1.
Coșofreț C, Bouriaud O. SAFEClim - Evaluarea integrată a evoluției ofertei de servicii ecosistemice ale pădurilor României sub influența schimbărilor climatice. Bucov. For. [Internet]. 31 decembrie 2022 [citat 22 februarie 2024];22(2):205-7. Disponibil la: https://bucovina-forestiera.ro/index.php/bf/article/view/323