Actualizarea și structura costurilor la lucrările de bază pentru corectarea torenților. Studiu de caz in bazinul torențial Doroteia, județul Suceava

Autori

  • Ioan Ciornei Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava, Facultatea de Silvicultură, str. Universității nr. 13, 720229, Suceava, România

DOI:

https://doi.org/10.4316/bf.2019.016

Cuvinte cheie:

lucrări de corectare a torenților, cost, actualizare

Rezumat

La evaluarea costului lucrărilor de corectare a torenților se folosesc frecvent prețurile unitare pe categorii de lucrări, diferențiate in funcție de natura materialelor de construcție și de tehnologia de execuție. In cazul lucrărilor transversale - omniprezente in toate sistemele de amenajare a torenților nu se face diferențiere intre baraje, praguri și traverse. In același timp, efectul economic al lucrărilor executate in trecut, este greu de estimat din cauza lipsei proiectelor și a schimbărilor majore de pe piața materialelor de construcție și a tehnologiilor de execuție. Orice astfel de analiză trebuie sa plece de la devize și costuri actualizate ale lucrărilor.

In lucrare se demonstrează că actualizarea costurilor unei investiții realizate cu mai bine de trei decenii in urmă nu se poate face decât pe baza devizelor de lucrări și că orice tentativă de actualizare bazată pe aplicarea indicilor de preturilor de consum (IPC) conduce la rezultate aberante. Lucrarea mai evidențiază existența unor diferențe semnificative între prețurile unitare al diverselor tipuri de lucrări, chiar daca sunt îndeplinite criteriile de omogenitate in ceea ce privește natura materialului și tehnologia de execuție

Descărcări

Datele despre descărcarea articolului nu sunt încă disponibile.

Vizualizări

Afișarea vizualizărilor va avea loc în curând ...

Referințe

Anonymous 1977. Documentație de fundamentare a notei de comandă (DFNC): Corectarea torenților și ameliorarea terenurilor degradate din fondul forestier aferent pâraielor Doroteia, Brusturoasa, Braniște, beneficiar ISJ Suceava, ICAS București.

Anonymous 1978. Proiect de execuție: Corectarea torenților și ameliorarea terenurilor degradate din fondul forestier aferent pârâul Doroteia, beneficiar ISJ Suceava,

ICAS București Anonymous 1995. Normativ pentru proiectarea lucrărilor de amenajarea a bazinelor hidrografice torențiale. ICAS București, 255+224 p.

Anonymous, 2017. Guvernul României - Hotărâre nr. 907 din 29 noiembrie 2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice. În vigoare de la 27 februarie 2017.

Monitorul Oficial, Partea I nr. 1061 din 29 decembrie 2016, București.

Bouzit M., 1999. Éléments méthodologiques pour l'évaluation économique des dispositifs de protection contre les risques torrentiels. Rapport pour le compte du ministère de l'Aménagement du territoire et de l'Environnement, convention Cemagref Montpellier n° 17/98. pp. 35 p. + annexes.

Brochot S., Duclos P. și Bouzit M., 2003. L’évaluation économique des risques torrentiels: intérêts et limites pour les choix collectifs de prévention. Ingénieries numéro spécial” risques, 53-68.

Ciornei I. și Drăgoi M., 2014. Dynamics of hydrological parameters in a small torrential basin covered with fullstocked forests. Journal of Horticulture, Forestry and Biotechnology, Vol 18(2) (Editura Agroprint Timișoara), 223. Ciornei I. și Grudnicki F., 2010. Amenajarea bazinelor hidrografice torențiale prin lucrări specifice. In Cursuri și lucrări practice, Universitatea ”Ștefan cel Mare” Suceava, pp. 167.

Clinciu I., 2001. Corectarea torenţilor - curs universitar. Ediţia a II-a. Reprografia Universităţii Transilvania din Braşov: Braşov, 248 p.

Clinciu I., 2011. Cercetări privind lucrările de amenajare a reţelei hidrografice torenţiale din bazinul superior al Târlungului (amonte de acumularea Săcele). Editura Universităţii Transilvania din Braşov, 400 p.

Drăgoi M., 2000. Economie forestieră. Editura Economică: București, 288 p.

Drăgoi M., 2008. Economie și management forestier. Editura Universității din Suceava: Suceava, 334 p.

Duclos P., Bouzit M. și Brochot S., Year. Published Application d'une méthode d'analyse économique à la définition d'une stratégie de protection in Éléments d'aide à

la programmation des investissements contre les risques naturels et à l'élaboration de plans de prévention des risques (PPR), Tacnet J, pp. 5-99.

Gașpar R., 2005. Comportarea lucrărilor hidrotehnice de amenajare a torentilor, o problema de actualitate a cercetării ştiințifice. Revista Pădurilor (5), 36-43.

Griffin R.C., 1998. The fundamental principles of cost‐benefit analysis. Water Resources Research, 34 (8), 2063-2071.

Milescu I., 2002. Economie forestieră. Grupul editorial Crai noi-Mușatinii-Bucovina viitoare: Suceava, 292 p.

Munteanu S.A., Traci C., Clinciu I., Lazăr N., Untaru E. Gologan N., 1993. Amenajarea bazinelor hidrografice torenţiale prin lucrări silvice şi hidrotehnice. Volumul II

Amenajarea rețelei hidrografice torentiale și fectele lucrarilor de amenajare a bazinelor hidrografice torentiale. Editura Academiei Române: București, 311 p.

Treich N., 2005. L’analyse coût-bénéfice de la prévention des risques. Version préliminaire. LERNA-INRA, Université de Toulouse, 52.

Verrier C., 1980. Coûts et avantages des travaux RTM - Cas des voies de communication, mémoire de 3e cycle de l'IGA VERRIER de Grenoble, pour le compte du Cemagref, 143 p.

Descărcări

Fișiere adiționale

Publicat

2019-12-30

Cum cităm

Ciornei, I. (2019). Actualizarea și structura costurilor la lucrările de bază pentru corectarea torenților. Studiu de caz in bazinul torențial Doroteia, județul Suceava. Bucovina Forestieră, 19(2), 107-122. https://doi.org/10.4316/bf.2019.016

Număr

Secțiune

Articole de cercetare