dintre Factorii Climatici și creșterea Radială a Arborilor De rășinoase”. Bucovina Forestieră 22, no. 2 (decembrie 31, 2022): 129-135. Data accesării martie 23, 2023. https://bucovina-forestiera.ro/index.php/bf/article/view/321.