1.
Blujdea V, Marin G. Obligații asumate și contribuția sectorului forestier la îndeplinirea țintelor de reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră ale României. Bucov. For. [Internet]. 15 iulie 2018 [citat 4 decembrie 2023];18(1):23-34. Disponibil la: https://bucovina-forestiera.ro/index.php/bf/article/view/167