1.
Coșofreț C, Palaghianu C, Bouriaud L. Analiza influenței disturbanțelor asupra diversității speciilor forestiere din Ocolul silvic Râșca folosind modelul LandClim. Bucov. For. [Internet]. 30 mai 2021 [citat 23 septembrie 2021];21(1):19-32. Disponibil la: https://bucovina-forestiera.ro/index.php/bf/article/view/245