Scurt istoric al amenajării pădurilor din România

Autori

  • Gabriel Duduman Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava, Facultatea de Silvicultură, str. Universității nr. 13, 720229, Suceava, România

DOI:

https://doi.org/10.4316/bf.2019.019

Cuvinte cheie:

amenajarea pădurilor, România, metode, Silvicultură

Rezumat

În curând

Descărcări

Datele despre descărcarea articolului nu sunt încă disponibile.

Vizualizări

Afișarea vizualizărilor va avea loc în curând ...

Referințe

Amzărescu C., 1953. Propuneri pentru revizuirea și completarea instrucțiunilor de amenajare a pădurilor. Revista pădurilor, 68(3): 42-44.

Anonymus, 1898. Greutăţile întocmirei amenajamentelor în pădurile noastre. Revista pădurilor, Seria II, Anul II: 4-12.

Anonymus, 1910. Codul silvic din 1910. Monitorul Oficial, Partea I, nr. 8 din 09.04.1910.

Anonymus, 1935. Legea nr. 59 pentru pădurile necesare apărării naționale. Monitorul Oficial, Partea I, nr. 88 din 13 aprilie 1935.

Anonymus, 1947. Legea nr. 204 din 23 iunie 1947 pentru apărarea patrimoniului forestier. Ministerul Agriculturii și Domeniilor.

Anonymus, 1948. Legea nr. 119 din 11.06.1948 pentru naționalizarea întreprinderilor industriale, bancare, de asigurări, miniere și de transporturi. Monitorul Oficial, Partea I, nr. 133bis din 11.06.1948.

Anonymus, 1950. Instrucțiuni tehnice de amenajarea pădurilor. Ministerul Silviculturii și Industriei Lemnului, București, 112 p.

Anonymus, 1951. Instrucțiuni tehnice pentru amenajarea pădurilor - partea I. Ministerul Gospodăriei Silvice, Institutul de Proiectări Silvice, București, 103 p.

Anonymus, 1959. Instrucțiuni pentru amenajarea pădurilor din Republica Populară Română. Ministerul Agriculturii și Silviculturii, Editura Agro-Silvică de Stat, București, 145 p.

Anonymus, 1968. Hotărârea nr. 462/1968 privind reorganizarea și înființarea unor unități teritoriale sub îndrumarea și controlul Ministerului Economiei Forestiere. Buletinul Oficial nr. 32 din 13 martie 1968.

Anonymus, 1969. Instrucțiuni pentru amenajarea pădurilor din Republica Socialistă România. Ministerul Agriculturii și Silviculturii, Întreprinderea poligrafică "Tiparul", București, 113 p.

Anonymus, 1986. Norme tehnice pentru amenajarea pădurilor. Ministerul Silviculturii, București, 197 p.

Anonymus, 1996. Legea nr. 26/1998: Codul silvic al României. Monitorul Oficial, Partea I, nr. 93 din 08.05.1996.

Anonymus, 1999. Hotărârea 997/1999 pentru aprobarea Regulamentului privind constituirea, organizarea și funcționarea structurilor silvice proprii, necesare pentru gospodărirea pădurilor proprietate publică aparținând unităților administrativ-teritoriale și a celor proprietate privată. Monitorul Oficial, Partea I, nr. 597/1999.

Anonymus, 2000. Norme tehnice pentru amenajarea pădurilor. Ministerul Apelor, Pădurilor și Protecției Mediului, București, 170 p.

Anonymus, 2005. Ordonanța de urgență 139 privind administrarea pădurilor din România. Monitorul Oficial, Partea I, nr. 939.

Anonymus, 2007. Ordonanța de urgență nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice. Monitorul Oficial, Partea I nr. 442 din 29 iunie 2007.

Anonymus, 2008. Legea nr. 46/2008: Codul silvic al României. Monitorul Oficial, Partea I, nr. 238 din 27.03.2008.

Anonymus, 2012. Ordinul nr. 3397/2012 privind stabilirea criteriilor și indicatorilor de identificare a pădurilor virgine și cvasivirgine în România. Monitorul Oficial, Partea I, nr. 668 din 24.09.2012.

Anonymus, 2018. Normele tehnice privind elaborarea amenajamentelor silvice, modificarea prevederilor acestora și schimbarea categoriei de folosință a terenurilor din fondul forestier. Monitorul Oficial nr. 730 din 23.08.2018, O.M. 766/2018, Anexa I.

Antonescu P., 1895. Diferite sisteme de amenajament și în special metoda austriacă. Revista pădurilor, 10(9): 275-284, 10(10): 312-322, 10(11): 343-347.

Antonescu P., 1909. Amenajarea pădurilor. Revista pădurilor, 24(3): 305-317.

Antonescu P., 1924. Amenajamente cu ajutorul fotografierei din aeroplan. Revista pădurilor, 36(11): 999-1002.

Antonescu P., 1931. Metodele de amenajament din Franța. Revista pădurilor, 43(1): 34-43.

Apostolescu E., 1889. Esploatarea pădurilor din regiunile muntose. Revista pădurilor, 6(6): 174-180.

Backmund F., 1935. Relativ la istoria amenajamentului în Bavaria. Revista pădurilor, 57(9-10): 685.

Balabasciuc C., 2000. Apărarea patrimoniului forestier: realitate sau ficțiune? Bucovina forestieră, 8(1): 43-47.

Boș N., 2011. Geomatica și realizarea bazei cartografice a fondului forestier din România. Revista pădurilor, 126(6): 27-36.

Buttinger S., 2013. Idee der Nachhaltigkeit. Damals, 45(4): 8.

Carcea F., 1959. Creșterea indicatoare, element de bază pentru controlul gospodăriei și pentru stabilirea posibilității în unitățile de producție de codru regulat. Revista pădurilor, 74(6): 25-27.

Carcea F., 1964. Metodă de amenajare pentru pădurile de codru regulat. CDF, București.

Carcea F., 1968. În legătură cu metoda de amenajare. Revista pădurilor, 83(12): 663-665.

Carcea F., 1978. Modalitate de calcul pentru stabilirea posibilității prin intermediul creșterii indicatoare. Revista pădurilor, 93(1): 663-665.

Carcea F., 2003. Amenajamentul silvic românesc și conservarea diversității biologice. Revista pădurilor, 118(6): 3-5.

Carcea F., Seceleanu I., Badea O., 2000. Amenajamentul și rolul lui în gestionarea durabilă a pădurilor. Revista pădurilor, 115(6): 1-7.

Carcea F., Dissescu R., 2007. Contribuțiile profesorului Ion Popescu-Zeletin în domeniul amenajării pădurilor. Revista pădurilor, 122(3): 47-51.

Carcea F., Leahu I., Guiman V., 2013. Realități și perspective în aplicarea codrului grădinărit în pădurile României. Revista pădurilor, 128(2): 11-17.

Carcea F., Seceleanu I., 2016. Contribuții privind fundamentarea unui sistem de control al elaborării și aplicării amenajamentului. Revista pădurilor, 131(1-2): 3-9.

Comaniciu I., 1936. Amenajarea pădurilor românești. Revista pădurilor, 48(4): 434-438.

Costea C., 1962. Codrul grădinărit. Editura Agro-silvică, Bucureşti, 146 p.

Cotos A., Duduman G., 2017. Vârste ale exploatabilității tehnice pentru principalele specii forestiere din România. Bucovina forestieră, 17(2): 115-129. https://doi.org/10.4316/bf.2017.015

Danilescu N.R., 1894. Pădurile foștilor grănițeri români din Banat. Revista pădurilor, 9(9): 269-282.

Davidescu F., 1894. Dare de seamă asupra escursiunilor din Bucovina. Revista pădurilor, 9(2): 40-49.

Davidescu F., 1898. Pădurile rășinoase din țară. Revista pădurilor, 12(2-2): 81-88, 102-118.

Dissescu R., 1965. Exploatarea mecano-grafică a datelor amenajistice. Revista pădurilor, 80(9): 481-484.

Dissescu R., 1966. Probleme actuale ale amenajamentului românesc. Revista pădurilor, 81(4): 217-222.

Dissescu R., 1967. Amenajarea pădurilor de interes social, inclusiv a celor de interes turistic. Revista pădurilor, 82(10): 518-522.

Dissescu R., 1990. Abordarea bayesiană a deciziilor amenajistice. Revista pădurilor, 105(2): 62-65.

Dissescu R., Cărtianu E., 1968. Scheme-program pentru automatizarea calculelor în lucrările de amenajare. Revista pădurilor, 83(8): 414-420.

Doussot R., 1989. Cours sur l'histoire des forêts, Document interne ENITEF, Nogent-sur-Vernisson, 6 p.

Drăgoi M., 2002. Deciziile amenajistice ca procese ierarhizate. Bucovina forestieră, 10(1-2): 3-12.

Drăgoi M., 2004. Amenajarea pădurilor. Editura Universităţii Suceava, Suceava, 258 p.

Duduman G., 2009. Fundamentarea ecologică a calculului posibilităţii în pădurile tratate în codru grădinărit. Editura Universităţii Suceava, Suceava, 300 p.

Duduman G., 2011-a. Silvicultura pădurilor neregulate în România: aplicarea codrului grădinărit. Revista pădurilor, București, 126(5): 21-36.

Duduman G., 2011-b. A forest management planning tool to create highly diverse uneven-aged stands. Forestry, 84(3): 301-314. https://doi.org/10.1093/forestry/cpr014

Duduman G., Drăgoi M., 2019. Amenajarea pădurilor - Vol.1: Organizare spațio-temporală. Editura Universității Ștefan cel Mare Suceava, Suceava, X+209 p.

Dumitrașcu T., 2000. 260 de ani de silvicultură în Banat. Revista pădurilor, 115(1): 37-39.

Eleuterescu I.C., 1887. Bibliografie forestieră. Revista pădurilor, 2(2): 52-55.

Eleuterescu I.C., 1888. Priviri asupra exploatarei în crâng-compus. Revista pădurilor, 3(2): 54-61; 3(3):81-88; 3(4): 100-107.

Galupa D., 2018. Etape istorice în dezvoltarea sectorului forestier din Republica Moldova Revista pădurilor, 133(2): 48-57.

Gancz V., 2003. Cercetări privind aplicarea fotogrametriei, teledetecției și sistemelor informatice geografice în silvicultură - teză de doctorat. Universitatea Transilvania din Brașov, Brașov, 173p.

Gancz V., 2005. Utilizarea analizei GIS în silvicultură. Un studiu de caz. Revista pădurilor, 120(3): 40-44.

Gaudin S., 1996. Quelques éléments d'histoire forestière et généralités sur la forêt en France et dans le monde. BTSA Gestion Forestière, Module D32, Besançon 32 p.

Gârbu S., 1934. Monografia Fondului Bisericesc Ortodox-Român din Bucovina - manuscris. Cernăuți, 283 p.

Giurescu C., 1976. Istoria pădurii românești din cele mai vechi timpuri până astăzi - ediția a doua, revăzută și adăugită. Editura Ceres, București, 392 p.

Giurgiu V., 1962. Vârste optime de tăiere pentru pădurile din R.P. Română. Editura Agro-Silvică, București, 107 p.

Giurgiu V., 1970. Sistemul de inventariere a arboretelor la amenajarea și punerea în valoare a pădurilor corespunde actualelor cerințe? Revista pădurilor, 85(1): 44-45.

Giurgiu V., 1988. Amenajarea pădurilor cu funcţii multiple. Editura Ceres, Bucureşti, 290 p.

Giurgiu V., 1989. Tratamente intensive: realități și perspective. Revista pădurilor, București, 104(2): 58-63.

Giurgiu V., 1993. Stabilirea fondurilor de producție optime pentru pădurile amenajate în codru grădinărit. Revista pădurilor, 108(2): 51-51.

Giurgiu V., Pătrășcoiu N., Purcelean Ș., 1977. Gospodărirea polifuncțională a pădurilor și tratamentele. Revista pădurilor, București, 91(4): 190-196.

Giurgiu V., Drăghiciu D., 2004. Modele matematico-auxologice și tabele de producție pentru arborete. Editura Ceres, București, 607 p.

Guguianu I., 1908. Foloasele pădurilor pentru populațiune. Revista pădurilor, 22(3): 225-250, 290-308.

Guiman G., 2007. Cercetări asupra creșterii și calității arboretelor pluriene de fag gospodărite în codru grădinărit. Revista pădurilor, 122(6): 26-31.

Guttenberg A., 2001. Raport asupra excursiei Asociației Silvicultorilor din Austria în Bucovina si a 42-a adunare generală, ținută la Cernăuți (13-21 iunie 1897). Bucovina forestieră 9(1-2): 54-74.

Hartig G.L., 1795. Anweisung zur Taxation der Forste, oder zur Bestimmung des Holzer-Trags der Walder. Wiesbaden, 200 p.

Hepites Ș., 1887. Cauzele și remediul înnecurilor și depunerilor din bazinul Prahovei. Revista pădurilor, 1-2(4): 103-111.

Ichim R., 1988. Istoria pădurilor și silviculturii din Bucovina. Editura Ceres, București, 216 p.

Ichim R., 1996. Memorii Gheorghe Spătaru - cartograf. Bucovina forestieră, 4(1-2): 68-82.

Ionescu A.I., 1936. Tendințe noi în amenajament. Revista pădurilor, 48(4): 454-457.

Ivănescu D., 1972. Din istoria silviculturii românești. Editura Ceres, București, 335 p.

Kirileanu G.T., 1908. Cel mai vechiu cod silvic tipărit în limba românească: Orândueala de pădure pentru Bucovina. Revista pădurilor, Bucureşti, 7: 161-170, 9: 271-279.

Křepela M., 2005. Čtvrt tisíciletí od vydání tereziánských lesních řádů (250 de ani de la emiterea Ordonanţei Forestiere de către Maria Tereza). Zprávy Lesnického Výzkumu, 50(4): 264-270 (în cehă).

Lazurian A.L., 1887. Relativ la învățământul agricol și silvic. Revista pădurilor, 1-2(4): 114-119.

Leahu I., 1984. Metode și modele structural-funcționale în amenajarea pădurilor. Editura Ceres, București.

Leahu I., 2001. Amenajarea pădurilor. Editura Didactică și Pedagogică, București, 616 p.

Leahu I., 2007. Fundamente biometrice, metode și modele pluricriteriale privind stabilirea posibilității, conducerea și reglarea structurală și funcțională a pădurilor printr-un control periodic și sustenabil la producției forestiere (I). Revista pădurilor, 122(6): 13-19.

Leahu I., 2008. Fundamente biometrice, metode și modele pluricriteriale privind stabilirea posibilității, conducerea și reglarea structurală și funcțională a pădurilor printr-un control periodic și sustenabil la producției forestiere (II). Revista pădurilor, 123(1): 11-20.

Milescu I., 1957. Propuneri privind organizarea teritoriului forestier (I). Revista pădurilor, 72(11): 720-723.

Milescu I., 2002. Economie forestieră. Grupul Editorial Crai Nou, Mușatinii, Suceava, 292 p.

Moldovan I., 1937. Comisiunile de amenajament și ridicări în plan. Revista pădurilor, 49(6): 684-690.

Nastasă L., 2000. Simularea așezării în spațiu a tăierilor la amenajarea pădurilor în codru regulat. Revista pădurilor, 115(6): 46-49.

Neamțu C., 1972. Automatizarea calculului volumului total și al celui pe sortimente în lucrările de amenajare a pădurilor. Revista pădurilor, 87(12): 604-607.

Nedelcovici A., 1936. Întâi amenajamentul. Revista pădurilor, 48(4): 447-450.

Negulescu V.P., 1937. Comisiunile de ridicări și amenajări. Revista pădurilor, 49(6): 678-684.

Negulescu E.G., Stănescu V., Florescu I.I., Tîrziu D., 1973. Silvicultura - fundamente teoretice și practice. Editura Ceres, București, 372 p.

Opran C., 1936. Mai multă atențiune la amenajarea pădurilor. Revista pădurilor, 48(4): 420-423.

Paşcovschi S., Leandru V., 1958. Tipuri de pădure din Republica Populară Română. Editura Agro-Silvică de Stat, București, 459 p.

Pașcovici N., 1973. Din istoricul silviculturii: tratamente folosite în trecut în pădurile din Nordul Moldovei. Revista pădurilor, 88(1): 33-35.

Păcescu M., 1901. Tablou de pădurile statului, stabilimentelor publice, bisericilor de mir, comunelor și particulare, amenajate în anul 1900, în conformitate cu art. 4 din Codul silvic. Revista pădurilor, Seria II, Anul V: 377.

Popa C., Duduman G., 2016. Aplicarea metodei claselor de vârstă la fonduri de producție puternic excedentare în arborete exploatabile: un studiu de caz. Bucovina forestieră 16(1): 23-41. https://doi.org/10.4316/bf.2016.003

Popescu-Zeletin I., 1937. Comisiunile de amenajări. Revista pădurilor, 49(6): 690-697.

Popovici N.G, 1895. Codrul și tăerile pe suprafață. Revista pădurilor, 10(2): 54-59, 10(3): 78-87.

Popovici N.G., 1901. Libertatea de acțiune în silvicultură. Revista pădurilor, seria II, anul V: 6-12.

Predescu G., 1949. În preajma nouilor instrucțiuni de amenajare sovietice. Revista pădurilor, 64(4): 205-206.

Predoiu G., 1999. Sistemul românesc de amenajare a pădurilor, aplicat în Republica Moldova. Revista pădurilor, 114(5): 30-33.

Priboianu V., 1930. Organizarea administrativă a C.A.P.S. Revista pădurilor, 42(5): 414-430.

Purcelean Ș., Pașcovschi S, 1968. Cercetări tipologice de sinteză asupra tipurilor fundamentale de pădure. Ministerul Economiei Forestiere, Institutul de cercetări forestiere, Centrul de Documentare Tehnică pentru Economia Forestieră, 106 p.

Radianu S.P., 1890. Personalul pădurilor statului. Revista pădurilor, 5(7): 210-219, 5(8): 336-341.

Rucăreanu N., 1953. Despre amenajamentul de conversiune a crângurilor. Revista pădurilor, 68(1): 3-8.

Rucăreanu N., 1962. Amenajarea pădurilor - ediția I. Editura Agro-silvică, București, 368 p.

Rucăreanu N., 1967. Amenajarea pădurilor - ediția a II-a. Editura Agro-silvică, București, 453 p.

Rucăreanu N., Carcea F., 1981. Amenajarea pădurilor. În Chiriță C. (Ed.), Pădurile României - studiu monografic. Editura Academiei Republicii Socialiste România, București, 305-326.

Rucăreanu N., Leahu I., 1982. Amenajarea pădurilor. Editura Ceres, București, 438 p.

Rus D.-I., 2014. Wissenschaftliche Forschungen über die siebenbürgischen Wälder in der Neuzeit. Revista pădurilor, 129(1-2): 47-60.

Sburlan D.A., 1935. Transportul lemnelor de foc pe canale de apă, în pădurile Uzinelor Reșița. Revista pădurilor, 47(5): 335-358.

Scharbert F., 2000. Problema exploatărilor și a regenerărilor în pădurile Fondului Bisericesc Ortodox Român al Bucovinei. Bucovina forestieră, 8(2): 52-60.

Seceleanu I., 1972. Prelucrarea automată a datelor privind elaborarea evidenței structurii și mărimii fondului de producție în amenajament. Revista pădurilor, 87(12): 598-604.

Seceleanu I., 1976. Realizări și perspective în prelucrarea automată a informațiilor amenajistice. Revista pădurilor, 91(3): 161-162.

Seceleanu I., 1978. Utilizarea simulării în stabilirea influenței modului de reglementare a producției forestiere asupra structurii pădurii. Revista pădurilor, 93(1): 27-28.

Seceleanu I., 1998. Cercetări privind aplicarea programării matematice și a modelelor de simulare în reglementarea procesului de producție în amenajament - teză de doctorat. Universitatea Transilvania din Brașov, Brașov.

Seceleanu I., 2003. Fundamentarea în amenajarea pădurilor a deciziilor de conducere a fondului de producție cu ajutorul modelelor de simulare. Silvologie IIIA, Editura Academiei Române, 75-115.

Seceleanu I., 2012. Amenajarea pădurilor - organizare și conducere structurală. Editura Ceres. București, 505 p.

Seceleanu I., Neamțu C., et al., 1975. Flux de programe privind redactarea automata a amenajamentului. Studii și cercetări ICAS, vol. XXXIII.

Stănescu V., Negruțiu F., 1983. La aniversarea centenarului învățământului silvic superior din România. Revista pădurilor, 98(4): 185-194.

Stătescu G., 1888a. Cercetări asupra tăerilor de lămuriri sau rărituri, în păduri. Revista pădurilor, 3(6): 166-168.

Stătescu G., 1888b. Cercetări asupra tăerilor de lămuriri. Revista pădurilor, 3(9): 267-270.

Stătescu G., 1895. Experiențe asupra efectelor tăerilor de rărituri (lămuriri). Revista pădurilor, 10(1): 9-11.

Stinghe V.N., 1936. Spre ameliorarea tehnicei amenajamentului. Revista pădurilor, 48(4): 474-480.

Stinghe V.N., 1939. Amenajarea pădurilor. Editura Societății Progresul Silvic, București, 256 p.

Stinghe V.N., 1944. Amenajamentul nostru în viitor. Revista pădurilor, 56(3-6): 132-133.

Teodorescu I., 1904. Câteva observaţiuni asupra legislaţiei noastre forestiere. Revista pădurilor, 18(8): 195-201.

Țînțăreanu A.T., 1889. Exploatarea pădurilor de munte. Revista pădurilor, 4(1): 5-23.

Vîrjoghe S., 1969. Calculatorul electronic Olivetti-Programma 101 folosit pentru calcule în amenajament. Revista pădurilor, 84(9): 457-460.

Westoby J., 1989. Introduction to world forestry: people and their trees. Oxford: Blackwell, 228 p.

Williams M., 2006. Deforesting the Earth: From Prehistory to Global Crisis, an Abridgment. University of Chicago Press, Chicago, XVIII+543 p.

https://doi.org/10.7208/chicago/9780226899053.001.0001

Witting O., 1926. Câte-va date din istoria pădurilor comunale din județul Brașov. Revista pădurilor, 38(5): 299-304.

Descărcări

Publicat

2019-12-30

Cum cităm

Duduman, G. (2019). Scurt istoric al amenajării pădurilor din România. Bucovina Forestieră, 19(2), 139-158. https://doi.org/10.4316/bf.2019.019

Număr

Secțiune

Articole de sinteză