Structura, diversitatea și starea de sănătate a vegetației urbane în București: un studiu de caz bazat pe aliniamente

Autori

  • Constantin Alexandru Badea U.S.A.M.V. București, Facultatea de Agricultură București
  • Cristian Mihai Enescu U.S.A.M.V. București, Facultatea de Agricultură București

DOI:

https://doi.org/10.4316/bf.2016.002

Rezumat

În curând

Descărcări

Datele despre descărcarea articolului nu sunt încă disponibile.

Vizualizări

Afișarea vizualizărilor va avea loc în curând ...

Referințe

Alexander S.A., Palmer C.J. 1999. Forest health monitoring in the US: First four years. Environ. Monit. Assess. 55: 267-277. DOI: 10.1023/A:1005905310299

Ancuța C., Muțulescu C. 2012. Aspects Regarding Urban Green Areas in the Post-Communist Cities of Romania. Case Study - The City of Timişoara. Recent Researches in Environmental Science and Landscape: 180-185.

Arnold H. 1993. Sustainable trees for sustainable cities. Arnoldia: 4-12.

Bojariu R., Bîrsan M.V., Cică R., Velea L., Burcea S., Dumitrescu A., Dascălu S.I., Gothard M., Dobrinescu A., Cărbunaru F., Marin L. 2015. Schimbările climatice - de la bazele fizice la riscuri şi adaptare. București, Editura Printech, 200 p.

Chiriac D., Humă C., Stanciu M. 2009. Spațiile verzi - o problemă a urbanizării actuale. Calitatea Vieții XX (3-4): 249-270.

Clinovschi F. 2005. Dendrologie. Editura Universității din Suceava, Suceava, 299 p.

Colesca S.E., Alpopi C. 2011. The quality of Bucharest'sgreen spaces. Theoretical and Empirical Researchers in Urban Management 6(4): 45-59.

Culescu D.L., Fabian C., Hoza D. 2015. Aviatorilor Boulevard - Qualitative Tree Assessement. Journal of Mediterranean Ecology 13: 37-45.

Day S.D., Wiseman P.E., Dickinson S.B., Harris R. 2010. Contemporary Concepts of Root System Architecture of Urban Trees. Arboriculture & Urban Forestry 36(4):149-159.

Donovan G.H., Butry D.T. 2009. The value of shade: Estimating the effect of urban trees on summertime electricity use. Energy and Buildings 41(6): 662-668. DOI:10.1016/j.enbuild.2009.01.002

Duduman G., Tomescu C., Drăgoi M., Palaghianu C. 2014. Tree size variability and plant diversity in mixed coniferous-beech forests in Slătioara Forest Reserve. Bucov. For. 14(2): 135-147.

Dwyer J.F., McPherson E.G., Schroeder H.W., Rowntree R.A. 1992. Assessing the benefits and costs of the urban forest. Journal of Arboriculture 18(5): 227-234.

Eaton E., Caudullo G., de Rigo D. 2016. Tilia cordata, Tilia platyphyllos and other limes in Europe: distribution, habitat, usage and threats. In: San-Miguel-Ayanz, J., de Rigo, D., Caudullo, G., Houston Durrant, T., Mauri, A. (Eds.), European atlas of forest tree species. Publ. Off.EU, Luxemburg, pp. e010ec5+.

Ecopolis 2011. Calitatea aerului în București. Efecte asupra sănătății. Web: http://www.ecopolis.org.ro/media/files/studiu_calitatea_aerului_bucuresti.pdf. Accesat:05.2016

Ferrini F., Fini A. 2010. Sustainable management techniques for trees in the urban areas. Journal of Biodiversity and Ecological Sciences 1(1): 1-20.

Gavrilescu Gh., Bolea V. 2015. Proiect de lege privind conservarea arborilor de agrement din România. Revista de Silvicultură și Cinegetică XX(37): 8-12.

Iojă C., Pătroescu M. 2006. The Role of Parks in the Bucharest City Urban Ecosystem. Case Study - Herăstrău Park. Seminarul Geografic "D. Cantemir" 25: 235-242.

Iliescu A.F. 2003. Arhitectură peisageră. Editura CERES, Bucureşti, 328 p.

Institutul Național de Statistică (INS) 2015. TRN103B -Autoturisme înmatriculate în circulație la sfârșitul 2014 în Municipiul București. Web: http://statistici.insse.ro/ shop/. Accesat: 05.2016.

Konijnendijk C.C., Richard R.M., Kenney A., Randrup T.B. 2006. Defining urban forestry - a comparative perspective of North America and Europe. Urban Forestry & Urban Greening 4(3-4): 93-103. DOI: 10.1016/j.ufug.2005.11.003

IPCC, 2013. Climate Change 2013: The Physical Science Basis. Contribution of Working Group I to the Fifth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change. In: Stocker, T.F., D. Qin, G.-K. Plattner, M. Tignor, S.K. Allen, J. Boschung, A. Nauels, Y. Xia, V. Bex and P.M. Midgley (eds.), Cambridge University Press, Cambridge, United Kingdom and New York, NY, USA, 1535 p.

Li Y.Y., Wang X.R., Huang C.L. 2011. Key street tree species selection in urban areas. African Journal of Agricultural Research 6(15): 3539-3550.

Lohr V.I., Pearson-Mims C.H., Tarnai J., Dillman D.A. 2004. How urban residents rate and rank the benefits and problems associated with trees in cities. Journal of Arboriculture 30(1): 28-35.

Maco S.E., McPherson E.G. 2003. A practical approach to assessing structure, function, and value of street tree populations in small communities. Journal of Arboriculture 29.2: 84-97.

Manea G., Vijulie I., Tirla L., Matei E., Cuculici R., Tișcovschi A., Cocoș A. 2015. Biourbanism - a solution for mitigation of urban climate. Case study Bucharest city. Forum geografic. Studii și cercetări de geografie și protecţia mediului XIV (1): 30-40.

https://doi.org/10.5775/fg.2067-4635.2015.118.i

Nițu E. 2007. Studii eco-faunistice asupra asociațiilor de coleoptere edafice din zona Sic-Păstăraia (Câmpia Transilvaniei). Analele ICAS 50: 153-167.

Nowak D.J. 1993. Atmospheric carbon reduction by urban trees. Journal of Environmental Management 37: 207-217. DOI: 10.1006/jema.1993.1017

Paraschiv M., Dumitrașcu S. 2010. Spațiile verzi de tip parc și revitalizarea spațiilor rezidențiale urbani. Studiu de caz: sectorul 2 al Municipiului București. Geograful II(3): 27-32.

Primăria Municipiului București (PMB) 2015. Calitatea mediului. Web: http://www.pmb.ro/orasul/date_geografice/calitate_mediu/cmediu.php. Accesat: 05.2016.

Ravazzi C., Caudullo G. 2016. Aesculus hippocastanum in Europe: distribution, habitat, usage and threats. In: San-Miguel-Ayanz, J., de Rigo, D., Caudullo, G., Houston Durrant, T., Mauri, A. (Eds.), European atlas of forest tree species. Publ. Off. EU, Luxemburg, pp. e017fc3+.

Roman L.A., Battles J.J., McBride J.R. 2014. The balance of planting and mortality in a street tree population. Urban Ecosystems 17(2): 387-404. DOI: 10.1007/s11252-013-0320-5

Rumble H., Rogers K., Doick K.J., Hutchings T.R. 2015. A comparison of urban tree populations in four UK towns and cities: 181-195.

Shannon C. 1948. A mathematical theory of communication. The Bell System Technical Journal 27: 379-423,623-656. DOI: 10.1002/j.1538-7305.1948.tb01338.x

Soares A.L., Rego F.C., McPherson E.G., Simpson J.R., Badea și Enescu Structura, diversitatea și starea de sănătate a vegetației urbane în București ...

Peper P.J., Xiao Q. 2011. Benefits and costs of street trees in Lisbon, Portugal. Urban Forestry & Urban Greening 10(2): 69-78. DOI: 10.1016/j.ufug.2010.12.001

Stănescu A., Dobrescu E. 2013. Dendrologic species in street plantations with sound-insulating role. Scientific Papers. Series B, Horticulture LVII: 387-390.

Sun W.Q. 1992. Quantifying species diversity of streetside trees in our cities. Journal of Arboriculture 18.2: 91-93.

Şofletea N., Curtu L. 2007. Dendrologie. Editura Universității Transilvania, Braşov, 418 p.

Teodorescu G. 2010. Climate change impact on urban ecosystems and sustainable development of cities in Romania. WSEAS Transactions on Environment and Development 2(6): 103-112.

Țeche-Constantinescu A.M., Madoșa E., Chira D., Hernea C., Țeche-Constantinescu R.V., Lalescu D., Borlea Gh. F. 2015. Tilia spp. - Urban trees for future. Not. Bot.Horti. Agrobo. 43(1): 259-264. https://doi.org/10.15835/nbha4319794

Yang J., Zhou J., Ke Y., Xiao J. 2012. Assessing the structure and stability of street trees in Lhasa, China. Urban Forestry & Urban Greening 11: 432-438. DOI: 10.1016/j.ufug.2012.07.002

Zainudin S.R., Mustafa K.A., Austin D., Helmy J.,Lingkeu D.A. 2012. Urban trees diversity in Kuching North City and UNIMAS, Kota Samarahan, Sarawak. Pertanika J. Trop. Agric. Sci. 35(1): 27-32.

Descărcări

Publicat

2016-08-04

Cum cităm

Badea, C. A., & Enescu, C. M. (2016). Structura, diversitatea și starea de sănătate a vegetației urbane în București: un studiu de caz bazat pe aliniamente. Bucovina Forestieră, 16(1), 9-21. https://doi.org/10.4316/bf.2016.002

Număr

Secțiune

Articole de cercetare