Hylobius abietis L. – particularităţi biologice, ecologice, comportamentale şi protecţia culturilor împotriva vătămărilor cauzate de acesta (I)

Autori

  • Nicolai Olenici ICAS, Stațiunea Experimentală de Cultura Molidului Câmpulung Moldovenesc
  • Valentina Olenici ICAS, Stațiunea Experimentală de Cultura Molidului Câmpulung Moldovenesc

Rezumat

Lucrarea prezintă o scurtă sinteză a cunoștințelor actuale privind principalele caracteristici biologice, ecologice și comportamentale ale trombarului molidului și influențele acestora asupra măsurilor de combatere a pagubelor provocate de această specie.

Principala concluzie a acestui studiu este că o protecție eficientă din punct de vedere economic și ecologic poate fi realizată în prezent doar prin amânarea plantării cu 3-4 ani după tăierile la ras.

Descărcări

Datele despre descărcarea articolului nu sunt încă disponibile.

Referințe

Abgrall, J. F. şi Soutreron, A., 1991: La foret et ses ennemis. CEMAGREF Grenoble, 340 pag.

Annila, E., l982: Lindane treatment against Hylobius damage on paper – pot seedlings of Scots pine. Folia Forestalia 512: 1-14.

Arsenescu, M., Fraţian, Al., Iliescu, Gh., Popescu, T., Simionescu, A., 1966: Starea fitosanitară a culturilor forestiere din Republica Socialistă România în perioada l954-1964. Editura Agro-Silvică. Bucureşti.

Arsenescu, M., Fraţian, Al., Miron, V., Ceianu, I., Constantinescu El., Petrescu, M., 1960: Tehnica lucrărilor de protecţia pădurilor. Editura Agrosilvică, Bucureşti, 538 pag.

Baicu, T., 1979: Îndrumător pentru folosirea pesticidelor. Editura Ceres, Bucureşti, 716 pag.

Bakoş, V., 1960: Despre scurtarea termenului de regenerare a parchetelor de molid. Rev. Păd., nr. 10: 585-586.

Barbey, A., 1925: Traité d’entomologie forestiere. Paris. 749 pag.

Barbu, I. şi colab., 1985: Tehnologii diferenţiate de reîmpădurire şi întreţinere a culturilor de răşinoase din zonele afectate de doborâturi de vânt, care să asigure creşterea productivităţii, stabilităţii culturilor şi protecţia mediului. Referat ştiinţific final. Tema 3.9 (b.b. (D)) ICAS, SECM Câmpulung Moldovenesc, 115 pag.

Bejer-Petersenen, B., Juutinen, P., Kangas E., Bake, A., Butovitsch, V., Eidmann, H., Heqvist, K., J. şi Lelkander, B., 1962: Studies on Hylobius abietis L. I Development and life cycle in the Nordic countries. Acta Entom. Fenica. 7: 1-106.

Bramanis, L,., 1963: Bedeutung der Rindenhaufen fur die Entwicklung des grossen braunen Russelkafers Hylobius abietis. L. Forstw. Cbl. 82: 339-342.

Christiansen. E. şi Bakke, A., 1968: Temperature preference in adults of Hylobius abietis L. (Coleoptera: Curculionidae) during feeding and oviopozition. Z. ang Ent. 62: 83-89.

Cobb, W. F. Jr., 1989: Interactions among root disease pathogen and bark beetles in coniferous forests. In Morrison, D. I. (ed.), Proceedings of the seventh International Conference on root and butt roots. Vernon and Victoria, B. C. Canada, 1988, pag. 142-148.

Commoner, B., 1980: Cercul care se închide, Bucureşti, 296 pag.

Dimitri, L., Gebauer, U., Losekrug, P., Vaupel, G., 1992: Influence of mass trapping on the population dynamic and damage effect of bark beetles. J. Appl. Ent. 114: 103-109.

Eidmann, H. H., 1968: Invasion of conifer plantation by radioactively labelled Hylobius abietis L. In: Isotopes and radiation in Entomology. I.E.E.A., Viena, pag. 75-84.

Eidmann, H. H., 1970: Russelkaferbekampfung – Neue Erfahrungen und Versuche Forst-und Holzwirt 24: 509-511.

Eidmann, H. H., 1974: Hylobius Schonh. In: Schwenke, W. (ed.). Die Forstschadlinge Europas. 2. Kafer. Paul Parey Hamburg und Berlin, pag. 275-293.

Eliescu, Gr. I938: Instrucţiuni proviyorii pentru combaterea gândacilor Hylobius abietis L., Hylobius piceus Deg. şi Hylobius pinastri Gyll. ICEF, Seria a III-a, nr. 2. Monitorul Oficial, Imprimeria Naţională, Bucureşti, 8 pag.

Eliescu, Gr., 1940: Protecţia pădurilor. Publicaţiile Societăţii „Progresul Silvic”.

Eliescu, Gr., 1946 a: Instrucţiuni relative la observarea, înregistrarea şi semnalarea fenomenelor vătămătoare din păduri. ICEF, Seria a III-a, nr. 4: 1-14. Monitorul Oficial, Imprimeria Naţională, Bucureşti.

Eliesccu, Gr., 1940 b: Duşmanii pădurilor. ICEF, Seria a IV-a, nr. 6: 1-18.

Eliescu, Gr. şi Dimitriu-Mihăilescu, 1943: Orientări pentru combaterea gândacului Hylobius abietis. Analele ICEF, Seria I, vol. VIII, pag. 158-164.

Eliescu, Gr., Ene, M., Dimitriu Speranţa şi Negru, St., 1943 a: Principalele animale vătămătoare ale pădurilor. Cunoaşterea şi combaterea lor. ICEF, Seria a III-a, nr. 9, Bucureşti, 28 pag.

Eliescu, Gr., Ene, M. şi Negru, St., 1949 b: Animale vătămătoare în lucrări de protecţie în pepinierele forestiere. ICEF, Seria III, nr. 7, Bucureşti, pag. 31-42.

Iliescu, Gr., Ene, M., Rădulescu, Th. şi Negru, St., 1949: Atacuri cauzate de insecte. În: Starea fitosanitară forestieră în anii 1948 şi 1940, ICEF, Seria a II-a, nr. 78, Bucureşti, pag. 41-45.

Elton, E.T.G., Blankwaardt, H.F.H., Burger , H.C., Steemers, W. F. şi Tichelman, L. G., 1964: Insect communities in barked and unbarked pine stumps, with special reference to the large pine weevil (Hylobius abietis L., Col., Curculionldae). Z. ang. Ent. Bd. 55, 1: 1-54.

Ene, M., l955: Insecte vătămătoare pepinierelor şi plantaţiilor forestiere. ICAS, Seria a II-a, nr. 7. Editura Agro-Silvică de Stat, 108 pag.

Ene, M. şi Marcu Olimpia, 1965: Încercări noi de combatere a insectei Hylobius abietis L. Lucrări ştiinţifice. Institutul Politehnic ßraşov, Fac. Silv., vol. VII, pag. 75-86.

Ericson, A., Gref, R., Hqvist, C. şi Langstrom, B., 1988: Wound response of living bark of Scots pine seedlings and its influenceon feeding by the weewil, Hylobius abietis. In: Matson, W. J., Levieux, J. şi Bernard-Degan, C. (ed.), Mechanisms of woody plant defences against insects. Springer-Verlag, New York, pag. 22l-235.

Fraţian, Al., 1955: Să ocrotim pădurea. Editura Tineretului. Bucureşti, 90 pag.

Gârbu, St.., 1934: Monografia Fondului Bisericesc Ortodox Român din Bucovina. Lucrare de subinspector. Cernăuţi.

Georgescu, C. C., Ene, M., Petrescu, M., Ştefănescu, M. şi Miron, V., 1957: Bolile şi dăunătorii păduarilor. Biologie şi combatere. Editura Agro-Silvică de Stat. Bucureşti, 637 pag.

Grămadă, S., 1971: Protejarea rădăcinilor puieţilor forestieri cu substanţa „Agricol” în R. F. a Germaniei.

Hanner, Fr. 1961: Scurtarea termenului de regenerare a parchetelor de molid tăiate ras. Rev. Păd., nr. 6: 346-348.

Heritage S. şi Ivans, F., 1989: A surevy of damage by Hylobius abietis and Hylastes spp. in Britain. In: Alfaro, I. R. şi Glover, S. G., (ed.), Insects affecting Reforestation: Biology and damage. Proceedings of a meeting of the IUFRO Working: Grup on Insect Affecting Reforestation. Vancouver, July, 1988, pag. 58-70.

Hoy, B. J., 1990: Long-term effects of Lindane on the oribatid community in a pine plantation. Environ. Entomol. 19 (4): 898-900.

Huuri, O., 1972: The effect of some chlorinated hydrocarbons on the initial development of planted pine seedlings. Folia Forestalia, 161: 1-23.

Ichim, R., 1988: Istoria pădurilor şi silviculturii din Bucovina. Editura Ceres, Bucureşti, 216 pag.

Ichim, R., I993 : Putregaiul roşu la molid. Măsuri de prevenire şi combatere. Editura Ceres, Bucureşti, 156 pag.

Iliescu, Gh., 1963: Depistarea şi combaterea insectei Hylobius abietis L. prin metoda scoarţelor toxice. Rev. Păd., nr. 10: 604-605.

Istrate, G., 1983: Date bioecologice asupra unor specii de insecte dăunătoare pădurilor de molid din judeţul Suceava. Anuarul Muzeului Judeţean Suceava. Fascicola Şt. Naturii VII, pag. 125-137.

Klimetzek, D. şi Vité, J. P., 1989: Tierische Schadlinge. In: Schmidt-Vogt, H. (ed.), Die Fichte, Bd. II/2, pag. 40-133, Verlag Pau1 Parey. Hamburg und Berlin.

Longstrom, B., 1982: Abundance and seasonal activity of adult Hylobius weevil in reforestation during first years following final felling. Commun. Inst. For. Fenn. 105: 1-23.

Longstrom, B. şi Hellqvist, C., 1989: Effects of defoliation, decapitation, and partial girdling on root and shoot growth, of pine and spruce seedlings. In: Alfaro, R. I. şi Glover, S. G. (ed.), Insects affecting reforestation: Biology and damage. Proceedings of a meeting of the IUFRO Working Group an Insects Affecting Reforestation. Vancouver, July, l988, pag. 89-100.

Lăzărescu, Gh., 1991: Observaţii cu privire la starea fitosanitară a pădurilor din Ocolul silvic Putna, judeţul Suceava, pe anul 1990. Rev. Păd., nr. 3: 145-147.

Leuciuc, A. şi Lăzărescu, Gh., 1993: Integrarea mijloacelor de protecţie în gospodărirea pădurilor Ocolului silvic Putna, judeţul Suceava. Bucovina Forestieră, nr. 1-2: 57-61.

Lindstrom, A., Hellqvist, C., Gyldberg, B., Langstrom, B. şi Mattson, A., 1986: Field performance of a protective collar against, damage by Hylobius abietis. Scand. J. For. Res. 1: 3-15.

Lucescu, A., 1962: Câteva probleme actuale ale protecţiei pădurilor din ţara noastră. Pe marginea consfătuirii de la Casa silvicultorului Azuga. Rev. Păd., nr. 2: 118-123.

Luik, A. şi Voolma, K., 1989: Some aspects of the occurenee, biology and cold-hardiness of Hylobius weevil. In: Alfaro, R. I. şi Glover, S. G. (ed.). Insects affecting reforestation: Biology and damage. Proceedings of a meeting of the IUFRO Working Group on Insects Affecting Reforestations. Vancouver, July, 1988, pag. 28-33.

Marian, A. şi Diaconescu, St., 1981: Impăduriri. In: Chiriţă, C. şi colab. (ed.), Pădurile României, Editura Academiei RSR, pag. 355-372.

Mihalciuc, V., 1986: Biologia, depistarea, prevenirea şi combaterea dăunătorilor Hylobius abieti şi Hylastes spp. Indrumări tehnice pentru silvicultură. Bucureşti, pag. 155-151.

Mihalciuc, V. şi colab., 1985: Cercetări privind biologia, prevenirea şi combaterea unor dăunători specifici pădurilor de răşinoase. Hylobius abietis. Referat ştiinţific final. Tema 8. 27/1985. ICAS Bucureşti, pag. 3-72.

Muşat, I., Constantinescu E. şi Untaru, E., 1973: Folosirea substanţelor antitranspirant, metodă de sporire a reuşitei culturilor forestiere pe terenurile degradate. Rev. Păd., nr. 8: 418-421.

Nef, L., 1974: Degrés d’efficacite et de securite du traitment par trempage contre Hylobius abietis L. Bull. Soc. Roy. de Belgique 81 – 10: 369-389;

Niţescu, C., Ceianu, I. şi Diţu, I., 1979: Probleme privind protecţia molidului împotriva dăunătorilor biotici. Consfătuirea tehnico-ştiinţifică „Particularităţi privind gospodărirea pădurilor din judetul Harghita”, pag. 100-110.

Niţescu, C., Mihalache, Gh. şi Dumitrescu E., 1985: Aspecte din silvicultura Republicii Finlanda. Rev. Păd., nr. 1: 44-46.

Nusslin-Rhumbler, 1922: Fortinsektenkunde. Berlin. P. Parey, pag. 217-226.

Olenici N. şi colab 1993: Studiu privind vătărnările produse de dăunătorii Hylasies ater şi Hylobius abietis în plantaţiile de molid. Măsuri da prevenire şi combatere. Referat ştiinţific final. Tema 8.1 R.b./1993. ICAS Bucureşti, 86 pag.

Rădulescu Sabina, 1974: Conservarea peste iarnă a puieţilor de molid şi pin silvesrtu în condiţii neclimatizate. Rev. Păd., nr. 7: 365-368.

Rusescu, D.R., 1906: Cestiunea împăduririlor artificiale în România. Atelierele grafice SOCEC et Co., Societate anonimă. 588 pag.

Selander, J., Immonen, A. şi Raukko, P., 1990: Resistance of naturally regenerated and nursery-raised Scots pine seedlings to the large pine weevil, Hylobius abietis (Coleoptera-Curculionidae). Folia Forestalia 766: l-19.

Selander, J. şi Immonen, A., 1991: Effect of fertilization on the susceptibility of Scots pine seedlings tot the large pine weevil, Hylobius abietis (Coleoptera, Curculionidae). Folia Forestalia 771: 1-21.

Selander, J., Kalo, P., Kangas, E. şi Perttunen, V., 1974: Olfactory behaviour of Hylobius abietis L. (Col., Curculionidae). I Response to several terpenoid fractions insolated from Scots pine phloem. Ann. Ent. Fenn. 40: 108-115.

Selander, J., Kangas, E., Perttuen, V. ;i Oksanen, I., 1973: Olfactory responses of Hylobius abietis L. (Col., Curculionidae) to substances naturally present in pine phloem or their synthetic counterparts. Ann. Ent. Fenn. 39: 40-45.

Simionescu, A., 1971: Starea fitosanitară a culturilor forestiere a pădurilor în 1970-1971. Rev. Păd., nr. 10: 519-522.

Simionescu, A., 1988: Consideraţii privind starea fitosanitară a pădurilor în anii 1985-1986. Rev. Păd., nr. 1: 35-43.

Simionescu, A., 1989 :Observaţii cu privire la starea fitosanitară a pădurilor pe perioada 1987/1988. Rev. Păd., nr. 3: 134-142.

Simionescu, A., 1990: Protecţia pădurilor prin metode de combatere integrată. Editura Ceres, Bucureşti, 284 pag.

Simionescu, A., 1991: Aspecte cu privire la starea de sănătate a pădurilor din România în anii 1988 şi 1989. Rev. Păd., nr. 1: 13-20.

Simionescu, A., 1993: Starea de sănătate a pădurilor din Bucoovina în perioada 1955- 1991. Bucovina Forestieră, nr. 1-2: 18-34.

Simionescu, A. şi Fraţian, Al., 1963: Aspecte în legătură cu prevenirea şi combaterea unor dăunători ai speciilor repede crescătoare. Rev. Păd., nr. 6: 348-51.

Simionescu, A. şi Ştefănescu, M., 1978: Starea fitosanitară a pădurilor în anii 1976-1977. Rev. Păd., nr. 1: 31-34.

Simionescu, A. şi colab., 1971: Dăunătorii pădurilor. Cuneaştere, prevenire, combatere. Editura Ceres, Bucureşti, 520 pag.

Simionescu, A. şi colab., 1992: Starea fito-sanitară a pădurilor din România, în perioada 1970-1985. Editura Inter-Media. Bucureşti, 310 pag.

Stoenescu, C., 1962: Noi procedee tehnice în combaterea dăanătorului Hylobius abietis L. Rev. Păd., nr. 6: 317-350.

Szmidt, A. şi Stachowiak, P., 1981: Badania nad Chemyczym zabez-pieczaniem sadzonek przed szkodami wyrzadzamymi przed szeliniaka (Hylobius sp.). Sylwan, 3: 37-45.

Ştefănescu, M., Niţescu, C., Simionescu, A. şi Iliescu, Gh., 1980: Starea fitosanitară a pădurilor şi culturilor forestiere din R. S. România în perioada 1965-1975. Editura Ceres, Bucureşti, pag. 208-219.

Ştefănescu, M. şi Simionescu, A., 1972: Starea fitosanitară a pădurilor din România în anul 1972. Rev. Păd., nr. 11: 529-534.

Tudor, I. şi Marcu O., 1976: Protecţia pădurlior. Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 424 pag.

Ulmann, E., 1974: Lindane, I, Suplement 1974. CIEL, Bruxelles, 59 pag.

Valenta, V. T., 1970: Trombarul mare (Hylobius abietis Hb.) în pădurile RSS Lituania (în limba rusă). Trudî litovskova Naucicoissledova-telskova. Inst. Lesnovo Hoziaistva, 13: 241-255.

Voinescu, Gh., 1963: Despre combaterea insectei Hylobius abietis. Rev. Păd., nr. 4: 233-253.

Zamfir, Gh., 1979: Efectele unor poluanţi şi prevenirea lor. Editura Academiei RSR, Bucureşti, 176 pag.

* * * 1980: The biologic and economic assessment of Lindane. U.S.D.A. Technical Bulletin No. 1647, 196 pag.

* * * : Marshal soil insecticido, sus Con CR granules. Technical manual. F.M.C. Corporation, Agricultmral Chemical Group Philadelphia. SUA.

Descărcări

Publicat

1994-06-01

Cum cităm

Olenici, N., & Olenici, V. (1994). Hylobius abietis L. – particularităţi biologice, ecologice, comportamentale şi protecţia culturilor împotriva vătămărilor cauzate de acesta (I). Bucovina Forestieră, 3(1), 42-53. Preluat în din https://bucovina-forestiera.ro/index.php/bf/article/view/313

Număr

Secțiune

Comentarii

Cele mai citite articole ale aceluiași autor(i)