Coșofreț, Cosmin, și Olivier Bouriaud. „SAFEClim - Evaluarea Integrată a evoluției Ofertei De Servicii Ecosistemice Ale pădurilor României Sub influența schimbărilor Climatice”. Bucovina Forestieră 22, no. 2 (decembrie 31, 2022): 205-207. Data accesării februarie 22, 2024. https://bucovina-forestiera.ro/index.php/bf/article/view/323.