Duglasul verde (Pseudotsuga menziesii var. menziesii (Mirb.) Franco) în Ocolul silvic Călimănești: o utilizare de succes pe termen lung

Autori

  • Gheorghe Mihăilescu Universitatea „Transilvania” din Brașov, Facultatea de Silvicultură și Exploatări Forestiere, Sirul Beethoven, nr. 1, 500123 – Brașov, Romania
  • Roxana-Mihaela Tăut Universitatea „Transilvania” din Brașov, Facultatea de Silvicultură și Exploatări Forestiere, Sirul Beethoven, nr. 1, 500123 – Brașov, Romania
  • Radu Tampa Universitatea „Transilvania” din Brașov, Facultatea de Silvicultură și Exploatări Forestiere, Sirul Beethoven, nr. 1, 500123 – Brașov, Romania
  • Sanja Perić Institutul de Cercetări Forestiere din Croația, Cvjetno naselje 41, 10450 Jastrebarsko, Croatia
  • Martina Đodan Institutul de Cercetări Forestiere din Croația, Cvjetno naselje 41, 10450 Jastrebarsko, Croatia
  • Valeriu-Norocel Nicolescu Universitatea „Transilvania” din Brașov, Facultatea de Silvicultură și Exploatări Forestiere, Sirul Beethoven, nr. 1, 500123 – Brașov, Romania

DOI:

https://doi.org/10.4316/bf.2023.002

Cuvinte cheie:

duglas verde, Ocolul silvic Călimănești, arborete amestecate, creșteri în diametru, înălțime și volum

Rezumat

Duglasul verde a fost introdus în Ocolul silvic Călimănești la începutul secolului al 20-lea. În prezent, există 78 de arborete cu duglas verde care acoperă 1451,1 ha, din care specia se întâlnește pe 389,15 ha. Doar șapte din aceste arborete sunt pure (ponderea duglasului verde cel puțin 80%), în timp ce majoritatea lor (71) sunt amestecate atât cu specii de rășinoase (spre exemplu, molid, brad, pin silvestru și larice european), cât și de foioase (predominant fag, gorun, carpen, paltin de munte, dar și cireș pădureț, tei cu frunză mică și frasin comun). Specia a fost utilizată mai ales în etajul de vegetație al fagului, la altitudini cuprinse între 250 și 1100 m. În consecință, solurile de sub aceste arborete sunt foarte variate, de la cele brune la brune podzolice sau chiar podzoluri.

Duglasul verde a prezentat o rezistență remarcabilă la boli și dăunători, precum și inexistența vătămărilor de zăpadă sau vânt. Pe întreaga suprafață cercetată, diametrele și înălțimile speciei au fost mai mari decât ale celor coabitante, fie rășinoase sau foioase. În cel mai bătrân arboret (vârsta 115 ani), duglasul verde a atins 83,2 cm în diametru și 40,5 m în înălțime, cu o producție de lemn de 1167.1 m3 ha-1.

Descărcări

Datele despre descărcarea articolului nu sunt încă disponibile.

Vizualizări

Afișarea vizualizărilor va avea loc în curând ...

Referințe

Alexandrov A., Genov K., Popov E., 2000. On the introduction of some North-American species. In: Book of scientific reports, International Scientific Conference 75th Anniversary of Forestry education in Bulgaria, 15-16 June 2000, vol. I., Sofia, pp. 384-390 (in Bulgarian)

Avram Cr., 1960. C.A.E.R consultation from Budapest on the issue of fast-growing forest species. Revista pădurilor 11: 692-696 (in Romanian)

Bastien J-Ch., Sanchez L., Michaud D., 2013. Douglas-fir (Pseudotsuga menziesii (Mirb.) Franco). In: Pâques L.E. (ed.) Forest tree breeding in Europe. Current state-of-the-art and perspectives. Springer, Dordrecht-Heidelberg-New York-London, pp. 325-372.

BMEL, 2014. Forests in Germany - data on the 3rd National forest inventory. Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft, Berlin (in German)

Brus R., Pötzelsberger E., Lapin K., Brundu G., Orazio C., Straigyte L., Hasenauer H., 2019. Extent, distribution and origin of non-native tree species in Europe. Scandinavian Journal of Forest Research 34(7): 533-544.

Burschel P., Huss J., 1997. Forestry outline. A guide for study and practice. Parey Bucheverlag, Berlin, 487 p. (in German)

Čokl M., 1965. Growth of green Douglas fir in Slovenia. Zbornik 4: 139-185 (in Slovenian)

CNPF, 2016. Pruning Douglas-fir: take the height. Centre National de la Propriété Forestière Bourgogne Franche Comté, Dijon, 6 p. (in French)

COFORD, 2020. Sustainable Development and Conservation of Forest Genetic Resources 2020-2030. COFORD, Dublin, 60 p.

da Ronch F., Caudullo G., de Rigo D., 2016. Pseudotsuga menziesii in Europe: distribution, habitat, usage and threats. In: San-Miguel-Ayanz J, de Rigo D, Caudullo G, Houston Durant T, Mauri A (eds.) European Atlas of Forest Tree Species. Publication Office of the EU, Luxembourg, pp. 146-147.

Giurgiu V., 1969. Dendrometry. Editura Agrosilvică, București, 481 p. (in Romanian)

Giurgiu V., Decei I., Armășescu S., 1972. Biometrics of trees and stands from Romania. Dendrometric tables. Editura Ceres, București, 1155 p. (in Romanian)

Giurgiu V., Decei I., Drăghiciu D., 2004. Methods and dendrometric tables. Editura Ceres, București, 575 p. (in Romanian)

Haralamb At., 1967. Culture of forest species. 3rd edition. Editura Agro-Silvică, București, 755 p. (in Romanian)

Hermann R.K., Lavender D.P., 1999. Douglas-fir planted forests. In: Boyle J.R., Winjum J.K., Kavanagh K., Jensen E.C. (eds.) Planted forests: Contributions to the quest for sustainable societies. Kluwer Academic Publishers, Dordrecht, pp. 53-70.

Horgan T., Keane M., McCarthy R., Lally M., Thompson D., 2003. A Guide to Forest Tree Species Selection and Silviculture in Ireland. Ed. O'Carroll, J, COFORD, Dublin, 258 p.

INCDS, 2022. Forest management plan of Călimănești Forest District, Vâlcea County Branch. General study. Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Silvicultură „Marin Drăcea”, Stațiunea CDEP Craiova, 297 p. (in Romanian)

Ionuț V., 1956. A monograph of Douglas-fir in the People's Republic of Romania. Editura Agro-Silvică de Stat, București, 50 p. (in Romanian)

Keane M., Mason B., Pfeifer A., 2018. Species Mixtures in Irish Forests. A Review. COFORD, Department of Agriculture Food and the Marine, Dublin, 124 p.

Klepac D., 1962. A contribution to the knowledge of Douglas-fir and Eastern white pine increment. Šumarski list 86(1-2): 10–31 (in Slovenian)

Kohnle U., Klädtke J., Chopard B., 2019. Management of Douglas-fir. In: Spiecker H., Lindner M., Schuler J. (eds.) Douglas-fir - an option for Europe. European Forest Institute, Joensuu, pp. 73-83.

Konnert M., 2016. Pseudotsuga menziesii. Studia Forestalia Slovenica 151: 30-35.

Konnert M., Bastien J.Ch., 2019. Genecology of Douglas-fir and tree improvement strategies. In: Spiecker H., Lindner M., Schuler J. (eds.) Douglas-fir - an option for Europe. European Forest Institute, Joensuu, pp. 45-56.

La Marca O., Mercurio R., Nocentini L., 2016. Management and restoration of Italian afforestations under global change. Reforesta 2: 50-59.

Lavender D.P., Hermann R.K., 2014. Douglas-fir: The Genus Pseudotsuga. Oregon Forest Research Laboratory, Oregon State University, Corvallis, 352 p.

Liubimirescu A., 1973. On the need and application of tending operations in young Douglas-fir stands. Revista pădurilor 88(4): 209-211 (in Romanian)

MAPPM, 2000. Technical norms on species compositions, schemes and technologies for forest regeneration and afforestation of degraded lands 1. Ministerul Apelor, Pădurilor și Protecției Mediului, București, 272 p. (in Romanian)

MMAP, 2022a. Good practice guide on species compositions, schemes and technologies for forest regeneration and afforestation of degraded land). Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor, Monitorul Oficial al României, partea I, anul 190 (XXXIV), no. 1000 bis, 12 octombrie 2022, pp. 5-382 (in Romanian)

MMAP, 2022b. Good practice guide on tending operations. Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor, Monitorul Oficial al României, partea I, anul 190 (XXXIV), no. 989 bis, 12 octombrie 2022, pp. 5-75 (in Romanian)

MS, 1987. Technical guidelines for species compositions, schemes and technologies for forest regeneration 1. Ministerul Silviculturii, București, 229 p. (in Romanian)

Negulescu E., Săvulescu Al. 1957. Dendrology. Editura Agro-Silvică de Stat, București, 457 p. (in Romanian)

Negulescu E.G., Săvulescu Al., 1965. Dendrology. Second edition. Editura Agro-Silvică, București, 511 p. (in Romanian)

Nicolescu V.N., Mihăilescu Gh., Andronic I., Siladi R.M., Tampa R., Belețescu C., Bogdan R.G., 2021. A stand with Douglas-fir (Pseudotsuga menziesii (Mirbel) Franco) and Sitka spruce (Picea sitchensis (Bong.) Carr.) in Obștea Săliște Forest District (Vâlcea County). Bucovina forestieră 21(1): 73-81 (in Romanian)

Novák J., Dusek D., Kacálek D, Slodičak M., Šimerda L., Leugner J., 2018. Optimized measures for silviculture of Douglas-fir in mixture with other tree species. In: Novák J., Kacálek D., Podrázský V., Šimerda L. et al. (eds.) Applying Douglas-fir use in forest management of the Czech Republic. Lesnická práce, Praha, pp. 166-183 (in Czech)

Pașcovschi S., Purcelean Șt., 1954. Douglas-fir Pseudotsuga taxifolia Britt. (= P. douglasii Carr.). Technical guidelines for the culture of woody exotic species. In: Pașcovschi S., Purcelean Șt., Spârchez Z., Ocskay S., Beldie Al., Rădulescu S., Cocalcu T. (eds.) Culture of woody exotic species. Editura Agro-Silvică de Stat, București, pp. 3-9 (in Romanian)

Petkova K., 1989. Studies on establishing Douglas-fir (Pseudotsuga menziesii Mirb. (Franco) plantations in some regions of the Balkan Mountains. Dissertation. Higher Institute of Forestry, Sofia, 190 p. (in Bulgarian)

Petkova K., Georgieva M., Uzunov M., 2014. Investigation of Douglas-fir provenance test in North-Western Bulgaria at the age of 24 years. Journal of Forest Science 60(7): 288-296.

Petkova K., Popov E., Tsvetkov I., 2017. Country report. Bulgaria. In: Hasenauer H., Gazda A., Konnert M., Mohren G., Pötzelsberger E., Spiecker H., van Loo M. (eds.) Non-Native Tree Species for European Forests: Experiences, Risks and Opportunities. COST Action FP1403 NNEXT Country Reports, Joint Volume. University of Natural Resources and Life Sciences Vienna, pp. 40-60.

Popa-Costea V., 1973. Research on the behaviour of some commercial provenances of green Douglas-fir under the conditions of our country. ICAS, București, Studii și Cercetări, seria I, vol. XXIX(1), pp. 249-305 (in Romanian)

Popov Е., 2006. Douglas-fir (Pseudotsuga menziesii (Mirb.) Franko) plantations in the region of Koprovshtitsa. In: Proceedings of the international scientific conference Science in globalization in 21st century. Vol. I Plant studies, technological questions in Plant Studies, Genetics and selection, weeds, diseases and enemies. 1-2 June 2006, Stara Zagora Union of Scientist, Stara Zagora, pp. 158-163 (in Bulgarian)

Popov E., 2009. Douglas-fir (Pseudotsuga menziesii (Mirb.) Franco) plantations in the region of Rila monastery. In: Dimov D., Pavlov D., Eneva S., Videva M., Delchev G. (eds.) Proceedings of the international scientific conference Economics and Society development on the Base of Knowledge, 4-5 June 2009, Stara Zagora, Bulgaria.Vol. I Agricultural science. Plant studies, pp. 370-375 (in Bulgarian)

Remeš J., Zeidler A., 2014. Production potential and wood quality of Douglas fir from selected sites in the Czech Republic. Wood Research 59(3): 509-520.

Royal Forestry Society, 2021. Managing for resilience. 10 case studies. The Royal Forestry Society, Banbury, 40 p.

Smolnikar P., Brus R., Jarni K., 2021: Differences in Growth and Log Quality of Douglas-Fir (Pseudotsuga menziesii (Mirb.) Franco) Provenances. Forests 287: 12(3).

Stănescu V., 1979. Dendrology. Editura Didactică și Pedagogică, București, 470 p. (in Romanian)

Stănescu V., Șofletea N., Popescu O., 1997. Woody Forest Flora of Romania. Editura Ceres, București, 451 p. (in Romanian)

Șofletea N., Curtu L., 2007. Dendrology. Editura Universității „Transilvania”, Brașov, 418 p. (in Romanian)

van Loo M., Dobrowolska D., 2019. Current situation. In: Spiecker H., Lindner M., Schuler J. (eds.) Douglas-fir - an option for Europe. European Forest Institute, Joensuu, pp. 26-29.

Wilson S.Mc.G., Cameron A.D., 2015. Alternative models for productive upland forestry Model 2: Sitka spruce mixtures with alternative conifers. Scottish Forestry 69: 26-32.

Websites

http://inventaire-forestier.ign.fr (Retrieved September 5, 2022)

Publicat

2023-06-30

Cum cităm

Mihăilescu, G., Tăut, R.-M., Tampa, R., Perić, S., Đodan, M., & Nicolescu, V.-N. (2023). Duglasul verde (Pseudotsuga menziesii var. menziesii (Mirb.) Franco) în Ocolul silvic Călimănești: o utilizare de succes pe termen lung. Bucovina Forestieră, 23(1), 7-19. https://doi.org/10.4316/bf.2023.002

Număr

Secțiune

Articole de cercetare

Cele mai citite articole ale aceluiași autor(i)