Evoluţia diversităţii structurale şi compoziţionale a arboretelor cu ajutorul indicelui UMF: un studiu de caz la nivel de unitate de producţie

Autori

  • Mihai Cătălin Burlui Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava, Facultatea de Silvicultură, str. Universității nr. 13, 720229, Suceava, România

Cuvinte cheie:

plurien, arborete mixte, diversitate, indicele UMF, Carpații Orientali

Rezumat

În acest articol prezentăm indicele UMF (eng. Uneven-aged Mixed Forest) un indice ce cantifică  managementul forestier și ale cărui valori sunt determinate cu ușurință, datele din amenajamentul silvic constituind principalul suport. Studiul a fost realizat în Unitatea de Producție I Suha Mare din cadrul Ocolului Silvic Mălini, subunitate a Direcției Silvice Suceava. Pentru obținerea rezultatelor s-au analizat descrierile parcelare ale tuturor arboretelor, pentru 2 perioade diferite de timp (1956, 1995), fiind luate în calcul caracteristicile structurale și staționale utilizate în formula de calcul a indicelui. Datele au fost obținute din amenajamentele silvice ale suprafeței studiate, aferente celor 2 perioade. Valorile indicelui au fost calculate pentru fiecare arboret, iar valoarea acestuia pentru suprafața totală a unității de producție, a fost determinată prin însumarea valorilor calculate pentru fiecare unitate amenajistică, ponderată cu suprafața.

Valorile indicelui variază între cele două perioade analizate (1956, 1995), există diferențe de la o unitate amenajistică la alta, rezultat explicat prin prisma diferitelor tratamente aplicate, a numărului de specii de arbori și a heterogenității structurale, iar pentru anul 1995, zonarea funcțională a produs schimbări în managementul forestier. Indicele UMF este un instrument utilizat pentru determinarea diversității structurale și compoziționale a unei suprafețe, utilizând date din amenajamentele silvice. Rezultatele pot fi analizate pentru perioade mai lungi de timp și pot indica direcția de evoluție a unei zone, în raport cu modificările antropice: de la structura echienă la plurienă, de la monoculturi la arborete mixte.

Descărcări

Datele despre descărcarea articolului nu sunt încă disponibile.

Referințe

Bell W., Parton J., Stocker N., Joyce D., Reid D., Wester M., Stinson A., Kayahara G., Towil B., 2008. Developing a silvicultural framework and defi nitions for use in forest management planinig and practice. The Forestry Chronicle 84(5): 678-693.

Collet C., Chenost., 2006. Using competition and light estimates to predict diameter and height growth of naturally regenerated beech seedling growing under changing canopy conditions. Forestry 79 (5): 489-502.

Drăgoi M., 2004. Amenajarea pădurilor. Editura Universităţii Suceava, Suceava, 258 p.

Florescu I., Nicolescu N.V. 1998. Silvotehnica. Editura Universităţii “ Transilvania” din Braşov 97-114.

FSC Forest Stewardship Conncil, 2013. Manualul de Proceduri de Management.

Lexerod N., Eid T., 2006. Assesing suitability for selective cutting using a stand level index. Forestry Ecology and Management 237: 503-512.

McElhinny C., Gibbson P., Brack C., Bauhus J., 2005. Forest and woodland stand structural complexity: Its definition and measurement. Forest Ecology and Management 218: 1-24.

Mountford E.P., Savil P.S., Bebber D.P., 2006. Patterns of regeneration on ground vegetation associated with canopy gaps in a managed beechwood in southern England. Forestry 79(4): 389-408.

Rucăreanu N., Leahu I., 1982. Amenajarea pădurilor. Editura Ceres, Bucureşti.

Schall P., Ammer C., 2012. How to quantify forest management intensity in Central European forests. 132: 379- 396.

Schutz J.P., 1999. Close to nature silviculture: is this concept compatible with species diversity?. Forestry 72(4): 356-366.

Skovsgaard J.P., 2000. The UMF-index: an indicator to compare silvicultural practices at the forest or estate level. Forestry 73(1): 81-85.

Descărcări

Publicat

2014-07-21

Cum cităm

Burlui, M. C. (2014). Evoluţia diversităţii structurale şi compoziţionale a arboretelor cu ajutorul indicelui UMF: un studiu de caz la nivel de unitate de producţie. Bucovina Forestieră, 14(1), 29-39. Preluat în din https://bucovina-forestiera.ro/index.php/bf/article/view/232

Număr

Secțiune

Articole de cercetare