Efectele tehnologiilor de exploatare a lemnului asupra unor parametri fizici ai solurilor forestiere montane

Autori

  • Ion Barbu Institutul Național de Cercetare Dezvoltare în Silvicultură „Marin Drăcea”, Stațiunea Câmpulung Moldovenesc, 73bis, Calea Bucovinei, 725100 Câmpulung Moldovenesc, Romania

DOI:

https://doi.org/10.4316/bf.2020.003

Cuvinte cheie:

compactarea solului , densitatea aparentă, umiditatea solului, timpul de infiltrare a aprei, exploatarea pădurii, Bucovina

Rezumat

Lucrarea tratează impactul diferitelor tehnici de exploatare a lemnului asupra parametrilor solului din pădurile de molid din Carpații Orientali - România. Experimentele au fost făcute pe soluri formate pe două substraturi geologice (șisturi cristaline și fliș) și arată schimbările produse asupra densității aparente, a umidității solului și asupra timpului de infiltrare a coloanei de apă de 100 mm, în cazul a două modalități de recoltare a lemnului: cu ajutorul tractoarelor grele și exploatare forestieră cu cai. Măsurătorile efectuate cu metode standardizate arată creșterea densității aparente a solurilor până la adâncimea de 30-40 cm. Pe solurile argilo-nisipoase densitatea aparentă crește de la 0,6 g/cm3 la 1,15 g/cm3 în primii 15 cm. Pe solurile dezvoltate pe fliș, densitatea aparentă crește în primii 5 cm de la 0,6 g/cm3 la 0,84 g/cm3. Timpul de infiltrare al unei coloane de apă de 100 mm crește de 10-15 ori, în principal pe solurile dezvoltate pe fliș la 1-10 cm. La 20 cm în sol, timpul de infiltrare crește de 3-3,6 ori pe drumurile de tractor și de 1-1,2 ori sub drumurile de exploatare cu caii. Sunt discutate consecințele compactării solului asupra solurilor și pădurilor și sunt propuse unele măsuri pentru reducerea impactului.

Descărcări

Datele despre descărcarea articolului nu sunt încă disponibile.

Vizualizări

Afișarea vizualizărilor va avea loc în curând ...

Referințe

Barbu I., 1979. Unele aspecte ecologice privind lucrările de exploatare a rupturilor și doborâturilor de zăpadă în pădurile din Bucovina. Revista Pădurilor 94(3):150-155

Bereziuc R., Oprița V., Olteanu N., 1987. Reţele de drumuri forestiere. Editura Ceres, Bucureşti, 246 p.

Barbu I., Cenuşă R., 1987. Asigurarea protecţiei arboretelor de molid împotriva doborâturilor şi rupturilor produse de vânt si zăpadă . ICAS Seria II, Bucureşti, 1987, 71 p.

Barbu I., Cenuşă R., 2001. Regenerarea naturală a molidului. Ed. Tehnică Silvică, Bucureşti, 238 p.

Cenuşă R., Barbu I., 1984 - Asigurarea protecţiei arboretelor de molid prin aplicarea blocurilor şi succesiunilor de tăieri şi a tăierilor de îngrijire. ICAS referat ştiinţific final. Manuscris ICAS Bucureşti.

Ciobanu P.ş.a., 1979. Tehnologii şi tratamente intensive de regenerare naturală în molidişuri, amestecuri de răşinoase cu fag şi făgete în condiţiile mecanizării lucrărilor de exploatare a lemnului. ICAS Bucureşti.

Constantinescu, N., 1973. Regenerarea arboretelor. Editura Ceres, Bucureşti, 670 p.

Copacean D., Balanescu, Ghica , Rusu G., 1983. Tehnologia exploatării lemnului. Editura Ceres, Bucureşti, 347 p.

Jang W., Keyes Ch., Page-Dumroese D., 2015. Impact of Biomass Harvesting on Forest Soil Productivity in the Northern Rocky Mountains. Gen. Tech. Rep. RMRSGTR- 341. Fort Collins, CO: U.S. Department of Agriculture, Forest Service, Rocky Mountain Research Station. 35 p. https://doi.org/10.2737/RMRS-GTR-341

Lacey S.T., Ryan P.J., Huang J., Weiss, D.J, 1994. Soi lphysical proper1y change from forest harvesting in New South Wales. Research division state forests of New South Wales sydney research paper no. 25, August, 1994, 80 p.

Oprea I., 1995 - Organizarea şantierelor de exploatare a lemnului. Editura Didactică și Pedagogică București, 124 p.

Proto, A. R., Macrì, G., Sorgonà, A., Zimbalatti, G., 2016. Impact of Skidding Operations on Soil Physical Properties in Southern Italy. Contemporary Engineering Sciences, 23(9), 1095 - 1104. https://doi.org/10.12988/ces.2016.68132

Solgi A. Najafi A., 2014. The impacts of ground-based logging equipment on forest soil. Journal of Forest Science, 60, 2014 (1): 28-34. https://doi.org/10.17221/76/2013-JFS

Vlad I., 1957. Regenerarea naturală a molidului. Editura Agrosilvică, Bucureşti, 144p.

Vlad I., Petrescu L., 1977. Cultura molidului în România. Editura Ceres, Bucureşti, 359 p.

ICPIL, 1985 - Tehnici şi metode de lucru în exploatările forestiere în scopul creşterii productivităţii muncii. Bucureşti

Descărcări

Publicat

2020-07-20

Cum cităm

Barbu, I. (2020). Efectele tehnologiilor de exploatare a lemnului asupra unor parametri fizici ai solurilor forestiere montane. Bucovina Forestieră, 20(1), 23-31. https://doi.org/10.4316/bf.2020.003

Număr

Secțiune

Articole de cercetare