Vârste ale exploatabilității tehnice pentru principalele specii forestiere din România

Autori

  • Aurel Cotos Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava, Facultatea de Silvicultură, str. Universității nr. 13, 720229, Suceava, România
  • Gabriel Duduman Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava, Facultatea de Silvicultură, str. Universității nr. 13, 720229, Suceava, România

DOI:

https://doi.org/10.4316/bf.2017.015

Rezumat

În curând

Descărcări

Datele despre descărcarea articolului nu sunt încă disponibile.

Vizualizări

Afișarea vizualizărilor va avea loc în curând ...

Referințe

Anonymous, 1950. Instrucțiuni tehnice de amenajarea pădurilor. Ministerul Silviculturii și Industriei Lemnului. Atelierele grafice „Dobrogeanu Gherea”, București, 112 p.

Anonymous, 1951. Instrucțiuni tehnice pentru amenajarea pădurilor. Ministerul Gospodăriei Silvice. Institutul de proiectări silvice. Centrul poligrafic nr. 3, București, 101 p.

Anonymous, 1959. Instrucțiuni pentru amenajarea pădurilor din Republica Populară Română. Ministerul Agriculturii și Silviculturii, Editura Agrosilvică de Stat, București, 144 p.

Anonymous, 1984. Îndrumar pentru amenajarea pădurilor. Ministerul Silviculturii, București, vol. II, 328 p.

Anonymous, 1986. Norme tehnice pentru amenajarea pădurilor. Ministerul Silviculturii, Bucureşti, 197 p.

Anonymous, 2000. Norme tehnice pentru amenajarea pădurilor. Ministerul Apelor, Pădurilor şi Protecţiei Mediului, Bucureşti, 170 p.

Bettinger P., Boston K., Siry J.P., Grebner D.L., 2009. Forest management and planning. Elsevier, 331 p.

Bolea V., Hărșian I., Poduț T., Doți M., Corodi Z., 1982a. Biologia înfloririi și fructificației la Quercus petraea (Matt.) Liebl. și Q. robur L. ca bază a protecției și stimulării

producției de ghindă. Revista Pădurilor 97(3): 138-144.

Bolea V., Popescu G., Badea N., Grigorescu A., Badea V., Rițiu A., 1982b. Stimularea înfloririi și fructificației în plantajele de Larix decidua Mill. și Pinus sylvestris L.

Revista Pădurilor 97(6): 312-316.

Bolea V., 1989. Intervalele dintre fructificațiile gorunului – Quercus petraea (Matt.) Liebl. – în ultimele trei decenii. Revista Pădurilor 104(2): 79-83.

Clinovschi F., 2005. Dendrologie. Editura Universității Suceava, 299 p.

Constantinescu N., 1963. Regenerarea arboretelor. Editura Agro-Silvică, București, 521 p.

Damian I., 1978. Împăduriri. Editura Didactică și Pedagogică, București.

Drăgoi M., 2004. Amenajarea pădurilor. Editura Universității Suceava, 258 p.

Drăgoi M., Duduman G., 2006. Asupra exploatabilităţii economice la arboretele de codru regulat - aspecte metodologice. Aspecte ştiinţifico-practice ale dezvoltării

durabile a sectorului forestier din Republica Moldova, ICAS Chişinău: 51-56.

Duduman G., Drăgoi M., 2008. Regarding the forest management planning targets and basis in actual condition of forest ownership diversification. Analele Universității Ștefan cel Mare Suceava - Secțiunea Silvicultură 10 (1): 24-30.

Duduman G., 2009. Fundamentarea ecologică a calculului posibilității în pădurile tratate în codru grădinărit. Editura Universității Suceava, 300 p.

Duduman M.L., Isaia G., Olenici N., 2011. Ips duplicatus (Sahlberg) (Coleoptera: Curculionidae, Scolytinae) distribution in Romania – preliminary results. Bulletin of

the Transilvania University of Braşov, Series II 4(53) No. 2: 19-26.

Duduman M.L., Olenici N., 2015. Non-target Bark Beetles in Ips duplicatus (Sahlberg) Pheromone Traps Baited with Host Volatiles. Not Bot Horti Agrobo 43(2): DOI:10.15835/nbha4329856.

Enescu V., Enescu Val., Costea A., Badea N., 1966. Înflorirea și fructificarea unui plantaj tânăr de stejar brumăriu. Revista Pădurilor 81(11): 619-624.

Faustmann M., 1849. On the determination of the value which forest land and immature stands possess for forestry. Translated by Gane M., 1968. Oxford Institute

Paper, 42 p.

Florescu I.I., 1981. Silvicultura. Editura Didactică și Pedagogică, București, 294 p.

Florescu I., Nicolescu N.V., 1996. Silvicultură, volumul I – Studiul pădurii. Editura Lux Libris, Brașov, 210 p.

Giurgiu V., 1962. Vârste optime de tăiere pentru pădurile din R.S. România. Editura Agro-Silvică, București.

Giurgiu V., Decei I., Armășescu S., 1972. Biometria arborilor și arboretelor din România. Editura Ceres, București, 1155 p.

Giurgiu V., 1988. Amenajarea pădurilor cu funcţii multiple. Editura Ceres, Bucureşti, 290 p.

Giurgiu, V., Drăghiciu, D., 2004. Modele matematico-auxologice şi tabele de producţie pentru arborete. Editura Ceres, Bucureşti, 607 p.

Giurgiu V., Decei I., Drăghiciu D., 2004. Metode și tabele dendrometrice. Editura Ceres, Bucureşti, 575 p.

Haralamb A.T., 1956. Cultura speciilor forestiere. Editura Agro-Silvică de Stat, București, 510 p.

Kaipainen T., Liski J., Pussinen A., Karjalainen T., 2004. Managing carbon sinks by changing rotation length in European forests. Environmental Science & Policy 7:

–219. DOI: 10.1016/j.envsci.2004.03.001

Kant, S., 2000. A dynamic approach to forest regimes in developing economies. Ecological Economics 32: 287– 3000. DOI: 10.1016/S0921-8009(99)00100-7

Kant S., 2003. Extending the boundaries of forest economics. Forest Policy and Economics 5: 39–56. DOI: 10.1016/S1389-9341(02)00045-X

Lalu I., 1993. Evoluția frcutificației la brad, în patru stațiuni din Carpații de Curbură, în perioada 1984-1991. Revista Pădurilor 108(1): 7-9.

Leahu I., 2001. Amenajarea pădurilor. Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 616 p.

Mingers J., Brocklesby J., 1997. Multimethodology: Towards a framework for mixing methodologies. Omega, International Journal of Management Science 25(5):

-509. DOI: 10.1016/S0305-0483(97)00018-2

Negulescu E.G., Stănescu V., Florescu I.I., Tîrziu D., 1973. Silvicultura I. Editura Ceres, București, 557 p.

Nichiforel L., Schanz H., 2009. Property rights distribution and entrepreneurial rent-seeking in Romanian forestry: a perspective of private forest owners. European

Journal of Forest Research 130(3): 369-381. DOI: 10.1007/s10342-009-0337-8

Nicolescu N.V., 2002. Silvotehnica cireșului pădureț (Prunus avium L. syn Cerasus avium (L.) Moench), între exigențele ecologice și tehnologice ale speciei și defecte

(putregaiuri și vene verzi). Revista Pădurilor 117(5): 4-13.

Pressler M.R., 1860. ‚Aus der Holzzuwachlehre (zweiter Artikel)’, Allgemeine Forst und Jagd Zeitung 36: 173– 191. Translated by Löwenstein W., Wirkner J.R., 1995.

„For the comprehension of net revenue silviculture and the management objectives derived thereof”. Journal of Forest Economics 1(1): 45–87.

Rucăreanu N., 1967. Amenajarea pădurilor – ediţia a doua revizuită şi adăugită. Editura Agro-silvică, Bucureşti, 453 p.

Scutăreanu P., Dissescu G., Pătrășcoiu M., Trantescu G., Ciornei C., 1984. Rolul factorilor vătămători în diminuarea fructificației la stejar, gorun, stejar brumăriu și

gârniță. Posibilități de luptă împotriva lor. Revista Pădurilor 99(1): 22-29.

Stănescu V., Șofletea N., Popescu O., 1997. Flora forestieră lemnoasă a României. Editura Ceres, București, 451 p.

Strassburg B.B.N., Barros F.S.M., Crouzeilles R., Iribarrem A., Santos J.S.d., Silva D., Sansevero J.B.B., Alves-Pinto H.N., Feltran-Barbieri R., Latawiec A.E., 2016. The role of natural regeneration to ecosystem services provision and habitat availability: a case study in the Brazilian Atlantic Forest. Biotropica 48: 890–899. DOI: 10.1111/btp.12393

Tomescu A., 1965. Biologia înfloririi și fructificării; metode de prevedere și apreciere cantitativă a fructificației la speciile de stejar. Analele ICAS 25(1): 27-58.

Williams M.R.W., 1988. Decision-Making in Forest Management, 2nd ed. Research Studies Press, Ltd. Letchworth, Hertfordshire, England, 133 p.

Descărcări

Publicat

2017-12-29

Cum cităm

Cotos, A., & Duduman, G. (2017). Vârste ale exploatabilității tehnice pentru principalele specii forestiere din România. Bucovina Forestieră, 17(2), 115-129. https://doi.org/10.4316/bf.2017.015

Număr

Secțiune

Articole de cercetare